Sedm bodů, kterými se bude zabývat příští vláda. Jak SPOLU a PirSTAN řeší pandemii, zadlužení nebo migraci?

Zástupci koalic SPOLU a PirSTAN (ČTK)

Zástupci koalic SPOLU a PirSTAN | FOTO: ČTK

Debata o nejdůležitějších tématech letošní předvolební kampaně je velmi vyostřená. Každý z politických subjektů by totiž rád upozornil na to, co chce naší zemi přinést, ale zároveň si uvědomuje, že některé body, jako důchodová reforma, bezpečnost či zdravotnictví, nejde pominout. Deník FORUM 24 vybral sedm důležitých priorit, kterými se bude muset zabývat příští vláda. Jak k nim přistupují zástupci demokratických koalic – koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a koalice Pirátů a STAN?

1) Pandemie

Pandemie koronaviru opět posiluje a bude nutné nastavit další postup k jejímu řešení. Jednou z cest jsou vládní restrikce, které Česká republika zná z období podzimu 2020 až jara 2021, existuje ale i britská či dnes už i dánská cesta, která mění celkový přístup k viru a všechna opatření naopak rozvolňuje s ohledem na proočkovanost obyvatel.

Koalice SPOLU (ODS – TOP 09 – KDU-ČSL)

Koalice SPOLU chce jít cestou očkování a uznávání protilátek. „Na jedné straně premiér ČR sebevědomě prohlašuje, jak protilátky proti covidu prosazuje a jen on je ten, kdo na tom ‚maká‘, a na druhé straně ministr Vojtěch tvrdošíjně využití protilátek odmítá,“ řekl lidovecký poslanec Vít Kaňkovský.

Miloš Zeman s Vladimirem Putinem (ČTK)

Systém očkování je podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimila Válka nutné přenastavit. Chce, aby očkovací týmy objížděly regiony a oslovovaly nenaočkované lidi napřímo, vysvětlovaly jim význam vakcinace, a pokud odmítnou, aby jim nabídly alespoň otestování na množství protilátek. „Abychom věděli, kolik lidí z nenaočkované populace má imunitu na základě protilátek, což se dnes můžeme jen domnívat,“ řekl.

„Nesmíme dopustit žádný další lockdown, nechceme, aby se opět zavíraly školy a vlastně celá země. Nesmíme se už bavit o plošných opatřeních. Musíme provádět lokální kroky v místech, kde je to potřeba,“ dodal místopředseda ODS Martin Kupka.

Piráti a hnutí STAN

Současná vláda podle koalice Pirátů se Starosty zanedbala celou strategii očkování, včetně motivování lidí k očkování, které by však podle něj mělo být i nadále dobrovolné. „Je nezbytné si vytyčit cíle: chceme chránit rizikové skupiny a odvrátit přetížení nemocniční sítě. K tomuto je zapotřebí mít imunizováno očkováním nebo proděláním nemoci dostatečné množství populace. Pak se můžeme vydat cestou zrušení všech opatření,“ uvedl pro FORUM 24 senátor a člen zdravotního výboru Karel Zitterbart, kterého PirSTAN zařadil mezi svůj tým odborníků.

Opatření ve formě nošení roušek v MHD, zdravotních a sociálních službách či rozestupů podle něj Čechy neminou a je nutné, aby Česko bylo připraveno i na zhoršující se scénáře. „Tedy testovat, z odborného hlediska pomocí PCR testů, v kolektivech lze využít ‚poolování‘ vzorků,“ dodal.

2) Migrace

Rezonující téma, které vyhrotilo a radikalizovalo politickou mapu od dob migrační krize v roce 2015, má stále svůj vliv. Ochrana hranic, kvóty a migrační politika jsou tedy témata, k nimž se vyjadřují všechny politické strany.

Koalice SPOLU (ODS – TOP 09 – KDU-ČSL)

Podle konzervativně pravicové koalice SPOLU by každá země měla mít možnost se rozhodnout, jakou zvolí migrační politiku a přístup k žadatelům o azyl, s čímž souvisí i urychlení procesu odmítnutých žadatelů. Koalice chce posílit boj s pašeráky lidí a systematicky pomáhat v zemích zatížených migrací. Není pro zavedení povinných kvót. Prosazuje zahraniční politiku ukotvenou v západních hodnotách.

