Praha 30. srpna (ČTK) – Česká republika ratifikovala Dohodu o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou, dnes to oznámilo ministerstvo zahraničí. Smlouva se týká třeba spolupráce v boji proti terorismu nebo proti šíření zbraní hromadného ničení. Navázání strategického partnerství mezi EU, jejími členskými státy a Kanadou posiluje spolupráci v politické rovině a na poli mezinárodních vztahů. V členských zemích EU pokračuje také ratifikace obchodní dohody mezi EU a Kanadou (CETA). Čeští poslanci by její platnost mohli potvrdit na zářijové schůzi Sněmovny.

„Cílem dohody je posílit dvoustrannou spolupráci v oblastech, jako je zahraniční politika, udržitelný rozvoj, výzkum a inovace, vzdělávání a kultura,“ uvedlo k obsahu dokumentu ministerstvo zahraničí. „V rámci dohody se budou hledat společné odpovědi na problémy současného světa na poli bezpečnosti, v boji proti terorismu, organizovanému zločinu a kyberkriminalitě,“ doplnil Černínský palác.

Poslanci vyjádřili svůj souhlas s dohodou na začátku července. Pro ratifikaci hlasovalo 104 přítomných poslanců napříč stranami s výjimkou poslanců KSČM, kteří hlasovali proti nebo se zdrželi. V srpnu stvrdil smlouvu také prezident, a tím pádem byl ratifikační proces ukončen.

Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou obsahuje například závazek obou stran přispívat k zamezení zbraní hromadného ničení. Budou mimo jiné uplatňovat systém kontrol vývozu zboží souvisejícího s těmito zbraněmi. Budou si také pravidelně vyměňovat informace o seznamech teroristů a pomáhat i dalším zemím s předcházením a odhalováním terorismu.

Obě strany se zavázaly spolupracovat v boji proti organizované, hospodářské a finanční kriminalitě, padělání, pašování a nedovoleným transakcím. Společný postup se má týkat i zpětného získávání peněz a majetku z korupčního jednání. Další z bodů společného zájmu se týká například spolupráce při minimalizaci dopadu přírodních katastrof nebo katastrof způsobených člověkem.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner