Šéf OLAF Ville Itälä: Vynalézavost podvodníků s dotacemi je téměř nekonečná

Ville Itälä, generální ředitel OLAF, se setkal s předsedou europarlamentu Davidem Sassolim (Evrpská unie)

Ville Itälä, generální ředitel OLAF, se setkal s předsedou europarlamentu Davidem Sassolim | FOTO: Evrpská unie

Generální ředitel Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) Ville Itälä poskytl exkluzivní rozhovor pro časopis Revue FORUM. Jeho úřad v Česku dobře známe díky kauze Čapí hnízdo, v níž konstatoval, že dotace na hotelový resort Čapí hnízdo byla získaná podvodem. Zaměstnanci OLAF si poté vyslechli, že jsou zpolitizovaní. Ville Itälä vysvětluje, proč v žádném případě nejde o politiku, a popisuje, co jeho úřad dělá, aby hlídal správné využití peněz evropských daňových poplatníků.

Posláním Evropského úřadu pro boj proti podvodům je ochrana evropských finančních zájmů. V jakých oblastech jsou nejčastěji ohroženy?

Naše zkušenosti z posledních dvaceti let ukazují, že vynalézavost podvodníků je téměř nekonečná. Kdekoli jsou dostupné veřejné peníze, tam bohužel existuje riziko jejich zneužití.

Evropská ombudsmanka Emily O'Reillyová (Evropská unie)

Není příliš překvapivé, že podvodníky nejvíce přitahují velké projekty financované Evropskou unií – míněno svým rozsahem i sumou peněz – a komplikované mezinárodní projekty, protože podvodníci si myslí, že bude těžší je odhalit. Vzhledem k tomu, že se značná část peněz EU vynakládá na infrastrukturu a na výzkumné projekty, jsou tyto druhy projektů přirozeně mezi podvodníky nejoblíbenější.

Je ale také důležité zdůraznit, že utrácení více peněz EU nutně neznamená, že se zvýší počet podvodů. Na základě našich zkušeností jednoduše neexistuje žádný důkaz, který by podporoval takovouto přímou korelaci. Existuje mnoho důvodů, proč se vyšetřování podvodů prováděných úřadem OLAF z roku na rok zvyšuje nebo snižuje – například počet podezřelých případů hlášených úřadu OLAF – ale není tomu tak proto, že je k dispozici více peněz jako třeba nyní díky projektu Green Deal nebo díky Fondu obnovy po pandemii, kvůli čemuž bychom očekávali výrazné zvýšení počtu podvodů.

Dokážete říci, které země mají nejvíce problémů? 

To je otázka, na kterou je téměř nemožné odpovědět. Jak jsem říkal, je mnoho faktorů, které ovlivňují počty případů vyšetřovaných OLAF, takže se nemůžeme jen tak jednoduše podívat na členské státy a ukázat: „Tenhle je nejhorší.“ Počet případů totiž ukazuje jen část celkového stavu věcí. Každá země EU je povinna nahlásit každé porušení pravidel při utrácení evropských peněz, ať jde o podvod či ne, Evropské komisi (takže vlastně OLAF). Tato informace je veřejně dostupná, detaily si každý může přečíst ve zprávě Evropské komise, která se týká ochrany finančních zájmů EU (Výroční zpráva o ochraně finančních zájmů EU). Zpráva za rok 2019 byla zveřejněna v září.

Protože se však tato čísla týkají nahlášených nesrovnalostí, neodrážejí plný rozsah podvodů v každé zemi. Je to částečně proto, že nesrovnalosti nutně nemusí znamenat podvod – mohou být například způsobeny špatným řízením nebo skutečnými chybami. Je to ale také proto, že nevíme – a ve skutečnosti ani nemůžeme vědět – jaké procento skutečných podvodů v jakékoli zemi je reálně zjištěno. Jinými slovy, země, která hlásí mnoho případů podvodů, nemusí nutně mít více případů než její sousedé, jen je u nich odhalování jednoduše účinnější. Jedna země s velkým počtem případů mohla ve skutečnosti odhalit 100 % případů, zatímco země, která uvádí menší počet, mohla zjistit jen hrstku. To se nedá říct, protože prostě nevíme, že podvod existuje, dokud jej nezjistíme.

Eric Drooker

Samotná zpráva o ochraně finančních zájmů EU poskytuje pouze jeden kousek skládačky. OLAF rovněž vypracovává vlastní výroční zprávu, která se přirozeně zaměřuje na vyšetřování, jež jsme dokončili, a to jak sami, tak také často ve spolupráci s vnitrostátními orgány, ohledně využívání fondů EU spravovaných nebo vynakládaných zcela nebo zčásti na národní a regionální úrovni.

Nejedná se však o žebříček členských států, v nichž se nejvíce podvádí. Jednoduše představuje aktuální stav práce úřadu OLAF v kterémkoli roce; v některých zemích může dojít k velkému počtu případů nebo k vysokému počtu, pokud jde o částky peněz, a pak mnohem méně nebo mnohem více v následujících letech. K těmto změnám může meziročně přispět celá řada faktorů. Jeden  případ zneužití vysoké částky v kterékoli zemi nevyhnutelně zkreslí údaje za daný rok, zatímco vylepšení nebo změny vnitrostátních opatření pro předcházení podvodům nebo jejich odhalování mohou také znamenat obrovský rozdíl.

Geografický rozsah vyšetřování úřadu OLAF se samozřejmě může rok od roku lišit, a to mimo jiné v závislosti na dalších faktorech týkajících se informací, které dostáváme o podezření z podvodu a jiných nesrovnalostí, a složitosti případů, které řešíme.

Podíváte-li se tedy na informace v těchto dvou zprávách, získáte určitou představu o odhalování podvodů v celé EU, ale vždy jde pouze o zlomek z celkové situace a nikdy o definitivní údaj o skutečné úrovni podvodů v kterékoli zemi.

V České republice máme zkušenosti s OLAF díky vyšetřování premiéra Andreje Babiše a jeho holdingu Agrofert. 

Je pro vás složitější, když jde o vysoce postavené politiky? Cítíte tlak? Pan Babiš také uvedl, že OLAF je zpolitizovaný. Jak na takové útoky reagujete? 

Úkolem OLAF je vyšetřovat zneužívání fondů EU. Jsme zcela nezávislí na Evropské komisi nebo na jakékoli jiné politické či správní instituci. Pokud se podíváte na veřejně dostupné informace o typu případů, které OLAF v průběhu let vyšetřoval, uvidíte, že přicházejí ve všech podobách.

Izraelský velvyslanec v ČR Daniel Meron (Alena Spálenská)

Skutečnost, že případ může zahrnovat nějakou známou politickou nebo jinou osobu nebo organizaci, nemá vůbec žádný dopad na to, zda bude OLAF pokračovat ve vyšetřování či nikoli. Případy, které vyšetřujeme, vybíráme na základě stejných objektivních kritérií, zejména podle toho, zda existují věrohodné důkazy o tom, že došlo k podvodu.

Každý vyšetřovací tým zahrnuje pracovníky různých národností, přičemž alespoň jeden zaměstnanec obvykle dokonale ovládá jazyk země, kde se vyšetřovací činnost provádí. Systém kontrol a vyvážení zajišťuje, že jakékoli vyšetřování je prováděno nestranně a objektivně a že jsou dodržovány procesní záruky všech osob dotčených vyšetřováním. A pokud najdeme důkazy o tom, že došlo k podvodu, oznámíme to a na základě objektivních kritérií poskytneme doporučení k dalšímu stíhání nebo k vymáhání finančních prostředků.

Je pro mě opravdu důležité zdůraznit, že OLAF nikdy není vystaven politickému ani žádnému jinému vnějšímu tlaku. Jsme politicky barvoslepí, chcete-li, řešíme čistě a jednoduše fakta a na nic jiného nereagujeme.

Dokončení každého případu, který řešíme, si vyžaduje svůj čas. Některé jsou komplikovanější než jiné a jejich dokončení samozřejmě trvá déle. Neodkládáme však zasílání zpráv o vyšetřování vnitrostátním orgánům ani podávání zpráv o uzavření našich případů, abychom cokoli nějak ovlivnili, z politického či jiného hlediska. Jakékoli tvrzení, že jednáme jinak, je prostě nepravdivé.

CELÝ ROZHOVOR NAJDETE V AKTUÁLNÍM ČÍSLE REVUE FORUM, KTERÉ SI MŮŽETE OBJEDNAT ZDE

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články