Srp chce žalovat Hutku, pokud se neomluví. Ani náhodou, říká hudebník

Jaroslav Hutka (ČTK)

Jaroslav Hutka | FOTO: ČTK

Jaroslav Hutka v reakci na jmenování Karla Srpa členem Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, které navrhl Miloš Zeman, připomněl spolupráci Srpa se Státní bezpečností. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Hutka dnes obdržel dopis od právního zástupce údajného bývalého donašeče StB, který žádá omluvu. Pokud se hudebník za svá slova neospravedlní, čeká ho prý žaloba. Hutka svá slova ale nehodlá odvolat a podle svého vyjádření pro FORUM24 se soudu nebojí.

Hutka se ve spojitosti s jmenováním Srpa do Etické komise podělil o své zkušenosti s udáváním StB. Podle hudebníkových slov byl i on tím, na koho Srp donášel, a ví minimálně o čtyřech případech, kdy k tomu došlo. V rozhovoru pro FORUM24 Hutka připomněl, že udavač zůstane udavačem, a poukázal tak na to, že Srp není důvěryhodným člověkem, který by měl určovat etiku lidí v České republice. Za tato slova ho nyní možná čeká popotahování u soudu.

[ctete-big]96220[/ctete-big]

„Na omlouvání opravdu nemám pomyšlení, a pokud by to opravdu došlo k soudu, který mě nepoškodí, přestože mohu samozřejmě prohrát, vyjde najevo tolik věcí a dalších důkazů, že si to snad rozmyslí,“ napsal z Indie Hutka deníku FORUM24. „S Karlem Dybou jsem se soudil pět let o to, jestli je gauner, nakonec jsem to vyhrál,“ připomněl svůj dřívější soudní spor.

Citace z dopisu, který Jaroslav Hutka obdržel od právního zástupce Karla Srpa Adama Černého:

Dne 19. ledna 2017 jste na svém osobním profilu veřejně dostupném na sociální síti Facebook publikoval příspěvek, v němž jste uvedl: „No to je výborné, mám ve svém estébáckém spise od Karla Srpa na sebe čtyři udání. StB o mně neměla moc informací, on jim je pečlivě doplnil. Jemu jsem věříval a všechno řekl, po převratě jsem se to pak dočetl ve spise. To už asi není kozel zahradníkem, to je jaksi svět na ruby…“

Vedle toho jste dále serveru Forum24 poskytl rozhovor, který byl dne 22. ledna 2017 na tomto serveru publikován pod názvem „Jaroslav Hutka: Udavač Srp má určovat morálku? Kanál zůstane kanálem“. Jak mimo jiné vyplývá z obsahu předmětného článku, mého Klienta dáváte do přímé spojitosti s StB, označil jste jej jako „člověka, který hrdinou nikdy nebyl“, „udavače“ a dále jej nepřímo přirovnáváte ke „kanálu, který zůstane kanálem a vždy bude aktivní“, čímž jste o klientovi sdělil nepravdivý údaj, který značnou měrou ohrozil jeho vážnost, a to s cílem způsobit mu vážnou újmu.

Tímto svým jednáním jste přímo zasáhl do osobnostních práv klienta dle ustanovení §81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména do práva na život, jeho důstojnosti, vážnosti a cti. Ačkoliv jste, jak je z Vámi publikovaných příspěvků patrno, přesvědčen, že můj Klient s StB spolupracoval a že Vás měl StB několikrát udat, jedná se o nepravdivou informaci, která nebyla nikdy prokázána. Přesto je však Vámi prezentována jako bezpochybná. Mého Klienta se tyto příspěvky osobně dotýkají také proto, že představiteli tehdejšího režimu byl sám pronásledován, jeho hudební činnost byla předmětem výrazné politické represe a konečně byl pro politické důvody více než rok vězněn. Můj Klient byl odpůrcem totalitního režimu a pro svou nezapomenutelnou osobní zkušenost s tímto režimem jím též, a to stejně jako Vy, nadále zůstane.

Nepravdivě uváděná spojitost mého Klienta s StB tak zasahuje do osobnosti mého Klienta, zejména pak do jeho práva na ochranu dobrého jména, pověsti, cti a vážnosti. Vzhledem k tomu, že tyto výroky byly pro svou aktuální mediální atraktivnost široce medializovány napříč různými zpravodajskými portály, dosáhl tak zásah do osobnosti mého Klienta mimořádného rozměru.

Dále Vás jménem svého Klienta žádám, abyste zajistil odstranění následku výše popsaného neoprávněného zásahu ve formě omluvy zveřejněné na Vašem profilu dostupném na síti Facebook, jakož i na portálu Forum24, sekci Svobodné fórum, která uvede na pravou míru výše popsané nepravdivé údaje, a to do 10 dnů od doručení této předžalobní výzvy, v následujícím znění: „Předmětný článek, resp. příspěvek, obsahoval nepravdivé a zkreslující údaje a tvrzení, které neoprávněně zasáhly zejména do osobnostních práv pana Karla Srpa. Omlouvám se tímto panu Karlu Srpovi, že jsem o něm sdělil a zveřejnil nepravdivé informace týkající se spolupráce pana Karla Srpa s StB. Žádné z těchto tvrzení se nezakládá na pravdě. Za způsobené nepříjemnosti se tímto panu Karlovi Srpovi i všem, koho jsem tímto článkem uvedl v omyl, omlouvám.“

Dovoluji si na závěr upozornit, že v případě, že požadavkům mého Klienta nebude vyhověno, jsem jím zmocněn k učinění všech navazujících právních kroků k vymáhání Klientových práv soudní cestou. Věřím však, že k takovému kroku nebudu nucen přistoupit.

Předžalobní výzva_Karel Srp - rev

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]