Praha 28. srpna (ČTK) – Vláda by již nemusela do budoucna rozhodovat o každém prodeji i drobného státního majetku. Ministerstvo financí navrhuje celý proces urychlit a zjednodušit. Vyplývá to z návrhu novely zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, který poslalo MF k připomínkám. Zároveň ale návrh zachovává možnost, aby o případném prodeji rozhodla vláda sama.

Podle současného znění zákona o přímém prodeji majetku rozhoduje kabinet. Vedle toho je možné státní majetek také prodat ve veřejné soutěži, dražbě nebo bezúplatně převést na obce nebo kraje. V takovém případě rozhodnutí vydává již dnes ministerstvo financí. Ovšem i v tomto případě může vláda požadovat, aby o takovém kroku rozhodla sama.

Novela dále zachovává možnost, aby ministerstvo jakýkoliv návrh o privatizaci předložilo vládě. Zároveň jej vláda bude muset projednat, pokud se nepodaří bez rozporu vyřešit připomínkového řízení. Vydání každého rozhodnutí o prodeji totiž předchází připomínkové řízení ostatních ministerstev, České národní banky, Úřadu vlády a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

„Odpadne tak nadměrné zatěžování schůzí vlády projednáváním a v naprosté většině formálním potvrzováním stovek drobných položek, jako jsou pozemky malých výměr pod stavbami jiných vlastníků a stavby drobného rozsahu,“ uvádí materiál.

MF v materiálu požaduje, aby Poslanecká sněmovna s návrhem vyslovila souhlas již v prvním čtení. Změna je totiž podle úřadu jen jednoduchou změnu zákona, která nemá žádný významný dopad do jakékoliv oblasti a spočívá pouze v administrativním zjednodušení procesu převodů majetku. „S ohledem na charakter navrhované změny se současně navrhuje, aby zákon nabyl účinnosti dnem jeho vyhlášení,“ napsalo ministerstvo.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner