Právní systém v České republice vychází ze srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie dobře, uvedla komisařka pro spravedlnost Věra Jourová. Právě ona novinářům dnes představila letošní srovnávací přehled stavu soudnictví v zemích unie.

Kromě jiného z něj vyplývá, že vnímání nezávislosti soudních systémů ze strany podnikatelů se od roku 2010 či ve srovnání s posledním srovnáním zlepšilo ve dvou třetinách členských zemí evropského bloku. Jako hlavní důvod své nedůvěry v nezávislost soudů a soudců přitom zástupci firem i občané uváděli především možné zásahy či tlak ze strany vlády a politiků.

Srovnání kromě jiného také ukazuje stabilní veřejné výdaje na soudní systém ve většině členských států. Ve výši vydávaných peněz ale mezi jednotlivými zeměmi existují velké rozdíly. Při tvorbě rozpočtu ovšem státy velmi často využívají údaje o historických nebo aktuálních nákladech, nikoli skutečnou pracovní zátěž nebo potřeby a žádosti soudů. Celkem 16 členských států využilo k financování soudních systémů finanční prostředky z Evropské unie.

V Česku by podle komisařky Jourové mělo být možné dál zkrátit délku řízení. „To si lidé hodně stěžují a ukazují to i naše tabulky, že zejména občanskoprávní proces je hodně dlouhý,“ upozornila.

České soudnictví by podle ní mohlo využít zkušenost dalších zemí, které výraznějším způsobem využívají informační a výpočetní technologie. Hlavně k tomu, aby soudy lépe komunikovaly s lidmi, „kteří mají v běhu nějakou kauzu, aby lépe věděli, co se čeká“, vysvětlila.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner