Si Ťin-pching: Ať žije velkolepá Komunistická strana Číny!

Si Ťin-pching, čínský prezident a šéf komunistické strany Číny (repro: c-gbi.com)

Si Ťin-pching, čínský prezident a šéf komunistické strany Číny | FOTO: repro: c-gbi.com

Projev generálního tajemníka KS Číny Si Ťin-pchinga k 70. výročí založení ČLR v sobě v kostce obsáhl základní body stranické ideologie, oficiální interpretace soudobých dějin a na ně navazující dnešní představu o místě země ve světě.

Projev rámuje apel na národní cítění, ztělesněný v příslibu „velkolepé obrody čínského národa“. Dvakrát opakovaná fráze o „velkolepé obrodě čínského národa“ (中华民族伟大复兴, do angličtiny v oficiálním čínském překladu též jako „great rejuvenation“) se zde neobjevuje náhodou, je pevnou součástí Si Ťin-pchingova programu „čínského snu“, který vyhlásil krátce po nástupu do funkce generálního tajemníka KS Číny na podzim 2012 a v němž jsou zahrnuty cíle „dvou století“: v roce stého výročí založení Komunistické strany Číny (2021) proměnit celou čínskou společnost ve „společnost mírného blahobytu (小康社会) a v roce stého výročí založení ČLR (2049) z Číny učinit „bohatou, silnou, demokratickou, civilizovanou, harmonickou a krásnou socialistickou modernizovanou velmoc“ (建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国). (Demokracií se zde přirozeně myslí demokratická diktatura lidu.)

Čínský program národní obrody je stavěn na pocitu národní křivdy, utrpěné v důsledku porážek a slabosti v době koloniální expanze v 19. a na počátku 20. století, které si čínští ideologové hýčkají jako mocný argument proti celému světu. Obviňování světa za minulá příkoří se promítá také do demonstrace vojenské síly a mobilizace obyvatelstva k jednotě a společnému boji proti blíže neurčenému nepříteli a za lepší zítřky. Nedílnou součástí tohoto boje je nerozborná jednota Číny, včetně připojení zatím nezávislého Tchaj-wanu, který v pohledu vedoucích představitelů Čínské lidové republiky stále zůstává poslední „neosvobozenou“ provincií Číny. Jednota Číny také znamená jednotu všech národností, požadavek, který se za Si Ťin-pchingova vedení v praxi projevuje omezováním autonomie a kulturních práv (bez ohledu na to, že jsou zakotvené v čínské ústavě) a sílícím tlakem na počínštění Tibeťanů, Ujgurů a dalších národnostních menšin.

Si Ťin-pching používá v projevu ještě jednu frázi, která také od počátku provází jeho vládu: „nezapomínat na své původní záměry“ (不忘初心) a která odkazuje k počátkům komunistické revoluce a budování nového zřízení po roce 1949. Ostatně Si Ťin-pching v projevu krátce připomíná i hrdiny a mučedníky revolučního boje. Návrat k „původním záměrům“, tj. k ideálům, na nichž byla vybojována a zpočátku budována Čínská lidová republika, je de facto popřením nadějí, které vzbudil Teng Siao-pchingův program reforem a částečné ideologické liberalizace. Teng Siao-pching ho realizoval jako reakci na rozvrat země v době Kulturní revoluce. Do důsledků vzato, požadavek vrátit se k původním záměrům je v příkrém rozporu se zákony tržního hospodářství, které propagoval Teng a které Číně umožnily hospodářský růst; „původní záměry“ znamenají posedlost ideologickou čistotou, výchovné kampaně, požadavek konformity a represivní opatření všeho druhu. Si Ťin-pching tento návrat uskutečňuje posílením cenzury, perzekucí nezávisle vystupujících lidí, politickou výchovou a zavedením systému sociálního kreditu.

Od projevu předneseného u příležitosti 70. výročí založení nového státu přirozeně očekáváme také alespoň náznak zhodnocení minulých let. Si Ťin-pching se nedávné minulosti vyhýbá a místo zamyšlení nad katastrofálními důsledky vlády jedné strany v 50. a 60. letech (hladomor v důsledku Velkého skoku a všeobecný rozvrat v průběhu Kulturní revoluce) načrtá obraz Čínské lidové republiky jako země, která od okamžiku svého založení kráčela „velkolepou“ cestou vpřed, jež ji dnes dovádí na místo světové velmoci. Když se hlásí k politickému systému socialismu s čínskými rysy, potvrzuje bezvýhradnou moc v rukou komunistické strany a odmítá úvahy o politických reformách, o nichž se v Číně ještě nedávno diskutovalo i uvnitř komunistické strany.

Velkolepá obroda čínského národa je v Si Ťin-pchingově pojetí spjatá také s vůdčí pozicí země ve světě. Si Ťin-pching hovoří o tom, jak Čína ruku v ruce s „lidem zemí celého světa“ buduje „společný osud lidstva“ (人类命运共同体). V kontextu cílů a postojů čínské zahraniční politiky posledních let je však zřejmé, že tento potenciálně idealistický požadavek společné péče o svět je především projevem ambice ČLR stát se velmocí, která bude určovat běh svět v souladu se svým světovým názorem. Konec konců, jde tu především o „velkou obrodu čínského národa“.

Projev generálního tajemníka KS Číny Si Ťin-pchinga k 70. výročí založení ČLR

Spoluobčané, soudruzi, přátelé!

Dnes na tomto slavnostním shromáždění slavíme 70. výročí založení Čínské lidové republiky. V tomto okamžiku lid všech národností naší země, všichni synové a dcery Číny s nedostižnou radostí v srdci pociťují hrdost na naši velkolepou vlast, všichni z nich naší velkolepé vlasti upřímně přejí vše nejlepší.

Coby zástupce Ústředního výboru Komunistické strany Číny, Všečínského shromáždění lidových zástupců, Státní rady, Čínského lidového politického poradního shromáždění a Ústředního vojenského výboru zde z celé duše připomínám památku starých revolucionářů a padlých hrdinů, kteří si vydobyli nehasnoucí zásluhy za osamostatnění národa, osvobození lidu, o bohatství a sílu státu a štěstí lidu. Vřele blahopřeji lidu všech národností naší země a krajanům doma i v zámoří. Vyjadřuji upřímný dík všem přátelům všech zemí, kterým leží na srdci rozvoj Číny a podporují jej.

Přesně před sedmdesáti lety na tomto místě předseda Mao Ce-tung slavnostně světu ohlásil založení Čínské lidové republiky, a tehdy čínský lid povstal. Tato velkolepá událost zásadním způsobem proměnila trpký osud Číny, která předcházejících sto let strádala chudobou a slabostí a ponižováním od ostatních. Čínský národ se vydal na slavnou cestu k uskutečnění velkolepé obrody.

V uplynulých sedmdesáti letech sváděl lid všech národností naší země úporný boj, aby nakonec dosáhl velkolepých úspěchů, na něž s uznáním hledí celý svět. Dnes, když socialistická Čína strmí na východní straně světa, není žádné síly, která by dokázala otřást postavením naší velkolepé vlasti, není žádná síla, jež by byla s to bránit lidu Číny a čínskému národu v cestě vpřed.

Soudruzi, přátelé!

Na našem pochodu vpřed budeme podporovat vedoucí úlohu Komunistické strany Číny, budeme podporovat ústřední postavení lidu, cestu socialismu s čínskými rysy. Hodláme důkladně uplatňovat základní teorii strany, její základní linii i základní plán. Bez ustání budeme naplňovat touhy lidu po krásném životě, bez ustání budeme vytvářet nové historické počiny.

Na našem pochodu vpřed hodláme podporovat politiku mírového sjednocení a politiku „jedné země a dvou zřízení“, udržovat dlouhodobý rozkvět a stabilitu Hongkongu a Macaa, posouvat vpřed mírový rozvoj vztahů mezi pevninou a Tchaj-wanem, stmelovat všechny syny a dcery Číny a pokračovat ve snahách o úplné sjednocení vlasti.

Na našem pochodu vpřed budeme podporovat cestu mírového rozvoje, řídit se otevřenou strategií oboustranného prospěchu a pokračovat v budování společného osudu lidstva společně s lidem všech zemí světa.

Čínská lidověosvobozenecká armáda a lidové milice si věčně uchovají podstatu, cíle a svébytnost lidových jednotek a budou rozhodně bránit svrchovanost, bezpečí a rozvojové zájmy státu, stejně jako budou rozhodně hájit světový mír.

Soudruzi, přátelé!

Včerejšek Číny je již zapsán v kronice lidstva, dnešek Číny se právě utváří pod rukama nekonečných zástupů lidí a její zítřek bude zajisté ještě lepší. Je zapotřebí, aby se lid všech národností celé strany, celého vojska a celé země ještě pevněji semkl, nezapomínal na své původní záměry a měl dobře vštípeno své poslání. Je třeba, aby pokračoval v upevňování a rozvoji naší lidové republiky a v usilovném zápasu za uskutečnění cíle „dvou století“ a za uskutečnění čínského snu o velkolepé obrodě čínského národa.

Ať žije velkolepá Čínská lidová republika!

Ať žije velkolepá Komunistická strana Číny!

Ať žije velkolepý čínský národ!

Převzato ze Sinopsis.cz.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]