Praha 5. srpna (ČTK) – Přibližně třetina vysokoškoláků v Evropě žije s partnerem, který vystudoval podobný vysokoškolský obor. Počty takových párů se ale liší v různých oborech a také v různých zemích. Vliv na to mají zejména odlišné poměry v počtech mužů a žen ve studijních zaměřeních. Vyplývá to ze studie, kterou na základě analýzy dat z 24 zemí Evropské unie vypracoval Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.

Tendence k vytváření vysokoškolských párů se stejným vzděláním je podle studie větší při nerovném zastoupení žen a mužů ve studijních oborech. Česká republika přitom patří k zemím, kde je oborově homogamních párů spíš více než v ostatních zemích. Nejméně stejně vystudovaných partnerů je mezi absolventy služeb a zemědělských oborů, nejvíce u absolventů společenských a zdravotních věd.

Nejvíce partnerů, kteří vystudovali podobný obor, žije na Slovensku, v Řecku a Dánsku. Nejméně v Nizozemsku, Lotyšsku, Slovinsku a na Kypru. Podobná situace jako v Česku je například v Rakousku, Švédsku nebo v Portugalsku.

Analýza potvrdila, že přirozený vliv na párování mají podíly žen a mužů v různých oborech. Například v oboru inženýrství, kde muži tvoří 80 procent všech studentů, je pro většinu z nich obtížné najít si partnerku ze svého oboru. Naopak inženýrky mají v tomto oboru na výběr mnoho potenciálních partnerů a žijí se stejně vzdělaným mužem v 60,5 procenta případů. Ve službách, kde je zastoupení studentů z genderového hlediska vyrovnanější, tvoří homogamní páry zhruba 22 procent.

Tendence žít s partnery, kteří absolvovali stejný obor, je totožná u sezdaných i nesezdaných párů žijících v jedné domácnosti. Množství takových párů narůstá rychle po ukončení studia a je největší u lidí, kteří pracují ve stejném odvětví. Vzhledem k velkým mezioborovým rozdílům v platech a možnostech skloubení kariéry a rodiny, to podle autorů studie může mít dopad i na nerovnosti v příjmech domácností a na rozhodování o zakládání rodin v dané zemi.

Studie analyzovala 120.040 párů z různých evropských zemí. Za oborově homogamní označila páry, kde oba partneři dosáhli vysokoškolského titulu v jednom z osmi typů studijních oborů: vzdělávání, humanitní obory, sociální vědy, přírodní vědy, inženýrství, zemědělství, zdravotní vědy a služby.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner