Začali nám tvrdit, že Babišova situace není tak zlá. Prý stačí, když odejde z rady pro dotace

Eric Drooker

V Česku probíhá zvláštní přetahovaná o to, jaká je vlastně míra problému, do nějž zatáhl Andrej Babiš Českou republiku. Po spektakulárním a pro nás ostudném jednání Evropského parlamentu se vynořují „uklidňující hlasy“.

Časopis Respekt v sobotu na svém webu „exklusivně zjistil“, že Babišův průšvih není tak velký, jak se po usnesení Evropského parlamentu mohlo zdát. Redakce se pyšní: „Respekt získal klíčový dopis od komisaře Oettingera, Babiš podle něj má na vybranou.“

Jedná se o tři možnosti. První dvě rady Babišovi, jak má řešit svůj konflikt zájmů, jsou zásadní a velmi tvrdé. Ovšem třetí možnost, kterou Respekt uvádí, je překvapivě měkká a odpovídá zhruba tomu, co Babiš sám říká, že plní.

Zde jsou tyto tři údajné rady Evropské komise Babišovi. První dvě jsou autentické:

První možností je, že se Babiš odstřihne od Agrofertu tak, aby ani jeho rodina neměla s Agrofertem nic společného.

Druhou možností je, že Agrofert přestane pobírat evropské dotace.

A třetí možností je, že premiér přestane jako politik zasahovat do všech rozhodnutí spojených s dotacemi a k tomu se stane majetkově transparentní. Konkrétně to podle Respektu znamená, že by se Babiš vzdal funkce ve vládní Radě pro Evropské strukturální a investiční fondy a neúčastnil by se žádného rozhodování ani komunikace v oblastech, na kterých by mohl přes Agrofert profitovat, a nominoval by za sebe v takových rozhodnutích někoho jiného.

V závěru článku se praví, že vlastně jde jen o to, jaké řešení ve smyslu 3. bodu Evropská komise Babišovi akceptuje. Ten má přitom za to, že už tento bod vlastně plní a možná by jen mohl trochu přidat. To je pro něj nyní naděje.

„Pokud komise bude důsledná, prohlédne těžkosti varianty jedna a pokud Babiš zároveň nebude chtít přijít o stamiliony, nabízí se varianta číslo tři, u které – jak už bylo řečeno – má sám Babiš dojem, že už ji plní. Je ovšem otázkou, s čím přesně se komise v tomto bodě spokojí,“ píše Respekt.

Respekt správně dodává, že vystoupení z nějaké vládní rady je pro Babiše jen formalita a celý případ by těžko přerostl do nynější podoby, kdyby takový výklad Evropské komisi stačil. Prý si to tedy obě strany budou muset vyjasnit. Čtenář ale celkově nabývá dojmu, že už by mohlo jít jen o nějakou technickou drobnost či nějakou dohodu na základě „vzájemného vysvětlení“. Jako by si zloděj a okradený měli už jenom doladit některé dílčí a technické aspekty svého vztahu a pak by zase mohli spolu sedět u jednoho stolu.

Respekt nevzal v úvahu jedinou logickou třetí možnost, kterou ale nemůže žádný zahraniční partner napsat výslovně do dopisu adresovanému předsedovi vlády suverénní země. Třetí možností, jak může Babiš vyřešit svůj konflikt zájmů, je už totiž jenom to, že se vzdá každé funkce, z níž tento konflikt zájmů plyne. Tedy také funkce premiéra. V dopise by se takové řešení mohlo skrývat pod hezkým pojmem „kumulativní opatření“.

Babiš uklidňuje veřejnost 

Podstatným aspektem celého „exklusivního zjištění“ Respektu je to, jak se na jeho redakčním stole takový neveřejný materiál objevil. Od doby, co máme vládu pod vedením hnutí ANO, neunikají už do redakcí žádné podstatné dokumenty. A už vůbec ne ze stolu předsedy vlády. A jestli někdo určitě neposílá své neveřejné dopisy do redakce Respektu, tak je to komisař Günther Oettinger a Evropská komise. (Právní služba Evropské komise k tomu když tak používá Le Monde a The Guardian. A to jen proto, abychom tady v Česku nemohli průšvihy našeho premiéra zamést pod koberec.)

Plyne z toho jednoduchá úvaha. Respekt dostal obsah dopisu od Babiše či nějakého jeho spolupracovníka. Jinými slovy, je to zřejmá součást krizové komunikace. Ta je strukturovaná tak, že do TV NOVA se vysílají silácká Babišova prohlášení proti Evropské unii a do Respektu se dávají uklidňující hlášení o tom, že to celé není až tak strašné, jak by si informovanější lidé mohli myslet.

Ochutnávka tajemného dopisu

Respekt se tváří, že získal třístránkový neveřejný dopis, který Babišovi odeslal evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger. Přitom ale z tohoto dopisu přinesl pouze fotografii jedné poloviny strany. Zde jsou uvedeny jen ta dvě zcela tvrdá opatření, ale právě to třetí měkké zde už není. Podívejte se sami.

Je velice zvláštní, že ukázka dopisu končí právě ve chvíli, kdy by se člověk chtěl dozvědět, jak zní přesně ta třetí měkká verze, u níž jde jen o to, jak si její výklad Babiš s Evropskou komisí vysvětlí. Jak si pak člověk nemá myslet, že tu není se čtenáři zacházeno poctivě a že smyslem úniku do „konstruktivního“ Respektu není to, aby byla veřejnost uklidněna falešnou zprávou, kterou navíc ráda převzala i Česká tisková kancelář. Ta stejná ČTK, která nezařadila text usnesení Evropského parlamentu o Babišově konfliktu zájmů mezi své hlavní zprávy. ČTK totiž dobře ví, že „zjištění“ Respektu není nebezpečné a má ho šířit.

Jak mluví Evropská komise s Babišem

Vrcholem trapnosti a také ukázkou děsivého stavu věcí je to, že dopis Evropské komise, který má dokládat existenci měkkého a smířlivého postoje k českému premiérovi, ukazuje na hlubokou míru nedůstojnosti pozice české vlády vůči našim spojencům a partnerům.

Podívejme se na český překlad toho, co píše Oettinger Babišovi podle ofotografovaného výňatku z dopisu:

„Mohl byste přijmout opatření, která zajistí, že vy a vaše rodina již nebudete mít ve vztahu k společnosti Agrofert Group žádný hospodářský zájem (nebo jiný zájem, který není v souladu s článkem 61). Tedy oddělením všech vztahů (vás i vaší rodiny) se skupinou Agrofert. Za dostatečné opatření, které by vedlo k vytvoření svěřenství, může být v tomto kontextu považováno jen takové, pokud by zajistilo, že vy a vaše rodina nebudete mít možnost vědět, zda získáváte finanční nebo jinou výhodu z rozhodování fondu o společnosti v této skupině. Příslušné vnitrostátní orgány by měly potvrdit, že byly splněny podmínky pro takové svěřenství (slepé svěřenství). 

Nebo:

Zabezpečením, aby skupina Agrofert přestala přijímat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů. 

Alternativně. pokud budete mít nadále v souvislosti s Agrofert Group hospodářský zájem (nebo jiný zájem odporující rámci článku 61), pak byste měl přijmout následující kumulativní opatření podle bodu 1.2.1. a 1.2.2.:“

Zde již text na fotografii nepokračuje. Co následuje za dvojtečkou, nám bylo zatím zamlčeno.

Je to obraz naprostého pokoření České republiky. Autor dopisu se snažil o slušné, ale zároveň přesné vyjádření něčeho, co je nadmíru trapné psát jakémukoli partnerovi v jakémkoli spolku. Co asi stojí na těch stranách dopisu, které nám Andrej Babiš nebo jeho spolupracovník neukázal, a Respekt tudíž nezveřejnil? Opravdu se tam nachází sdělení, že stačí jen odejít z nějaké vládní rady?

A teď ta poslední a hlavní věc. Respekt dostal z vládních kruhů tento dopis až po odhlasování usnesení Evropského parlamentu, které požaduje zastavení veškerých dotací pro Agrofert a pojmenovává velice tvrdě situaci, v níž se Babiš ve vztahu k evropským dotacím nachází. A to prostě z toho důvodu, abychom měli pocit, že situace České republiky a jejího premiéra není zas až tak zlá, jak se po drtivém hlasování projevila.

Respekt obdržel a zveřejnil už před týdnem uklidňující dopis Andreje Babiše, kterým měl premiér na tento Oettingerův dopis odpovědět. Stálo v něm, že své problémy, které nemá, vyřeší a dá sám na sebe pozor, aby neměl konflikt zájmů. A tyto ohlupující a účelové nesmysly publikuje Respekt bez jakéhokoli uzardění jako „exklusivní zjištění“.

Máme radost, že už víme, kudy proudí do veřejnosti klidné tóny z vládních sfér. Bude to zřejmá odměna za to, že Respekt zpochybnil morální profil vyšetřovatele dotačního podvodu u Čapího hnízda komisaře Nevtípila (špatný policista), a dříve masivně podporoval Roberta Šlachtu (dobrý policista). A také že vášnivě vyzýval demokratické strany ke vládní spolupráci s oligarchou Babišem.

Moc bychom potřebovali, aby Andrej Babiš přijal „kumulativní opatření“, aby neměl konflikt zájmů. Nevadí, že si pod tím Respekt představuje nějaké „majetkové svlékání“ a odstoupení z jakési vládní rady. Každý normálně myslící člověk, který se ani bezděčně neúčastní krizové komunikace Andreje Babiše, si pod tím „kumulativním opatřením“ představí odchod ze všech vládních funkcí, v nichž se Babiš nachází ve střetu zájmů. Takže by Babiš mohl být nanejvýše ministrem kultury. Vzhledem k tomu, že premiéři na Evropské radě rozhodují o rozpočtu EU, tak měla by být součástí takového kumulativního opaření především Babišova demise.

 

 

 


Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]