Sněmovní vyšetřovací komise: Sen o právním státě

Eric Drooker

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetřování policejní reformy a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci se postavila na stranu zákona proti zneužívání moci. Mediálně je zajímavé především trestní oznámení na státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Ale zde očekávám, že jej vedení Nejvyššího státního zastupitelství zamete pod koberec.

Dozor nad vyšetřováním zločinů státních zástupců

Významnější je výzva vládě k předložení změny trestního řádu, aby dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení trestním nevykonával státní zástupce, pokud půjde o trestné činy, kde podezřelým a obviněným je státní zástupce. Nevěřím tomu, že dnes jsou zločiny státních zástupců – zneužití pravomoci úřední osoby – řádně vyšetřovány.

Návrh vychází ze stejného přístupu, který vedl ke vzniku Generální inspekce ozbrojených sborů jako úřadu odděleného od policie i ostatních bezpečnostních sborů, aby vyšetřování trestných činů bylo oproštěno do nežádoucí kolegiality a osobních vazeb v rámci jednoho sboru. Proto příslušníky samotné Generální inspekce vyšetřují státní zástupci, kteří zde mají postavení policejního orgánu. Stejné nežádoucí osobní vazby mohou ovlivnit posuzování skutků, kterých se dopustí státní zástupci při výkonu funkce a které mají znaky trestného činu, ale z důvodu vzájemné kolegiality jsou ostatními státními zástupci hodnoceny příznivě pro jejich kolegy, zvláště mají-li podporu vedení státního zastupitelství. Státní zastupitelství disponuje velkou mocí v rámci trestního řízení, což v právním státě musí být spojeno s odpovědností, jež nemůže být narušena stavovskou soudržností a osobními přátelskými vazbami.

Roli dozoru nad zákonností v přípravném řízení v takovém případě může sehrát na státním zastupitelství nezávislý orgán –soud. Došlo by tak k obnovení vyšetřujících soudců, kteří dříve na území Čech, Moravy a Slezska působili. Cílem však není obnovit vyšetřující soudce, ale posílit objektivitu při objasňování trestné činnosti státních zástupců, zvláště spáchaných při výkonu úřední pravomoci..

Sen o právním státě

Usnesení vyšetřovací komise vede ke krásnému snu – snu o právním státě. Zdálo se mi, že bude existovat stát Moravskočesko, kde státní zástupci Oblastního státního zastupitelství ve Vtoku pod Ebalem jako svébytní právníci, kteří nejsou zalezlí jako kuřata pod kvočnou, odmítnou nezákonné pokyny náměstkyně oblastního státního zástupce Anastázie Bradaté přisvojit si kauzu z cizího kraje a bez zbytečného odkladu ji postoupí místně příslušnému státnímu zastupitelství.

Sním sen o tom, že pak státní zástupci ohlásí podezření na Anastázii Bradatou a nejvyššího státního zástupce Petra Vladyku, který se podílel na přihrání kauzy nepříslušnému státnímu zastupitelství, ze zneužívání moci, neboť přihrání mediálně zajímavé kauzy Anastázii Bradaté jí mimo jiné mělo pomoci získat vyšší funkci a plat, tedy majetkový prospěch. Stejně začne vyšetřování moravského údolního státního zastupitelství vedeného Janem Štěpánem, kde asi nevědí, že Praha není na Moravě, a uzurpovali si vyšetřování údajných trestných činů v Praze.

Sním sen o tom, že na zahájené vyšetřování zareaguje ministr spravedlnosti Kryšpín Volavka a předseda vlády Slavomír Nedělka. Odsoudí zneužívání moci a odvolají Petra Vladyku, Anastázii Bradatou a Jana Štěpána bez ohledu na to, že jim poskytuje podporu jedna soukromoprávní televize vlastněná Pražskou unií kávistů a její ideový guru Boleslav Slezanec.

Sním sen o státě, kde svévolná volba soudců ze strany státních zástupců byla soudy důsledně odmítána a soudy trvaly na tom, aby státní zástupci vysvětlili, proč si vybrali značně vzdálené soudy. Zdálo se mi, že Ústavní soud ocenil pravdivost výroku jednoho státního zástupce, který tento krok vysvětlil slovy: „Protože nám tam povolili, co jsme chtěli.“ Sním o tom, že údolní státní zástupce Jan Štěpán musel státu zaplatit škodu, kterou způsobily jízdy a lety ke vzdáleným soudům, když místně příslušný soud byl co by kamenem dohodil.

Sním sen o tom, že soudci ze senátu soudce Červenky byli oceněni prezidentem republiky vyznamenáním za statečnost, neboť odmítli užít nezákonné důkazy získané nepříslušným soudem na návrh nepříslušného státního zastupitelství a tím obnovili důvěru v právní stát.

Probuzení

Ze snu jsem se probudil a očekávám domovní prohlídku, kterou povolil severokorejský soud v Pchjongjangu. Sice je to nezákonný soud, ale z Ústavního soudu došla hláška, že je to OK, jelikož Ústavní soud zatím nikdy neřekl, že severokorejský soudce z Pchjongjangu je nepříslušný, a tedy nezákonný. A pokud to někdy řekne, bude to platit jen do budoucna.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]