EET bude v první fázi spuštěna od 1. prosince pro hotely a restaurace. Další firmy se budou do EET zapojovat v následujících měsících. Stánkový prodej občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, například na festivalech, se do evidence zapojí až od března 2018, stejně jako prodej na farmářských trzích.

Podle expertů tak ale nebude jasné, které subjekty mezi stánkaře patří. „Tím, že MF použilo alternativní výklad, do jisté míry otevírá prostor pro obcházení zákona,“ řekl ČTK Jiří Žežulka z firmy Apogeo. „Případné výjimky by mohly znamenat nebezpečný precedens u dalších typů podnikání, kde by mohly být rovněž požadovány další,“ doplnila prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu Marta Nováková. Posunutí evidence tržeb pro stánky s občerstvením až na březen 2018 se jí jeví jako neadekvátní. Tento krok bude podle ní znamenat neopodstatněné zvýhodnění určité skupiny podnikatelů a jejich velkou konkurenční výhodu.

Finanční úřady budou od září za poplatek 1000 Kč vydávat závazné rozhodnutí, zda daná tržba podléhá EET. Zároveň budou vydávat rozhodnutí o možnosti evidence v tzv. zjednodušeném režimu offline. Od listopadu ministerstvo zahájí pilotní projekt pro podnikatele, aby si otestovali komunikaci s úřady. MF již dříve spustilo webové stránky projektu elektronické evidence tržeb www.e-trzby.cz. Elektronickou evidencí se bude zabývat velká konference 16. září v Brně.

V souvislosti se zavedením evidence, od kterého si vláda slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí, se od prosince sníží sazba DPH u stravovacích služeb a nealkoholických nápojů z 21 na 15 procent. Podnikatelé mají nárok na slevu na dani 5000 Kč na pořízení zařízení pro EET. Babiš chce navíc znovu na koaliční radě tento týden navrhnout snížení DPH pro točené pivo na 15 procent. ČTK napsal, že by to znamenalo výpadek příjmů ve výši asi 151 milionů korun.

Od března příštího roku budou muset evidovat tržby maloobchodní a velkoobchodní firmy. Od 16. měsíce od účinnosti mají být evidovány všechny tržby kromě tržeb řemeslníků, které se pod zákon dostanou od 18. měsíce. Vláda bude moci nařízením stanovit, že některé tržby nebudou od nabytí účinnosti zákona dočasně evidovanými tržbami.

Tržby z doplňkové činnosti bude moci podnikatel evidovat až společně s příjmy z hlavní činnosti. Půjde například o kadeřnice, které jako doplněk prodávají šampony. Spropitné, které je příjmem zaměstnance, nepodléhá EET, eviduje se jen spropitné, které náleží provozovateli hostinského zařízení. Neziskové organizace jsou z EET zcela vyloučeny, stejně jako například školní jídelny, které jsou provozovány příspěvkovou organizací.

Vláda si od zavedení EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice nové opatření ostře kritizuje a tvrdí, že EET zlikviduje mnoho drobných živnostníků.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner