Přítomnost uprchlíků, kteří v posledním roce masově přicházeli do Evropy, zvyšuje pravděpodobnost teroristických útoků. Myslí si to více než polovina dotázaných v osmi z deseti zemí EU, v nichž prováděla před dvěma měsíci průzkum americká společnost Pew Research Center (PRC). Více negativních názorů na běžence vyjadřovali respondenti v Řecku, Maďarsku, Itálii a Polsku.

Z výsledků průzkumu, které byly zveřejněny v pondělí, rovněž vyplynulo, že více než polovina dotázaných v pěti zemích se obává, že uprchlíci je připraví o práci či sociální výhody. Pro Maďary, Poláky, Řeky, Italy a Francouze je toto největší obava z přílivu uprchlíků, kterých loni přišlo do Evropy více než milion.

Vnímání běženců mezi Evropany je podle společnosti Pew Research Center částečně ovlivněno i negativními postoji vůči muslimům, kteří již v Evropě žijí. Více než šedesát procent dotázaných v Maďarsku, Itálii, Polsku a Řecku pohlíží na muslimy v jejich zemi nepříznivě.

Ve všech deseti zemích, kde společnost PRC průzkum prováděla, převažuje názor, že muslimové se chtějí odlišovat od zbytku společnosti spíše než se přizpůsobit národním zvykům a způsobu života v dané zemi. Tento názor zastává více než 60 procent dotázaných v Řecku, Maďarsku, Španělsku, Itálii a Německu.

Většina Evropanů se sice domnívá, že nedávný přiliv uprchlíků může vést k nárůstu terorismu, obavy z muslimů žijících v Evropě již déle tak velké nejsou. Jen něco přes třicet procent z dotázaných v Itálii, Maďarsku, Polsku a Řecku si myslí, že velký počet muslimů již déle žijících v jejich zemi by sympatizovalo s teroristickými skupinami jako je třeba Islámský stát (IS).

Průzkum prováděla společnost Pew Research Center v deseti zemích, které čítají osmdesát procent obyvatel EU, od 4. dubna do 12. května. Na otázky odpovídali lidé v Maďarsku, Polsku, Nizozemsku, Německu, Itálii, Švédsku, Řecku, Británii, Francii a Španělsku.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner