Náčelník hlavního štábu polské policie dnes odstoupil ze své funkce poté, co se v tisku objevily podrobnosti o bezpečnostních opatřeních, připravovaných pro nadcházející summit Severoatlantické aliance ve Varšavě. „Waldemar Szulc odstoupil,“ oznámil ministr vnitra Mariusz Blaszczak.

Policejní štáb v několikastránkovém textu podrobně popsal plány na zajištění bezpečnosti červencového summitu NATO, včetně rozmístění sil, termínů pyrotechnických prohlídek či přepravy nejdůležitějších účastníků summitu a čísel mobilních telefonů jednotlivých velitelů – a rozeslal je jako obyčejnou elektronickou poštu na šedesátku institucí, upozornil dnes opoziční list Gazeta Wyborcza.

„Zničilo to valnou část příprav. To, že informace nebyla utajena, ale rozeslána obyčejnou poštou, je krajní neodpovědnost. Vždyť kdyby se potenciální terorista dozvěděl, kdy se uskuteční pyrotechnická prohlídka, stačilo by mu, aby dorazil s bombou až poté,“ rozhořčil se v listu nejmenovaný policista.

Mluvčí policejního štábu zprvu únik informací bagatelizoval s tím, že v mailu nebylo nic tajného, ani žádné citlivé informace. Ministr vnitra Blaszczak ale prohlásil, že únik informací bude mít pro viníky důsledky a že se plány změní, aby bezpečnost summitu byla zajištěna. Současně si rýpl do varšavské radnice, ovládané liberální opozici, že mail schválně přeposlala do spřízněné redakce.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner