Svět se mění. Musíme zajistit, aby výsledkem změn nebylo autoritářství, píše Lucie Tungul

()

Lucie Tungul je editorkou nové publikace spolku TOPAZ nazvané „Méně překážek, více odpovědnosti. Pravicová řešení politických výzev pro rok 2021“. Kniha se věnuje globálním změnám, které s koronavirovou pandemií nevyhnutelně přijdou – a určitě stojí za pozornost.

„Jestliže změna paradigmatu rozkymácí celý ustálený systém, stávají se klíčovými dlouhodobé stabilní hodnoty, ze kterých mohou vycházet krátkodobé, ale i střednědobé a snad i dlouhodobé politické cíle, jež pomohou navrátit jistotu do společnosti, tedy i do ekonomiky a politiky, a zajistit tak pokračování systému, které nesklouzne k žádné formě autoritářství, partikularismu a agrese,“ píše Lucie Tungul v knize.

Celá kniha je dostupná zde.

Kniha se dotýká několika velmi důležitých otázek soudobé české i evropské reality. Ladislav Cabada se věnuje dlouhodobému směřování české zahraniční politiky s důrazem na období po roce 2013. Pavel Havlíček se zabývá Východním partnerstvím a jeho výhledem na další období po roce 2020. Evropské unii a dopadu pandemie covidu-19 se následně věnuje Olaf Wientzek, a to s ohledem na širší mezinárodní souvislosti. Reformu systému zdravotní péče na české úrovni řeší kapitola Pavla Hroboně. Jinou oblastí, kde současná krize také plně odhalila nedostatky systému, je svoboda médií, kterou analyzuje Viktória Jančošeková. Na otázku svobody médií navazuje kapitola Jonáše Syrovátky, který se věnuje problematice tzv. informačního zmatku a s ním spojeným hrozbám naší bezpečnosti.

Otto Eibl se zaměřil na segmentaci a volební kampaně, Lucie Tungul na integraci muslimských migrantů. Další zásadní prvek, který mění paradigma našeho života, je klimatická změna. Eva Palacková ji dává do kontextu transformace malých a středních podníků, které označuje za „pilíře udržitelné obnovy“. V poslední kapitole se autoři Jaromír Hurník, Zdeněk Tůma a David Vávra věnují dalšímu tématu, kde v diskusi – podobně jako u migrace a klimatické změny – v Česku dominují emoce, a ne fakta, a sice přijetí eura.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu freeczechmedia@gmail.com