Rozhovor s historikem Kudrnou o zlehčování doby komunismu způsobil mimořádný čtenářský ohlas

Historik Ladislav Kudrna (Alena Spálenská)

Historik Ladislav Kudrna | FOTO: Alena Spálenská

Debata o povaze komunismu a o podivných praktikách některých historiků, kteří hledají v systému diktatury KSČ jakési světlé stránky, vzbuzuje značný zájem našich čtenářů. Dosud největší a – vzhledem k náročnému tématu – zcela mimořádný zájem vzbudil spolu s otevřeným dopisem Michala Klímy děkanovi FF UK Michalu Pullmannovi také rozhovor s historikem Ladislavem Kudrnou.

Docent Kudrna objasnil v rozhovoru klíčové omyly a zřejmé manipulace, jichž se dopouštějí historici, kteří se vesměs hlásí k neomarxismu či tzv. postmarxismu a usilují o takový výklad komunistického období, které by umenšilo akcent na násilí a represe a zvýraznilo údajné pozitivní stránky. Ladislav Kudrna obdržel desítky reakcí od čtenářů, a to včetně řady kolegů z oboru. Několik reakcí zde přinášíme. Dobře kupříkladu ilustrují, s jakými pocity pamětníci komunistického režimu sledují názory revizionistů, nebo jak se na zamlčování zločinné podstaty komunistického režimu dívají učitelé dějepisu. Právě proto také tyto dopisy ukazují na značný význam veřejného vystoupení kompetentního odborníka, který jasně doložil pomýlenost revizionistických tezí.

Zde je tedy malá ukázka čtenářských reakcí. Nejprve jde o dopis středoškolského pedagoga.

„Vážený pane docente, 

jsem učitelem dějepisu na Gymnáziu Sokolov, ročník stejný jako Vy. Zároveň i publikuji a zabývám se moderními dějinami mého regionu. Chtěl bych Vám osobně poděkovat za Váš článek na Foru 24 o revizionismu dob nedávno minulých. Vyjadřuje přesně to, co cítím a jak učím své studenty moderní dějiny. Jsem opravdu rád, že v dnešní době zpochybňování všeho a všech někdo jako Vy taková slova veřejně prezentuje. Děkuji. 

S úctou PhDr. Vladimír Bružeňák, Gymnázium Sokolov“ 

Mezi autory čtenářských reakcí je řada pamětníků. Zde je tedy ukázka jednoho takového dopisu:

„Vážený pane docente,

jsem strašně rád, že jste vystoupil a výrazně zmenšil můj děs z toho, že zde nejsou žádní mladí historikové, kteří by se proti pullmannovským revizionistům vymezili (a chci jen pevně věřit, že budete moci dál svobodně pokračovat ve své práci). Je to na vás, je to vaše země a žijí a budou tu žít vaše děti i moji 3 vnuci! Prosím vás moc, abyste pokračoval ve ‚veřejné‘ práci a výsledky z archivů co nejvíce vynášel na světlo boží. A s velkou radostí se začtu do vašich knížek. Ať se Vám i nadále daří v profesním i soukromém životě.

S pozdravem

Jan Suchý (*1949)“

A zde další reakce:

Dobrý den, pane docente, dočetl jsem Váš rozhovor na FORUM 24.

Celý svůj dospělý život jsem prožil v socialismu, v roce 1968 mi bylo 16 let.

Na výsleších u StB jsem byl mnohokrát, důvod dodnes neznám. Perlustrací jsem zažil nesčíslně. To, co říká a píše doc. Pullmann, je lež. Estébáci hlídali všechno a všechny, donášeli jim členové uličních organizací KSČ (na Vinohradech byl i jeden, co kolaboroval s nacisty a pak se vyšvihl na předsedu uliční organizace), na které se obracely domovní důvěrnice (měly notýsky a u jednotlivých nájemníků si dělaly poznámky o chování)! To, že nebyl toaletní papír, dámské vložky a další nutné potřeby, to je celkem známo, ale provokace ze strany StB jsou ještě málo zmapované… A lidi drželi hubu a krok, aby je nenaštvali – to kvůli dětem.

Mgr. Josef Veselý“

Reakce pamětníků dorazily také přes sociální sítě redakci deníku FORUM 24:

„Pane redaktore,

už váš úvodní komentář vyjádřil přesně to, co cítím a čeho se obávám. Rozhovor jsem přečetla jedním dechem a některé pasáže opakovaně. Velmi vám děkuji. Často zaznamenávám na FB diskuze obsahující naprosto krátkozrakou adoraci období socialismu, či ‚budování komunismu‘. Jsem starší ročník a dobře si vše pamatuji. Proto nechápu lidi, co zapomněli!?! Ne, nebyla jsem disident, ale má rodina i já jsme si prožili své. Mohla bych vyprávět o dehonestaci a tlaku komunistů na mého dědečka, což vedlo k jeho předčasné smrti. O tom, jak jsme si doma prohlíželi např. knihu ‚Masaryk ve fotografii‘ a nesměli jsme o tom ‚venku‘ mluvit, protože maminka (učitelka) by přišla o práci a na obživu rodiny byla sama. Jak jsem v dospělosti byla předvolávána ‚na kobereček‘ před výbor KSČ a musela jsem vysvětlovat, proč nechci vstoupit do strany, a v důsledku toho jsem nesměla ani požádat o byt IV. kategorie a jiné a jiné… Děsí mě, jaké množství lidí vzdychá po ‚jistotách‘ socialismu. Děkuji vám.

Eva Walterová“

Kolegové historici, kteří stejně jako Ladislav Kudrna nesouhlasí z relativizací komunistické diktatury, reagovali nadšeně. Kupříkladu takto:

„Dobrá práce!

Radek Schovánek“

Historik Radek Schovánek je mezi historiky předním odborníkem na obludnou činnost Státní bezpečnosti.

Přirozeně že rozhovor, který četlo v deníku FORUM 24 téměř 70 tisíc čtenářů, vzbudil i několik záporných či hrubých reakcí, což je v éře sociálních sítí bohužel běžné. Oproti pozitivním reakcím jde však o zanedbatelný počet.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články