Česká republika byla v loňském roce zemí, ve které z celé EU nejméně hrozila obyvatelům měst chudoba a sociální vyloučení. Plyne to z údajů, které dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. V průměru bylo v EU chudobou ohroženo 24,4 městské populace, tedy asi 50 milionů lidí. V Česku to bylo jen 13,9 %.

Ve městech žilo v Evropské unii loni přibližně 124 milionů ekonomicky aktivních lidí mezi 20 až 64 lety, tedy 41 % celkové populace EU v tomto věkovém rozmezí. Zaměstnání z nich mělo 70 %.

Ve dvou zemích unie žila v roce 2015 ve velkých městech nadpoloviční většina ekonomicky aktivních obyvatel: ve Velké Británii je to 60 % a na Kypru 54 %.

Naopak nejméně – jen každý pátý – to byl na na Slovensku (19 %), ve Slovinsku (20 %) a v Lucembursku (21 %). Pro Česko uvádí Eurostat hodnotu 30 %.

V průměru 70 % ekonomicky aktivních obyvatel měst mělo loni práci, nejvyšší podíl zaměstnaných vykázalo Švédsko (79,8 %), nejnižší pak krizí stále postižené Řecko (53 %). Česko bylo v tomto ohledu nadprůměrné, práci mělo 75,4 % obyvatel měst mezi 20 a 64 lety.

Ve většině členských zemí je přitom podle Eurostatu zaměstnanost ve městech vyšší než ve venkovských oblastech, největší rozdíl zaznamenali statistici v Bulharsku (16,7 %) a Litvě (10,5 %). V Belgii, Rakousku, Německu, Řecku, Francii, Nizozemsku a Velké Británii byla naopak zaměstnanost na venkově o několik procent vyšší než ve městech.

Česko je přitom zemí, kde obyvatelům měst z celé EU loni nejméně hrozila chudoba, ohroženo jí bylo 13,9 % uvedl Eurostat. Na Slovensku to bylo 15 %, v Lucembursku 16,1 % a ve Finsku 16,6 %. Naopak v Řecku byl podíl městských obyvatel ohrožených chudobou nejvyšší (34,1 %), následovalo Bulharsko (30 %), Belgie (28,6 %), Rakousko (28,3 %), Rumunsko (28,3 %) a Itálie (27,8 %).

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner