Skupina Kaputin: Zeman zneužil 17. listopad k šíření nenávisti

Aktivisté ze skupiny Kaputin (Demokraté – zastavme Putina) se cítí dotčeni vyjádřením mluvčího prezidenta, pana Ovčáčka, v pořadu Interview ČT24 18. 11. 2015, který podle nich hrubě dehonestoval Otakara van Gemunda, známého občanského aktivistu, zakládajícího člena Pražského Majdanu a člena skupiny oMen. Skupina Kaputin vydala prohlášení, které publikujeme v plném znění. Zároveň přidáváme video z akce, kterou členové skupiny Kaputin uspořádali na Albertově dne 17. listopadu poté, co odešel prezident Zeman.

Prohlášení skupiny Kaputin k vystoupení mluvčího prezidenta republiky v pořadu Interview ČT24 18. 11. 2015

Dne 18. 11. 2015 v pořadu Interview ČT24 mluvčí prezidenta republiky pan Ovčáček hrubě dehonestoval našeho člena Otakara van Gemunda coby člověka, který prý hodlal narušit pietní shromáždění na Albertově. Rádi bychom zmínili tyto skutečnosti: Prezident republiky a s ním extremistická organizace Blok proti islámu na Albertově žádnou pietní akci nepořádali; zneužili naopak výročí 17. listopadu k šíření nenávisti a rozdělování národa. Členové skupiny Kaputin, včetně Otakara van Gemunda, společně se zástupci jiných spolků chtěli spolu se studenty pouze položit květiny k pamětní desce.

Prezidentova ochranka ani mluvčí Ovčáček neměli žádný důvod zcela neopodstatněně obviňovat bezúhonného občana ze skutku, který neplánoval. Mluvčí Ovčáček dokonce popsal metodu, kterou by prý Otakar van Gemund akci narušil: svlékl by se do půli těla a na těle by měl nápisy. Toto ovšem není nic, co by opravňovalo kohokoli tvrdit, že je to narušení nějaké akce; i bývalá ústavní soudkyně paní Eliška Wagnerová potvrdila, že odložení oděvu do půli těla není nic, co by odporovalo zákonu.

Tato událost, takto komentovaná panem Ovčáčkem, s sebou nese dvě omezení práv Otakara van Gemunda, garantovaných Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky:

  1. a) Právo na svobodu projevu: Oddíl druhý, Politická práva, Článek 17 (1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. (2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Toto právo bylo omezeno prezidentovou ochrankou, a to již podruhé v uplynulých třiceti dnech.
  2. b) Právo na ochranu osobnosti: Oddíl první, Základní lidská práva a svobody, Článek 10 (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Toto právo narušil přímo pan Ovčáček v televizním programu, kde Otakara van Gemunda nařkl z narušování pietních aktů, ačkoli nic takového tento neudělal. Mluvčí Ovčáček na takovém tvrzení opakovaně trval, jakkoli nebylo pravdivé a on byl na nepravdivost tvrzení upozorněn.

Není možné, aby aparát prezidenta republiky (jedné z ústavních institucí) opakovaně upíral občanům práva garantovaná ústavou; takové jednání nelze tolerovat a je zcela nutné se vůči němu vymezit. Upozorňujeme, že metody ignorace zákonů, šíření nenávisti a privilegování jedné vrstvy obyvatelstva jsou příznakem autoritářských systémů a mohou vést k podobné fašizaci společnosti, jaká je v současné době viděna v Ruské federaci – tedy v zemi, které prezident a jeho aparát projevují trvalou loajalitu. Trváme dále na našich ústavních právech, nenecháme se šikanovat ani zastrašovat a budeme nadále upozorňovat na to, že ignorování lidských práv vede k úpadku společnosti. Proto by nemělo být dále tolerováno dalšími ústavními institucemi.

Video z akce skupiny Kaputin, ke kterému Otakar van Gemund říká: „Akci jsme uspořádali na Albertově u památné desky 17. listopadu v momentě, kdy policie konečně uvolnila prostor a začala pouštět lidi (kolem čtvrté). Chtěli jsme tím vyjádřit náš nesouhlas a zděšení nad tím, že si prezident Miloš Zeman na tomto místě, symbolizujícím svobodu, demokracii a konec totality, dovolil vystupovat společně s krajní pravicí a xenofobními extremisty a tak toto místo pošlapal, zneuctil a poskvrnil. Tímto aktem jsme chtěli místo vyčistit od všeho zlého, nenávistného a lživého a tak místu vrátit svoji důstojnost. Kromě toho jsme chtěli pověšením portrétu Václava Havla poukázat na OBSAH svátku 17. listopadu, nikoliv na jeho formu.“

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner