Tomáš Goláň: Vláda poškozuje podnikatele, upírá jim právo na náhradu škody

Tomáš Goláň (čtk)

Tomáš Goláň | FOTO: čtk

Senátor Tomáš Goláň ve svém textu reaguje na postoj ministryně financí Aleny Schillerové, která odmítá odškodňovat ty, kdo přicházejí o peníze kvůli krizovým opatřením. Nově je vydává ministerstvo, nikoli vláda – a právě to je mnohdy považováno za obcházení zákona.

Zaznamenali jste, že nová opatření vydalo přímo ministerstvo zdravotnictví, a nikoli Vláda České republiky? A víte proč?

Fyzické i právnické osoby mají vůči státu právo na náhradu škody, která jim byla způsobena v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, v účinném znění. Uvedené právo je přímo zakotveno v krizovém zákoně, konkrétně v § 36. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud prokáže, že si poškozený způsobil škodu sám.

Demonstrace na Letné (Pavel Hofman)

Jednoduše řečeno, vznikla vám škoda v příčinné souvislosti s opatřením vlády? Pokud ano, pak můžete po státu požadovat náhradu škody. Jedná se o zákonem předvídaný způsob řešení vzniklých škod v důsledku opatření dle krizového zákona.

Vláda na uvedené reaguje způsobem, že se vám snaží zákonné právo na náhradu škody vzít! Jak? Opatření nyní vydává ministerstvo zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v účinném znění.

Tají to? NE! Ministryně financí Alena Schillerová to přiznala v přímém přenosu, viz záznam zde, v 36. minutě 30. sekundě. Opatření vydané ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně zdraví ze své podstaty neumožňuje vymáhat náhradu škody, konkrétně ušlý zisk, což ministryně financí otevřeně přiznala.

Pokud tedy bylo vydáno mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-1, kterým bylo prodlouženo omezení volného pohybu osob až na výjimky a kterým bylo nařízeno omezení pohybu na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6.00 hod.; a mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-3, kterým bylo prodlouženo nařízení omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6.00 hod.; když uvedené bylo v předešlém rozhodování svěřeno výhradně vládě (ta rozhodovala usnesením se zněním „vláda nařizuje x vláda zakazuje“), nyní ve svém usnesení ze dne 23. března 2020 č. 279 vzala předmětné pouze na vědomí („vláda bere na vědomí..“).

Domnívám se tedy, že se jedná jen o účelové obcházení odpovědnosti za škodu, o čemž svědčí i to, že vláda předmětné opatření ministerstva zdravotnictví vzala na vědomí.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články