Teorie proruských webů: svět řídí Jasnozřiví egyptského původu. Putin k nim nepatří

V. V. Pjakin (video: novarepublika.cz)

V. V. Pjakin | FOTO: video: novarepublika.cz

Rusko je místem, kde se rodí stále další teorie na zlepšení společnosti. Zatím se sice nezdá, že by to moc fungovalo v místě jejich vzniku, ale třeba to jednou vyjde.

Na ruském webu Sputnik (2. 10.) se teď můžeme dočíst o novém přístupu. Nesmí nás odradit poněkud komplikovaný název think-tanku, který na tom pracuje. Jmenuje se to „Vnitřní prediktor souborné, sociálně spravedlivé Rusi“. Sympatická zkratka zní VP SSSR. Za instituci pohovořil „kandidát ekonomických a kandidát filosofických věd, sociolog“ Michail Veličko.

Aby člověk pochopil, co je cílem thin-tanku, je podle Velička třeba „pochopit, co je to dialektika jako instrument poznání a jak ho v životě používat“. Dozvídáme se, že je potřeba řídit kvalitu života společnosti a k tomu je třeba řídit kvalitu společnosti. „To znamená — formování kvality lidí, kteří společnost tvoří.“

Jak dojde na formování kvality lidí, je asi na místě zpozornět. Takového formování už jsme viděli dost a výsledky byly nevalné.

Mohli bychom to považovat za jeden z nesčetných příkladů hlubokého ruského bádání, který se nás netýká, ale protože myšlenky tohoto spolku u nás pilně šíří známé proruské weby, stojí za to se na věc podívat podrobněji.

Jedním z webů, kde se toho dočteme docela dost, je leva-net.webnode.cz. Tam píší, že Vnitřní prediktor… je autorem Koncepce společné bezpečnosti a jde o skupinu několika desítek lidí, kteří své materiály publikují od roku 1991. Když už je řeč o záhadném „vnitřním prediktoru“, je třeba zmínit pojem „globální prediktor“. Co to je, se dozvídáme třeba na pověstném Aeronetu od autora, který se podepisuje Valerij X.

Podle něj (vychází z myšlenek dalšího myslitele V. V. Pjakina) o Globálním prediktorovi a jeho struktuře víme, že pochází ze Starého Egypta, kde „nad faraóny stálo 10+1 žreců Severu a 10+1 žreců Jihu“. (Žrec znamená Jasnozřivý). V Mojžíšově době přestali vystupovat na veřejnosti a „přešli do podzemí, odkud vládli a vládnou světu dodnes“.

Globální prediktor má dvě křídla – severní (atlantické) a jižní (euroasijské). „GP pracuje formou tandemu. Jeden tandem předkládá úkol, druhý ho řeší. Řeší ho ale současně i první tandem. Obě řešení vzájemně porovnávají.“

Tato tajná vláda je celosvětová. Rozšířila se po pádu Egypta do Itálie, kde se rozdělila na dvě republiky – Janovskou a Benátskou.

Benátská republika se v 15. století přestěhovala do Holandska. „Jedno křídlo pracuje evolučními (nenásilnými) metodami, druhé pracuje metodami revolučními.“

Článek řeší třeba i to, kam v tomto systému patří Rothschildové. Globálnímu prediktorovi se povedlo Rotschildy v roce 1910 ovládnout. Tito boháči světu nevládnou, ale sami mají své nadřízené.

A co Putin? Ten prý „není ovládán žádným křídlem GP. Provádí vlastní globální politiku“, a tak „zajistil bezpečnost sobě i své zemi“. „Na rozdíl od zemí, které se rozhodují pouze podle nařízení z USA, případně Velké Británie.“

A ještě: „Atlantické křídlo pracuje skrze centrum britské koruny, britské královské rodiny. Druhým centrem je institut papežství a stát Vatikán. Skrze ně operuje euroasijské křídlo GP.

Po tomto historickém exkursu se můžeme vrátit ke Sputniku, kde byl rozhovor se zmíněným Michailem Veličkem, který patří k lidem, kteří tuto tajnou vládu prokoukli a chtějí jí pomocí Koncepce VP SSSR čelit, dokud je čas.

Sputnik se ho táže: „Myslíte si, že ona nová ‚železná opona‘, nová informační železná opona, se vytváří mimo jiné z toho důvodu, aby bylo možné bránit pronikání ruských metodologií poznání, jako je Koncepce VP SSSR?“

Veličko: „Pokud si dokážete přiznat, že západní společnost je společnost otroků, kteří si neuvědomují své otroctví, tak Koncepce společné bezpečnosti neohrožuje dokonce ani otrokáře. Koncepce ohrožuje režim otrokářství. Koncepce je orientována na to, aby otrokářství nebylo možné.“

My tedy žijeme v otroctví, ale nevíme o tom. Rusko je na tom lépe, protože Putin k vládě „Jasnozřivých“ nepatří a navíc je tam tento think-tank, který do toho vidí.

Server leva-net-webnode.cz nám předkládá i slovníček pojmů, abychom se lépe orientovali.

Tak třeba: „Bolševismus není ruská varianta marxismu a není to stranická příslušnost. A už naprosto nesmyslný je obrat ‚židovský bolševismus‘, použitý Hitlerem v Mein Kampf, protože bolševismus je projev ducha Ruské civilizace, nikoliv ducha nositelů doktríny biblického globálního otrokářství na rasovém základě.“

„Bolševismus existoval před marxismem, existoval v ruském marxismu, nějak existuje i nyní a bude existovat i v budoucnosti…

„Podstata bolševismu nespočívá v početní převaze stoupenců nějakých myšlenek nad stoupenci jiných myšlenek a nemyslícím davem, ale v následujícím: V upřímném usilování vyjádřit a uvést do života dlouhodobé strategické zájmy pracující většiny, přející si, aby nikdo neparazitoval na její práci a životě. Jinými slovy, historicky reálně v každé epoše spočívá podstata bolševismu v aktivní podpoře přechodného procesu k mnohonárodnostní lidskosti Země budoucí éry od historicky zformovaného toho či onoho davo-‚elitarismu‘ jako způsobu realizace parazitického panování menšiny nad pracující většinou.“

Vysvětlen je i „liberalizmus“. Tím je dle autorů „druh fašizmu (v širokém významu slova). Podstatou liberalizmu je ničím neohraničené uvolňování norem a pravidel (ve smyslu ‚vše je dobře, vše je pokrok‘) bez úvah o morálce a podpora bezbřehé různorodosti.“

To spílání liberalismu nám ledacos a leckoho připomíná.

Teď si představme, že toto vidění světa u nás šíří Aeronet, Svobodný vysílač, outsidermedia.cz, nwoo.org, desitka.org (stránka OV KSČM Prahy 10), tadesco.cz, pravyprostor.cz, stalose.com, slovanskakosile.com a mnoho dalších. Pochopitelně také novarepublika.cz senátorského kandidáta Ivana Davida, to nesmíme opomenout.

Kdo všechno kromě hledačů Atlantidy a bojovníků proti chemtrails tomu věří třeba mezi politiky, se neodvažujeme ani odhadnout. Možná někteří v teorii světovlády žreců staroegyptského původu ani nevěří, ale proč do hlaviček lidí nenalít trochu obskurantismu. Rusko z toho vychází dost dobře, tak co.

A jak je vidět, Putin k této tajné světové vládě nepatří. Nejspíš je jasnozřivější než otrokáři a otroci na Západě.

Musí to být prostě sladký pocit rozumět všemu.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner