Evropská komise dnes upozornila Itálii, Francii, Portugalsko a Belgii, že jejich návrhy rozpočtů na rok 2018 představují riziko z hlediska plnění cílů v oblasti zadlužení a snižování deficitů členských zemí Evropské unie. Španělsko pak legislativní orgán požádal o aktualizaci návrhu rozpočtu a více informací k němu. Uvedla to agentura Reuters.

V dopisech vládám pěti uvedených zemí komise poukazuje na to, že navrhovaná snížení strukturálních deficitů nesplňují pravidla unie. Strukturální deficity nepočítají s výkyvy v příjmech a výdajích v důsledku ekonomického cyklu ani s jednorázovými položkami. Podle rozpočtových pravidel unie má EK právo kontrolovat, zda jsou návrhy národních rozpočtů sestaveny v souladu s legislativou EU, která definuje limity rozpočtových schodků a zadlužení.

Francie má letos poprvé od roku 2007 snížit deficit pod tři procenta hrubého domácího produktu (HDP), jak vyžadují pravidla EU. Komise jí vytýká, že na příští rok si stanovila cíl 2,9 procenta, nikoli 2,8 procenta, jak bylo dohodnuto. Redukci strukturálního schodku plánuje „nepatrně vyšší než nula“, zatímco požadavek zní 0,6 procenta HDP. Veřejné výdaje rostou rychleji, než povolují pravidla a pokles státního dluhu zaostává za požadavky.

Rovněž Itálie má problém se strukturálním schodkem, plánuje ho na 0,3 procenta, což je polovina požadavku. Komise ale při přepočítání zjistila, že ve skutečnosti je to pouze 0,2 procenta. Státní výdaje jsou v návrhu nadlimitní a snížení dluhu nulové.

Podobně jsou na tom i ostatní tři země.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner