Strany pravice ve Sněmovně prosadily usnesení k imigraci

Eric Drooker

Společné usnesení několika poslaneckých klubů, které zaujímá jasný postoj k migrační krizi, schválila ve čtvrtek Poslanecká sněmovna. Jeho návrh na schůzi Sněmovny předložila poslankyně TOP 09 Jitka Chalánková. Usnesení vyjadřuje podporu vládě s řešeními, která povedou k omezení migračního tlaku na Evropskou unii a zachování spolupráce v schengenském prostoru. Přijato bylo hlasy 91 poslanců napříč opozicí i vládní koalicí.

„Vyjadřujeme nesouhlas se zaváděním trvalých mechanismů k přemísťování uprchlíků na základě tzv. kvót. Chceme vyjádřit podporu takovému postupu vlády České republiky a obecně takovým řešením, která povedou ke snížení celkového migračního tlaku na Evropskou unii a k zachování spolupráce v rámci schengenského prostoru,“ řekla při předkládání návrhu poslankyně TOP 09 Jitka Chalánková.

Význam sněmovní rezoluce potvrzuje předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg.Ve spolupráci vládní koalice a TOP 09 se podařilo prosadit usnesení, které udržuje humanistickou tradici České republiky. Bohužel se objevila i usnesení, z kterých čišela nenávist a strach před uprchlíky. Naše usnesení, které přednesla paní poslankyně Chalánková, je rozumné, je střízlivé a je důstojné České republiky,“ uvedl Karel Schwarzenberg.

První místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek k tomu řekl: „To, co pokládáme možná za nejdůležitější, je, aby se Česká republika dokázala vypořádat s touto situací důstojně, efektivně a abychom zbytečně nestrašili občany, protože někdy je strašíme skutečně zbytečně. Proto jsme podpořili toto usnesení a obecně podporujeme vládu v jejím přístupu k imigrantům.“

Text usnesení podle návrhu TOP 09:

Poslanecká sněmovna, znepokojena současnou vlnou migrantů do státu Evropské unie,

chtějící pomoci uprchlíkům, zejména z oblastí,kde probíhá válka, nebo kterým hrozí smrt nebo pronásledování z rasových, náboženských či národnostních důvodů, nebo pro zastávání určitých politických názorů, či pro příslušnost k určité sociální skupině,

vnímajíc obavy části České veřejnosti, že značná část migrantů se za uprchlíky pouze vydává, a tudíž nesplňuje podmínky pro udělení azylu, ani doplňkové ochrany, a že masivní migrace může v dlouhodobějším výhledu podstatně celkový charakter české společnosti,

připomínajíc, že mezi migranty je i vysoké procento běženců ze zemí západního Balkánu,

vycházejíc z toho, že ve společenství zemí, mezi kterými existuje svoboda usazování a volný pohyb osob bez hraničních kontrol, je potřeba problematiku uprchlíků řešit společně a jednotně,

přejíc si, aby byla zachována dosažená míra evropské integrace

I. konstatuje

a) že klíčová rozhodnutí, která mohou mít zásadní dopad na jednotlivé státy EU nebo kterými by se mohly jednotlivé státy cítit existenčně ohroženy, mají být přijímána jednomyslně a

b) že rozhodnutí, týkající se řízení masivních migračních toků, jsou takovými klíčovými rozhodnutími,

II. vyjadřuje nesouhlas se zaváděním trvalých mechanismů přemísťování uprchlíků do EU a v jejím rámci na základě povinného redistribučního klíče, tzv. kvóty,

III. vyjadřuje podporu takovému přístupu vlády ČR a komplexním řešením, která povedou

a) ke snížení celkového migračního tlaku na EU,

b) k zachování spolupráce v rámci tzv. schengenského prostoru,

c) k zachování volného pohybu osob v jeho rámci.

Eric Drooker

Rozhodnutí států EU, týkající se migrace, se nyní musí zaměřit zejména na systémové příčiny selhávání EU při odhalování a eliminaci nelegální migrace. Orgány EU musejí mít ve výhledu promyšlenou, dlouhodobě platnou koncepci, která bude vycházet z příčin migrace a bude se snažit jí předcházet a ji minimalizovat.

IV. Vyjadřuje podporu takovému přístupu vlády ČR a obecně takovým opatřením, která bez zbytečného odkladu povedou k odstranění procedurálních nedostatků v místech prvního vstupu migrantů na území státu EU, resp. tzv. schengenského prostoru.

Tato opatření mají vést zejména

a) k efektivnější ochraně vnější hranice států Evropské unie a lepší kontrole nelegálních migračních toků, směřujících do států EU,

b) k zavedení záchytných zařízení pro migranty v tranzitních zemích, tzv. koncept hot spots, sloužící k včasné identifikaci a rozlišení osob, které by mohly získat mezinárodní ochranu v souladu s mezinárodním právem, a osob, které na takovou ochranu zjevně nemají nárok, a to ještě před jejich vstupem na území některého ze států EU,

c) k ustavení efektivního způsobu navracení osob, které se nekvalifikují k udělení mezinárodní ochrany. Tyto nelegální migranty je třeba navracet co nejrychleji, pokud možno z míst prvního vstupu do schengenského prostoru.

V. Poslanecká sněmovna Parlamentu vyzývá vládu

a) aby prosazovala takovou politiku, která by se důkladně zaměřila na objektivní příčiny migrace, a zejména prostřednictvím zahraniční a rozvojové politiky a humanitární pomoci, a to jak v rámci opatření na národní úrovni, tak při prosazování společných postupů v rámci EU.

V tomto smyslu by měla ČR usilovat o účelně prováděnou politiku evropského sousedství, která povede ke stabilizaci migračně relevantních regionů v těsné blízkosti Evropské unie.

b) aby dále omezovala nezákonné průvodní jevy migrace, jako je zejména pašování migrantů, potlačování tohoto jevu musí být účinně posíleno, a to jak v rovině operativních opatření na národní úrovni, tak účelnými opatřeními na úrovni EU, která postihnou přeshraniční charakter tohoto organizovaného zločinu.

VI. Poslanecká sněmovna Parlamentu zdůrazňuje právo každé země, zvolit si způsob a parametry pro tzv. ekonomickou státem kontrolovanou a řízenou migraci, a konstatuje, že ekonomická migrace nemůže být prostředkem k dorovnání demografického deficitu v ČR, a za hlavní nástroj pro udržení velikosti české populace považuje komplexní a aktivní prorodinnou politiku.

VII. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby postupovala v souladu s tímto usnesením.

Eric Drooker

Z návrhu Občanské demokratické strany, který přednesla poslankyně Miroslava Němcová, schválila Poslanecká sněmovna následující body:

– Poslanecká sněmovna Parlamentu odmítá trvalý přerozdělovací mechanismus, který má zavést přerozdělování uprchlíků pomocí povinných kvót pro jednotlivé členské státy Evropské unie na neomezenou dobu.

– Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby předložila detailní postu prověřování uprchlíků, kteří mají být přijati na území ČR.

– Poslanecká sněmovna podporuje vládu v přípravě účinné ochrany státních hranic ČR v případě, že migrační krize bude eskalovat.

– Poslanecká sněmovna žádá vládu o podrobnou informaci o dosud poskytnuté přímé humanitární pomoci v uprchlických táborech mimo území Evropské unie, které byly poskytnuty z rozpočtu ČR.

– Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády, aby na vrcholných jednáních EU vyvíjel tlak na urychlenou změnu rozpočtu EU s cílem posílit zdroje na zadržení migrantů v táborech mimo území EU.

 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner