Sportovní organizace píší Blatnému. Zavřená sportoviště mohou mít negativní dopad na děti

Ilustrační foto (in-gl.de)

Ilustrační foto | FOTO: in-gl.de

České sportovní organizace napsaly dopis ministru zdravotnictví Janu Blatnému. Žádají ho, aby se režim fungování sportu ve třetím stupni protiepidemického systému PES přesunul za stejných podmínek také do čtvrtého stupně. To by znamenalo otevření vnitřních sportovišť, bazénů a fitness center při omezeném počtu návštěvníků.

Počátkem prosince mohli lidé znovu sportovat ve vnitřních prostorách. Povinnost představovaly roušky a omezen byl i maximální počet sportovců. Spousta sportovních klubů se rozhodla vyjít vstříc a sportoviště i přes omezení, která veškerý provoz ztěžovala, pro rekreační sportovce otevřely. „Z mnoha reakcí trenérů i rodičů víme, že si děti návrat do klubů a trénink uvnitř velmi pochvalovaly, a to i přes handicap v podobě roušek, kvůli kterým docházelo ke zhoršenému dýchání při pohybových aktivitách,“ píší sportovní organizace v dopise adresovaném Blatnému.

Radní pro kulturu Prahy Hana Třeštíková (wikimedia commons)

Jenže se zhoršením epidemické situace se 18. prosince sportovní zařízení opět zavřela. Amatérští sportovci nyní nemohou využívat vnitřní sportoviště. Organizace se obávají dopadů, které bude mít zákaz sportování na společnost. „Chápeme, že situace se zhoršuje a počet pozitivně testovaných osob má vzrůstající tendenci. Na druhou stranu je potřeba vnímat pozitivní nezanedbatelné dopady sportu na společnost, které podle našeho názoru převyšují aktuální rizika.“ Sport je navíc vnímán jako prevence proti onemocnění. „Díky zdravému pohybu a fyzické aktivitě s ním spojené se zvyšuje jak imunita, tak psychická odolnost, která je v současné době zásadní. Navíc nelze jednoznačně označit jednotlivá sportoviště jako významné rizikové prostředí pro šíření nemoci covid-19,“ píší organizace.

Kromě toho by mohlo mít omezení sportovních aktivit i negativní dopad na děti. Národní sportovní agentura, Česká unie sportu, Česká obec sokolská a Český olympijský výbor se už dlouhodobě zabývají tím, jaký dopad mohou mít uzavřená sportoviště na děti, které se nyní nemohou věnovat organizovanému sportování. „Nedostatečný pohyb má pak za následek, že v prvních třídách přibývá dětí s vadami řeči, poruchami pozornosti, řada z nich je méně motoricky zručná a má častěji potíže při psaní a čtení,“ poukazují organizace na problematiku uzavřených sportovišť. „Návyky a automatismy, které děti získávají ve sportu, se zúročují nejenom ve zdraví, sociální interakci, ale také v následném profesním životě,“ doplňují.

„Malá pohybová zdatnost populace způsobuje navíc prokazatelně miliardové škody českému hospodářství,“ zmiňují organizace. Aspekty vyvolané nedostatkem pohybu mohou mít totiž velký vliv na pracovní a výrobní produktivitu i na kvalitu života ve stáří. Nedostatek organizovaného sportu může vést k nízké pohybové a motorické zručnosti, neschopnosti práce v týmu a dodržování pravidel. Navíc může jedincům chybět fyzická výdrž a zejména narůstá i psychická labilita.

Pavel Šafr – kniha Češi mezi pravdou a lží (archiv)

„Právě na to by měly v budoucnu odpovědné orgány při případném dalším zavádění omezujících opatření brát zřetel a ještě těsněji spolupracovat cestou Národní sportovní agentury se sportovním prostředím při podpoře sportu jako významného preventivního faktoru,“ píší organizace. V této souvislosti informují o pilotním projektu Národní sportovní agentury ve spolupráci s dotčenými sportovními svazy, jehož cílem je „restart juniorských soutěží“, které by bylo možné provozovat za jasně daných podmínek v souladu s protiepidemickými opatřeními. „Cílem tohoto projektu je ověřit, že NSA ve spolupráci s MZd a sportovními svazy jsou schopny zabezpečit takový režim, který by umožnil fungování organizovaného sportu, tak aby sport mohl plnit preventivní roli a současně nepředstavoval epidemiologické riziko.“

Předseda NSA Milan Hnilička, předseda ČUS Miroslav Jansta, předseda SSSČR Zdeněk Ertl, předseda ČOV Jiří Kejval a starostka ČOS Hana Moučková, kteří se pod dopis podepsali, žádají ministra Blatného o opětovné umožnění statisícům amatérských sportovců provozovat pravidelné sportovní aktivity. Organizace navrhují, aby „podobně jako pro obchod, maloobchod a služby vznikla i pro amatérský sport výjimka, jejíž pravidla budeme respektovat a dodržovat“.

Organizace navrhují, aby zůstala otevřená vnitřní sportoviště, bazény, fitness centra pro maximální počet deseti lidí s rouškou či s platným negativním antigenním testem. „Prosím, neberte lidem sport, který je pro ně zásadní zbraní v boji proti této pandemii,“ uzavírají dopis organizace.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]