Ministr pro legislativu Jan Chvojka chce prosadit co nejrychleji zákon, který má ochránit před postihem ty, kdo by upozornili na protiprávní jednání svého zaměstnavatele. Uvedl to dnes při jednání vládní protikorupční rady, která se předlohou o ochraně whistleblowerů zabývala.

Ministr uvedl, že návrh opatření na ochranu oznamovatelů je jednou z jeho priorit, a „proto bude tlačit na urychlené schválení vládou a projednání v parlamentu“. Není však jisté, zda se návrh, který počítá s přenesením důkazního břemene na zaměstnavatele při soudních sporech ohledně oznámení, podaří do podzimních sněmovních voleb schválit.

Vláda se k přijetí legislativního řešení ochrany oznamovatelů korupce zavázala ve svém programovém prohlášení. Norma počítá s doplněním několika zákonů včetně zákoníku práce, služebního zákona či občanského soudního řádu.

Nově by měly obsahovat ustanovení, podle něhož zaměstnavatel či služební orgán nesmí zaměstnance postihovat nebo znevýhodňovat proto, že „učinil na základě důvěryhodných skutečností trestní oznámení nebo oznámení o podezření ze spáchání přestupku nebo kárného, disciplinárního nebo jiného správního deliktu“. Původní verze počítala s tím, že oznámení by bylo možné uskutečnit pouze „v dobré víře“.

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí se věnovala také možné regulaci lobbingu, o níž se debatuje už několik let. Seznámila se s analýzou současné situace a možným řešením. Jedním z možných příkladů je dobrovolný registr lobbistů, který funguje v rámci evropských institucí.

„Návazně na tento materiál by měl vzniknout věcný záměr zákona navrhující konkrétní řešení a pravidla lobbistické činnosti v ČR,“ uvedl úřad Chvojky, který radě předsedá.

Protikorupční rada je jedním poradních orgánů vlády. Koordinuje a vyhodnocuje stav boje s korupcí v Česku, připravuje koncepční materiály z této oblasti a posuzuje návrhy vybraných právních předpisů z hlediska korupčních rizik. Mezi její členy patří kromě vybraných členů kabinetu představitelé Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, Generální inspekce bezpečnostních sborů, nejvyššího státního zastupitelství, obcí, krajů a šest zástupců nestátních neziskových organizací.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner