Středočeský kraj musel zveřejnit své rozhodnutí o Babišově střetu zájmů

Eric Drooker

Středočeský kraj na svých oficiálních webových stránkách zveřejnil, díky žádosti 106 zákona o svobodném přístupu k informacím, prvostupňové a druhostupňové rozhodnutí Černošického úřadu, resp. Středočeského kraje týkající se střetu zájmů trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše na české úrovni.

Zprávu přinesla Transparency International Česká republika.

„Jedná se o dokumenty, po kterých dlouhodobě široká veřejnost, média a naše organizace volala, aby byly ze strany příslušných institucí a orgánu zveřejněny, protože se jedná o výsostně veřejný zájem, vzhledem ke střetu zájmů jednoho z nejvyšších ústavních činitelů země. Anonymnímu ,stošestkaři‘ tímto děkujeme,“ říká Milan Eibl, vedoucí analytik Transparency International (TI).

„Transparency v červnu a září 2018 poslala dva podněty – národní a evropský. Oba popisovali důvodné podezření, že Andrej Babiš stále ovládá holding Agrofert, a přesto jeho koncern nadále získává veřejné prostředky, resp. že premiér ovládá média, což je oboje v rozporu jak s českými, tak i evropskými zákony,“ dodává.

Jde o to, že Andrej Babiš je ovládající osobou, kdy přes svěřenské fondy ovládá holding Agrofert.

Zveřejněné rozhodnutí Středočeského kraje je možné nalézt ZDE.

Transparency o středočeském rozhodnutí uvádí: „Dělí se na dvě části, které zkoumaly procesní postup Černošic a hodnotily jejich skutkové závěry. Obecně se dá shrnout, že Středočeský kraj měl vícero pochybností, na základě jakých skutečností učinily Černošice některé závěry.

Závěr rozhodnutí ukládá Černošicím, aby znovu zhodnotil všechny okolnosti ve prospěch i v neprospěch obviněného a soustředil se na situaci ohledně ovládající role Andreje Babiše, resp. na tzv. vyvratitelné domněnky pro určení skutečného majitele, které jsou z pohledu kraje zásadní na určení, zda je Andrej Babiš ovládající osoba či nikoliv.“

TI k tomuto dokumentu uvádí několik komentářů. Vybíráme:

Na straně 10 rozporuje kraj konstrukci, že Andrej Babiš nepřímo ovládá Agrofert, a to kvůli tomu, že ovládanou osobou může být výhradně obchodní korporace, což svěřenský fond ze své definice není. Nicméně již stanovisko ministerstva spravedlnosti z prosince 2018 potvrdilo závěr, že právnická osoba může být ovládána i skrze tzv. non-subjekt, tedy i svěřenský fond. Ke stejnému závěru došli také auditoři Evropské komise, kteří se shodují s mnoha argumenty ministerstva spravedlnosti ohledně ovládání společností zaparkovaných ve svěřenských fondech.

Na straně 11 kraj trvá na důsledném oddělování pojmů „ovládající osoba“ a „skutečný majitel“, protože je každý upravený v jiném zákoně, které podle kraje spolu vůbec nesouvisí. Přestože oba pojmy přímo souvisí s uplatňováním rozhodujícího vlivu ve společnosti nelze dle názoru kraje zaměňovat pojem „ovládající osoba“ podle zákona o obchodních korporacích s pojmem „skutečný majitel“, jejž používá zákon proti praní špinavých peněz (253/2008 Sb.).

Nicméně definice podle tohoto zákona je definicí obecnou dopadající na každou právnickou osobou bez rozdílu, což mimo jiné reflektuje i připravovaná novela zákona o praní špinavých peněz, která definici přesouvá do zákona o evidenci skutečných majitelů.“

V komentářích TI se také konstatuje: „V rámci šetření je nezbytné brát v potaz, že Andrej Babiš zastává současně dvě role, které jsou určeny jako role skutečných majitelů svěřenského fondu, a to jak zakladatel, tak obmyšlený. Není tedy možné analyzovat pouze jednu z rolí a vyvozovat skutečnou pozici obviněného, když se v jeho osobě kombinují role obě.

Vlastnická práva k majetku ve svěřenském fondu vykonává vlastním jménem na účet fondu svěřenský správce, ale zároveň svěřenský fond neslouží správci, nýbrž ‚k prospěchu určité osoby‘, kterou je v daném případě jediný obmyšlený Andrej Babiš, který z nich získává každoročně příjem. Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává dle zákona zakladatel a obmyšlený, čehož se nemůže vzdát…

Konstrukce svěřenských fondů je nefunkční také vzhledem k tomu, že sám Andrej Babiš řekl, že svěřenské fondy jsou pouze na dobu jeho působení v politice. Pokud totiž v budoucnu ví, že nabude znovu akcie Agrofertu, má bytostný zájem na tom, aby jej získal zpět v co nejlepší ekonomické kondici.

Tedy, i v době, kdy zastává politickou funkci, je ovlivněn svým ekonomickým zájmem na výsledky Agrofertu, čímž se dostává do flagrantního střetu zájmů, který ohrožuje zájmy České republiky. Praktický případ můžeme vidět například v rámci vyjednávání o možném zastropování zemědělských dotací pro velké firmy.“

 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]