Rošáda v Radě ČT: Šachisté protestují proti Matochovi

Pavel Matocha (facebook)

Pavel Matocha | FOTO: facebook

Šachisté většinou bývají lidé klidní, tišší a neemotivní. A ze samotné podstaty šachové hry jde – v každé zemi a za každého režimu – o intelektuální elitu. Elitu, která je schopna generovat bez počítače mnoho a mnoho tahů dopředu, elitu, která denně u šachovnice procvičuje myšlení, analýzu a syntézu a modelování. Pokud bychom použili klasické IQ skóre, tak jeden aktivní šachista bude mít stejný počet bodů jako tři absolventi Vysoké školy života dohromady. Ale zároveň bývají šachisté uměření, chladní a hned tak něco je nerozhodí. Poté, co do čela Rady ČT usedl pan Matocha, se však jinak se do politiky nevměšující a velmi uměřená komunita šachistů nahlas ozvala, že je to špatně.

Nepředstírám, že mám tak vysoký intelekt, abych mohl hrát šachy a chodit do nějakého šachového klubu. Na causu mě upozornil šachista – a byl to myslím vůbec první podnět od šachisty, který jsem jako novinář za třicet let praxe dostal. To souvisí s výše popsanou zdrženlivostí, inteligencí a uvážlivostí šachistů. Lidé, kteří mají intelektuální potenciál úspěšně hrát šachy, nebývají kverulanty, nevolají novináře k hloupostem. A nebývají vášnivými konzumenty televizního vysílání. Takže už sám fakt, že se člen šachové komunity obrátil na médium ve věci televizní rady, značí, že rozruch v komunitě je kolem pana Matochy větší než velký. A protože mezi šachisty je řada právniček a právníků, nemusím nic popisovat. Stačí citovat zcela precizní argumentaci článků a otevřených dopisů, které nyní hýbou šachovou komunitou v České republice.

První protesty

„Otevřený dopis a výzva všem šachistkám, šachistům, předsedovi a výkonnému výboru Šachového svazu České republiky, aby odmítli nestandardní a netransparentní nominaci Mgr. Matochy za člena Rady České televize.

Vážená šachová obci, vážené šachistky, vážení šachisté, obracím se na Vás tímto mimořádným způsobem, neboť jsem velmi znepokojena faktem, že Šachový svaz České republiky nestandardně a netransparentně nominoval za člena Rady České televize Mgr. Pavla Matochu.

FORUM 24 (archiv)

Výkonný výbor Šachového svazu totiž na svém zasedání nenechal o této nominaci oficiálně hlasovat, ani k tomu nepořídil zápis. Je to obzvláště znepokojující poté, kdy se Mgr. Matocha stal předsedou Rady České televize, přičemž svým jednáním ohrožuje nezávislost veřejnoprávní televize, jež je pilířem demokracie. S podivnou nominací Mgr. Matochy nelze souhlasit, neboť nemá nic společného se zájmy šachové obce v České republice a navíc vážně poškozuje její dobré jméno. Proto věřím, že k mé výzvě se přidají i další šachistky a šachisti. Vyzývám tímto předsedu a výkonný výbor Šachového svazu, aby v co nejkratší době tuto záležitost projednali a rozhodli, že Mgr. Matocha není jeho oficiálním reprezentantem v Radě České televize.“

Podepsána Ing. Eliška Richtrová, bývalá reprezentantka ČR a 1. velmistryně ČR v šachu. Dopis na Novém šachovém serveru – internetovém uzlu české šachové komunity.

Hlas není ojedinělý!

Vzápětí se k dopisu přidávají další členové komunity (server vyjádření zveřejňuje) a ukazuje se, že postoj inženýrky Richtrové jich sdílí hodně. Pokud se nevyznáte (podobně jako já) v šachovém světě, tak si budete muset (podobně jako já) dohledat, že mezi níže uvedenými signatáři je řada lidí, kteří jsou v šachové komunitě vysoce respektovanými osobnostmi. Tedy – nezpochybnitelná intelektuální elita národa.

„S otevřeným dopisem velmistryně Elišky Richtrové souhlasím a ráda bych připojila také svůj podpis.“ Růžena Přibylová

Osobně nesouhlasím s nominací Pavla Matochy od ŠSČR. Považují toto rozhodnutí za chybné. Podepisuji tento otevřený dopis.“ Petr Koutný

„Zcela souhlasím s Eliškou Richtrovou a podepisuji v plném rozsahu. Mám na to velmi podobný názor, pan Matocha měl být především nominantem Agrofertu, jehož zájmy v radě nepokrytě zastává, a neměl být tedy nominován apolitickou zájmovou organizací, jejíž členové mají velmi rozdílné politické názory.“  Petr Folk

„Zcela souhlasím s dopisem velmistryně Elišky Richtrové a dopis podepisuji v plném rozsahu. Šachový svaz postupoval minimálně nestandardně a nevhodně a od jednání pana Mgr. Matochy by se měl distancovat. ŠSČR by měla být instituce apolitická a neměla by podporovat člověka, který se ve své funkci chová zcela politicky.“ Martin Kopřiva

Proti jsou i právníci

Zvlášť důležité je prohlášení JUDr. Martiny Folkové, která jako právnička nachází v nominaci pana Matochy dokonce i právní pochybení. „Dodatečně jsem se seznámila s otevřeným dopisem Elišky Richtrové, s nímž rovněž plně souhlasím. Bylo pro mě šokující, když jsem se dozvěděla, že nominace pana Matochy byla učiněna toliko 2 osobami z výkonného výboru Šachového svazu za celý Šachový svaz ČR, ač jde dle mého názoru o jednoznačný přesah činnosti a cílů našeho zájmového spolku (viz čl. 2 Stanov ŠSČR, dále jen „stanovy“ ve spojení s čl. 1 stanov) a kompetencí předsedy a místopředsedy výkonného výboru (viz čl. 9 stanov ve spojení s čl. 2 stanov).“

JUDr. Folková pak dodává řadu právních argumentů ve prospěch svého výroku. Můžete dohledat, odkaz je ZDE, a na rozdíl ode mne je pochopit. Paní doktorka pokračuje:

„Dle mého názoru oba jmenovaní pochybili, pokud připojili podpisy pod nominaci pana Matochy do Rady ČT, neboť jde o závažné rozhodnutí, zasahující do oblasti politické a přesahující činnosti a cíle, pro něž jsme organizováni. Mám tak za to, že daný krok byl učiněn dvěma fyzickými osobami, které překročily svá oprávnění, a tudíž by měl zavazovat pouze tyto dvě osoby. Z tohoto důvodu by měl Šachový svaz ČR prostřednictvím svého nejvyššího orgánu jednoznačně rozhodnout, zda vyslovuje souhlas s nominací pana Matochy a do doby jeho rozhodnutí by měl VV oficiálně odvolat svůj podpis na dané listině.“

Šachisté jsou korektní, takže publikují i odpověď jednoho ze dvou pánů, co pana Matochu do rady za šachisty nominovali, pana Martina Petra, předsedu Šachového svazu ČR. „Nominace Pavla Matochy proběhla zcela standardně a v souladu s našimi Stanovami. V lednu 2020 ji podepsali tehdejší předseda a místopředseda ŠSČR. Pavla Matochu jsme do Rady ČT navrhli, protože je v našem hnutí uznávaným organizátorem a novinářem. Osobně na tom nic měnit nechci a byl bych rád, kdybychom mohli odložit osobní animozity. Mějte se hezky, Martin Petr.“

Když už i šachisté…

Pokud někdo symbolizuje chladnou, neemotivní a analytickou racionalitu, tak to jsou právě šachisté. Přesto se i tato komunita proti Matochovi a nové, neváhám napsat revoluční Radě ČT jasně vymezuje.  A já je popravdě řečeno chápu. Hra v šachy se nedá praktikovat bez dodržování pravidel.  Šachisté se, na rozdíl od současné vládní garnitury, domnívají, že pravidla a zákony je potřeba dodržovat i v politice. I v nominacích na členy Rady ČT, a i v tom, zda radní pravidla a zákony dodržují i mimo šachovnici. V momentě, kdy píšu tento článek, se na webu občanského sdružení Pražská šachová společnost dočteme, že kontaktní osobou je Mgr. Pavel Matocha, předseda Pražské šachové společnosti.

Šachisty a jejich znepokojení plně chápu. Pan Matocha totiž – což by ani v šachu, ani v politice nemělo být tolerováno – porušuje pravidla. Ne pravidla šachu, dokonce pravidla zákonného pořádku České republiky. Paragraf 5, odstavec 2 zákona o České televizi: „Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích.“

Realita je však taková, že v dnešní radě ČT sedí paní Hana Lipovská, která zároveň opakovaně podepisuje prohlášení Institutu svobody a demokracie a de facto působí jako jeho mluvčí, a pan Pavel Matocha, předseda občanského sdružení Pražská šachová společnost.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]