Brusel 22. května (zpravodaj ČTK) – Česká republika by se měla letos a v příštím roce snažit o udržitelnost svých veřejných financí, především v souvislosti se stárnutím populace, které zatěžuje důchodový a zdravotnický systém. Uvedla to dnes Evropská komise ve svých doporučeních kroků, které by měla ČR udělat ke zlepšení svého hospodářského růstu. Zmíněna byla také potřeba účinnějšího vynakládání veřejných prostředků, především prostřednictvím silnějšího boje s korupcí a neefektivní praxí při veřejných zakázkách.

Evropská komise dnes v rámci každoročního hospodářského cyklu zveřejnila svá doporučení jednotlivým státům EU. Ta obsahují kroky, které mají podle názoru komise země udělat, aby jejich ekonomika posilovala rychleji. U některých států komise řeší jejich makroekonomické nerovnováhy. Česká republika v tomto ohledu problematická není a podle názoru komise by měla letos i v příštím roce splnit pravidla Paktu stability a růstu.

Přesto dnes komise upozornila, že v dlouhodobém horizontu země vykazuje středně vysoké riziko fiskální udržitelnosti. Souvisí to především s dopadem stárnutí populace na zdravotnictví a důchodový systém. Materiál připomíná, že určitá opatření se v ČR kvůli tomuto vývoji přijímají, výsledky ale zatím nejsou hmatatelné.

„Česko čelí výzvám pokud jde o prevenci korupce a o nedostatky ve veřejných zakázkách,“ upozornila dnes komise. Ve veřejných nákupech podle ní stále chybí dostatečná konkurence, což se projevuje v množství tendrů s jediným uchazečem a praxí přímého oslovování dodavatelů.

Doporučení pro ČR zmiňují také vysoké zatížení podnikatelského prostředí regulacemi a administrativou. Zmíněny jsou časté změny pravidel v oblasti daní a ačkoliv je pro ČR prioritou snaha snížit míru nevybraných daní, země se podle komise příliš nesoustřeďuje na zjednodušení celého systému.

Komise také připomněla, že míra elektronizace státní správy je v ČR jedna z nejnižších v celé EU. Odpovědnost za rozšíření moderních technologií je rozdělena mezi několik ministerstev a ti, kdo se o věc zajímají, podle komise upozorňují na omezenou spolupráci napříč sektory.

Unijní exekutiva už po několikátý rok v doporučeních pro ČR klade důraz na podporu vědy a výzkumu, letos také na odpovídající zlepšení kvality výsledků, které z takové podpory plynou.

Po několikáté v řadě doporučení pro ČR zmiňují také situaci romské menšiny, především v souvislosti s výsledky ve školství. Výzvou jsou prý také stále relativně malé platy učitelů a s nimi související nízká atraktivita učitelské profese, kdy jsou na stávající stárnoucí učitele kladeny rostoucí nároky.

Nízká míra nezaměstnanosti v ČR znamená, že firmy mají někdy potíže najít pracovníky, upozornila dnes unijní exekutiva. Řešením by mohlo být silnější zapojení skupin na pracovním trhu méně reprezentovaných, ať jsou to lidé s nízkou kvalifikací, členové romské komunity či ženy s malými dětmi. Komise letos opět v této souvislosti poukázala na nedostatek dostupné a kvalitní péče o děti, především o ty nejmenší do tří let.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner