Česká republika nyní plní dvě ze čtyř hospodářských kritérií nezbytných pro zavedení eura. Nesplňuje ta, která se týkají cenové stability a směnného kurzu. Ve své letošní zprávě o připravenosti zemí Evropské unie přijmout společnou evropskou měnu to dnes uvedla Evropská komise. Česku rovněž doporučuje letos i v příštím roce zapracovat na udržitelnosti veřejných financí, hlavně kvůli zátěži, kterou představuje jeho penzijní systém. EK zmínila ale také potřebu snížit byrokracii, která omezuje možnosti investovat.

Letošní zpráva komise o připravenosti na vstup do eurozóny se vedle České republiky týká ještě šesti států bloku, a to Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska a Švédska. Evropská centrální banka (ECB) dnes ve své vlastní konvergenční zprávě uvedla, že všech sedm zemí dosáhlo pokroku v plnění kritérií pro zavedení eura, ale žádná nesplňuje všechny.

České republice, kde ale panuje na politické scéně shoda euro v současnosti nezavádět, kromě účasti v ERM II – evropském mechanismu směnných kurzů, který je předstupněm k přijetí eura – chybí ještě kritérium cenové stability. To se týká inflace a stanoví, že průměrná míra inflace měřená v průběhu jednoho roku před provedeným šetřením nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu míru inflace tří členských států, které v oblasti cenové stability dosáhly nejlepších výsledků. Komise také upozornila, že ani české právní předpisy zatím nejsou s unijní smlouvou plně slučitelné, a tak přijetí eura neumožňují. Česko naopak plní kritéria týkající se veřejných financí a dlouhodobých úrokových sazeb.

V každoročním doporučení všem členským zemím, jak by mohly posílit hospodářský výkon, známém jako Evropský semestr, EK Českou republiku vybízí, aby letos a příští rok zapracovala na udržitelnosti svých veřejných financí, hlavně kvůli zátěži, kterou v souvislosti se stárnutím populace představuje penzijní systém, ale i zdravotnictví. Česko by podle komise mělo rovněž řešit slabiny svého systému zadávání veřejných zakázek, především tak, aby byla zajištěna kvalitnější konkurence a přijata účinnější protikorupční opatření. Dokument například připomíná, že skoro polovina veřejných zakázek má jen jednoho uchazeče.

Zmíněna byla také potřeba snížit byrokracii, která omezuje možnosti investovat nebo potřeba vyšší podpory učitelské profese. V materiálu ani letos nechybí zmínka o posílení možností žen, lidí se zdravotním omezením a osob s nižším vzděláním na českém pracovním trhu.

S doporučením EK ohledně zajištění udržitelnosti veřejných financí a snížení administrativní zátěže souhlasí české ministerstvo financí. Příznivě přijalo fakt, že ČR letos od EK neobdržela podněty týkající se fiskální oblasti především díky vykázanému přebytku veřejných financí a nízkému dluhu.

„MF souhlasí s potřebou zajištění udržitelnosti veřejných financí, která vykazuje v dlouhodobé perspektivě střední rizika, zejména v oblasti důchodů. Vnímáme také potřebu průběžného posilování nákladové efektivity zdravotní a dlouhodobé péče. Účinnosti veřejných výdajů by mělo napomoci další zvýšení transparentnosti a efektivity zadávání veřejných zakázek a prevence korupce,“ uvedlo ministerstvo. Ohledně snižování administrativní a regulační zátěže se MF ztotožnilo s potřebou urychlit povolovací řízení zejména u velkých staveb.

Evropská komise dnes představila návrh rozpočtu Evropské unie na příští rok, který má podpořit ekonomiku a solidaritu a posílit bezpečnost na obou stranách hranic EU. Počítá v něm se závazky 166 miliard eur (4,3 bilionu Kč) a platbami 149 miliard eur (3,8 bilionu Kč). To je v obou případech o tři procenta více než v letošním rozpočtu.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner