Šéf Podnikatelských odborů: Státní správa se proměnila ve vymahačskou moc

Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů (repro YouTube)

Radomil Bábek, předseda výboru Podnikatelských odborů | FOTO: repro YouTube

V situaci, kdy stát stupňuje své nároky na podnikatele a živnostníky, založil organizaci na jejich obranu před státem. „Dokud se stát bude chovat k podnikatelům a živnostníkům jako ke svým zaměstnancům, jako k někomu, kdo je povinen ho poslouchat, pak musí existovat podnikatelské odbory,“ vysvětluje Radomil Bábek smysl svého projektu, který už nasbíral první tisíce členů.

Úděl podnikatelů a živnostníků v Babišem formovaném aparátu přirovnává k lovné zvěři. Za hlavní příčinu zhoršení podmínek pro podnikání Radomil Bábek označuje Andrejem Babišem vyslovenou plošnou dehonestaci podnikatelů. Stejně neblaze podle něj k současnému stavu přispěly i motivační příplatky úředníkům za tvrdý postup při prověřování a postihování živnostníků.

Vaše nabídka chránit podnikatele před státem v poměrně krátké době oslovila 2300 lidí, kteří jsou nyní členy vašich Podnikatelských odborů. Zpronevěřil se český stát své roli?

V podstatě ano. Stát je ten, kdo na podnikatele a živnostníky neoprávněně vyvíjí stále větší tlak tím, že do jejich činnosti stále více zasahuje a získává nad nimi stále větší moc.

Jediný, komu to vyhovuje, jsou někteří politici, státní úředníci a velké korporace.

Zhoršuje se situace podnikatelů neustále, nebo pozorujete výraznější úpadek v některých konkrétních obdobích? 

Původně svobodné podnikání se od 90. let regulacemi a oklešťováním svobod stává stále více nesvobodným. Státní aparát jako by trpěl pocitem, že snad má mít všechno pod kontrolou.

Toto postupné zvyšování tlaku se zlomilo nástupem Andreje Babiše k moci v roce 2013. Andrej Babiš přišel s novou rétorikou. Nikdo předtím si nedovolil o podnikatelích a živnostnících bez důkazů paušálně prohlásit „oni kradnú“.

Postupně zavedl různá neoblíbená opatření, jejichž deklarovaný přínos se nepotvrzuje…

Nepřátelský postoj Andreje Babiše k malým a středním podnikatelům se zhmotňuje v podobě EET, kontrolních hlášení nebo formou zneužívání zajišťovacích příkazů, apod. Nejde tu však o jednotlivosti, ale především o přístup státní správy.

Do roku 2014 všechno probíhalo správně a v zásadě nedocházelo k žádným excesům. Až Andrej Babiš se zasadil o nový postoj Finanční správy k podnikatelům.

V čem se změnil?

Zmínil jsem zákonný nástroj zajišťovacích příkazů, ten tu existuje 26 let. Až donedávna jej státní správa používala obezřetně a chovala se u toho zdrženlivě, neboť má povinnost mít na zřeteli práva a zájmy občana, jehož svým jednáním nesmí poškodit. To jako by už dnes neplatilo a neblahá proměna zasáhla celou Finanční správu. Bezohledně se chovají jejich úředníci při kontrolách daně z příjmu, při kontrolách DPH, EET, zkrátka plošně. Už nejsou zdrženliví, ohleduplní ani korektní, ale naopak nadužívají nástrojů, které mají používat jen v nejnutnějších případech.

Zrovna v případě zajišťovacích příkazů by už Finanční správa po sérii prohraných jednání mohla začít brzdit. Pozorujete případně, že by se tento de facto represivní orgán vracel opět nohama na zem?  

Má to velkou setrvačnost. Možná, že i publicita, které se zneužívání zajišťovacích příkazů dostalo, přinesla své ovoce, to ale poznáme nejdříve za rok. Protože kauzy, které otevírali před rokem či dvěma lety, teprve teď pravděpodobně docházejí k nějakému závěru.

Signály, že jejich zdrženlivost bude jen minimální, máme v tom, že Finanční správa nerespektuje rozhodnutí soudu a nebude vracet peníze, neboť je přesvědčená, že její úředníci postupovali správně. Stav, kdy se orgán státní správy staví nad soud, výmluvně ilustruje její proměnu v posledních pěti letech.

Ze státní správy se stal stát ve státě a v podstatě vymahačská moc.

Sousloví Podnikatelské odbory lehce provokuje. Je to záměr?

Na první pohled jde o oxymoron. Být podnikatelem či živnostníkem je profesní stav. Nemluvím nutně o zaměstnavatelích – to je jistá sociální role podnikatele.

Z veřejného prostoru se vytratilo povědomí o tom, že podnikatelé a živnostníci tvoří společenskou třídu. Stát je přehlíží, existují pro něj jen tehdy, kdy potřebuje peníze.

Zaměstnanecké odbory hájí zaměstnance, kteří jsou ve vztahu k zaměstnavateli v pozici slabšího. Zaměstnavatel jim určuje pravidla hry i náplň práce, kontroluje je a odměňuje.

Když jsme zakládali Podnikatelské odbory, uvědomili jsme si, že se stát – jakkoliv je to zvrácené – k živnostníkům chová, jako by byl jejich zaměstnavatel. Určuje pravidla hry, říká, co se kdy bude dělat, a dokonce rozhoduje o tom, jak bude podnikatel nakládat se svým majetkem…

Sociální politika i bezpečnostní normy mají své opodstatnění…

To bezesporu, stejně jako pravidla silničního provozu. Jde ale o míru, v jaké se stát podnikáním zabývá. Ta obrovská moc, kterou nad podnikateli získal, dávno překročila únosnou mez. Stát se k podnikatelům začal chovat socialisticky. To je důvod, který vedl ke vzniku Podnikatelských odborů.

V případě, že stát zruší celou tu řadu těch nesmyslných podmínek a zákonů, jimiž ztěžuje život podnikatelům a živnostníkům, a začne se chovat tak, jak má, Podnikatelské odbory nebudou potřebné.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]