Piráti a hnutí STAN

Ačkoli Andrej Babiš sdílí zvláště o Pirátech dezinformace o migraci, které mají podsunout jeho voličům tezi, že PirSTAN chce migranty přijímat, programové priority hovoří jinak. Koalice odmítá kvóty na počty migrantů jakožto nefunkční mechanismus a migraci chce spíše předcházet řešením příčin v místech jejího vzniku. Hodlá prosazovat účinnou humanitární a rozvojovou pomoc. Prioritou by podle Pirátů a STAN mělo být posílení ochrany vnějších hranic EU včetně zavedení tzv. pre-screeningu, hraničního řízení o azylových žádostech, a posílení sdílení údajů.

3) Zadlužení státu

Koalice SPOLU (ODS – TOP 09 – KDU-ČSL)

Pokud by v nadcházejícím volebním období nedošlo ke snížení zadlužení, zemi by hrozil bankrot. „Musíme zastavit šílený státní dluh a dostat zemi do rozumných rozpočtových kolejí. Astronomický dluh České republiky nezpůsobila jenom pandemie, deficity začaly růst už před příchodem viru. Zastavíme zadlužování země a rozpočtovou odpovědnost zakotvíme v ústavě,“ přislíbil předseda ODS Petr Fiala.

Týdeník FORUM | FOTO: FORUM 24 (FORUM 24)

Chce proto zavést daňovou brzdu, od níž si slibuje úspory zbytečných výdajů. „A toto odpovědné hospodaření nám umožní například podpořit pracující rodiče navýšením daňových slev na děti nebo dotáhnout skutečnou důchodovou reformu. Garantujeme přitom, že uzdravení státních financí se nebude konat cestou zvyšování daní,“ upozornil Fiala. Chce skoncovat s šikanováním byrokracií a snížit počet úředníků o 13 procent.

Piráti a hnutí STAN

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je nutné ozdravit finance a rozpočet. „Nastartujeme ekonomický růst investicemi, které půjdou z evropských peněz, podnícením soukromých investic ze státního rozpočtu. Každých dodatečně investovaných 100 miliard má přinést dodatečné 1 procento růstu HDP navíc k očekávanému reálnému růstu na průměrné úrovni 2,6 procenta ročně,“ míní.

Požaduje také vstup do systému Evropského mechanismu směnných kurzů II, kde by mohl český stát uspořit na obsluze státního dluhu více než 30 miliard ročně. „Prosazujeme nízké daně z práce. Rezervy naopak vidíme ve zdanění velkých komerčních hal na polích, těžby nerostů a dalších dlouho opomíjených poplatcích – to může přinést až 20 miliard,“ dodal pro Český rozhlas.

4) Školství

Koalice SPOLU (ODS – TOP 09 – KDU-ČSL)

Jak míní šéf ODS Fiala, hrozbou, která číhá na Českou republiku, je krize vzdělávání. „Máme skvělé učitele, ale školství musí dostat nové impulzy, abychom se dostali mezi evropskou špičku. Do školství musí plynout více peněz – chceme se dostat na 5,2 procenta HDP do roku 2030. Plat učitelů bude na 130 procentech průměrné mzdy. Ale především musíme modernizovat školy, reformovat vzdělávací programy, snížit objem učiva a dát přednost kvalitě před kvantitou,“ popsal.

Piráti a hnutí STAN

Druhá demokratická koalice chce navázat platy učitelů na průměrnou mzdu a dosažení alespoň 130 procent její výše. Zástupci PirSTAN chtějí, aby došlo ke zlepšení platových podmínek začínajících učitelů a urychlení nárůstu platů v prvních deseti letech praxe. Pirátský poslanec a místopředseda školského výboru Lukáš Bartoň řekl, že by do roku 2030 chtěl zdvojnásobit počet žáků, které škola baví. „Musíme zatraktivnit výuku – nejen obsah, ale jakou formou se toto učivo podává, a to skrze zavádění experimentů do výuky. Chceme také posílit vzdělávání pedagogů. Cílem je, aby i učitelé měli zájem se dále vzdělávat,“ řekl.

5) Životní prostředí

Koalice SPOLU (ODS – TOP 09 – KDU-ČSL)

„Chceme skončit s plundrováním naší půdy agrosocialistickými megapodniky. Chceme, aby státní lesy nebyly jen továrnou na dřevo, všichni vidíme, kam intenzivní velkohospodaření naše lesy dostalo. Dle našeho programu chceme 10 procent plochy nechat volné přírodě a biodiverzitě, jako jsou remízky, mokřady či úhory,“ prohlásil člen předsednictva TOP 09 Tomáš Tesař.

FORUM 24 (archiv)

Chce také ve městě zvýšit množství zelených střech a fasád a přestat s kácením stromů. „Chceme prosadit, aby stromy a stromořadí byly dalším prvkem technické infrastruktury, tak jako vodovody či plynovody,“ dodal místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík. Energetická budoucnost podle SPOLU tkví v kombinaci jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů.

Piráti a hnutí STAN

Podle organizace Greenpeace mají Piráti se Starosty nejkomplexnější a nejkonkrétnější volební programy z hlediska řešení změny klimatu, napravení neudržitelného zemědělství a modernizace energetiky. „Chránit si životní prostředí doma nebo ve světě je prostě chytré. Pro lidský druh je to naprosto zásadní úkol k přežití,“ řekl Ivan Bartoš.

Chce podpořit výzkum v oblasti vztahu životního prostředí a veřejného zdraví, zajistit kvalitní veřejně přístupný online monitoring stavu životního prostředí v rámci ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdy nebo biodiverzity. Zamezit plýtvání, podporovat recyklaci a oběhové hospodářství. „Snížíme sazbu DPH na recyklované výrobky a recykláty. Budeme prosazovat zavedení daně na vybrané výrobky ze základních surovin, která dopadne na výrobce. Rozšíříme ochranu půdního fondu, např. i na další typy pozemků,“ deklaruje koalice PirSTAN.

6) Digitalizace státu

Česko je v digitalizaci státu extrémně pozadu. Dokonce i v oblastech, ke kterým se vláda výslovně zavázala. Zůstává tak pouze na papíře, v programovém prohlášení vlády. Důkazem budiž například to, že kabinet má letos v plánu spustit pouze dvě digitální služby. Jedna se týká péče o válečné veterány, druhá přímého zaopatření dospělých osob.

Koalice SPOLU (ODS – TOP 09 – KDU-ČSL)

Antibyrokratická revoluce a malý stát. Tak si představuje ideální Česko koalice SPOLU. S touto reformou má spojené nižší výdaje státu i ušetření času občanů. „Vytvoříme jednotné digitální tržiště, kde budeme nakupovat digitální technologie a služby pro veřejný sektor, podobně jako se to osvědčilo v Británii,“ slibuje koalice v programu.

Chce také nastavit právní prostředí tak, aby se Česko mohlo stát globálním hubem digitálního světa. „Odstraníme všechny překážky, které brání zavedení mobilních sítí 5G a rozvoji zrychlení internetu, internet věcí apod. To je nezbytný krok pro konkurenceschopnost Česka v oblastech digitální transformace, průmyslu 4.0 a e-governmentu,“ uvádí. Občané by si měli moci vybírat, zda upřednostní digitální, nebo papírovou komunikaci.

Piráti a hnutí STAN

Piráti mají digitální stát ve své identitě. Pokud se v koalici se Starosty a nezávislými dostanou do vlády, slibují celé čtyři roky volebního období pracovat na digitální revoluci, což má mít za výsledek přívětivější komunikaci s úřady. „Český e-government trpí řadou nedostatků. Prostředí je leckdy neintuitivní, formuláře zmatečné, stát po nás chce vědět údaje, které dávno má. Digitalizace je často neúplná a nevyužívá skutečný digitální potenciál. Namísto opravdové revize procesů jen přecházíme z papírů na naskenované papíry,“ myslí si pirátský poslanec Ondřej Profant.

Andrej Babiš s Milošem Zemanem (ČTK)

„Naší vizí je digitalizovaná státní správa, která bude skutečně funkční službou pro občany. Systémy nás mají upozornit na zásadní termíny a úkony, jako je třeba vyzvednutí nové občanky nebo podání daňového přiznání. V digitalizaci musíme dohnat Estonsko, Dánsko či Velkou Británii,“ míní Profant.

7) Podnikání

Koalice SPOLU (ODS – TOP 09 – KDU-ČSL)

S rapidní modernizací státní správy souvisí i další priorita – tedy přístup k podnikatelům a podnikání. SPOLU je k podnikatelům velkorysá. Nechce zvyšovat daně, požaduje zrušit pětinu regulací, zákonů a vyhlášek, aby co nejvíce zefektivnila podnikatelské prostředí, prosazuje podporu venkovských podnikatelů a drobných živnostníků, chce sjednotit i zjednodušit povinnosti podnikatelů vůči státu.

Piráti a hnutí STAN

Podobnou nabídku má pro podnikatele i PirSTAN. Chce omezit administrativní povinnosti pro podnikatele a zjednodušit začínajícím podnikatelům start jejich vlastního byznysu. Rovněž prosazuje zrušení 3. a 4. vlny EET, případně úplné zrušení EET a změnu daňového systému, který by motivoval k práci, podnikání a inovacím.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]