Praha 20. května – Ministerstvo obrany by mohlo během letošního léta přijít s věcným návrhem zákona, který by měl v budoucnu pomoci k dobrovolnému zapojování obyvatel Česka do plnění úkolů ozbrojených sil. Vyplývá to z návrhu, kterým se bude v pondělí zabývat vláda. Pokud by předpis v budoucnu vznikl, mělo by v něm ministerstvo řešit také to, jak posílit fyzickou zdatnost a znalosti obyvatel, aby je mohli využít k obraně státu.

Ministerstvo konstatuje, že doposud byl kladen důraz především na brannou povinnost, zkušenosti armády ale prokazují, že velmi účinná je přímá spolupráce s občany. Ta v současnosti probíhá prostřednictvím informačních prezentací, branně sportovních akcí a soutěží. „V tomto směru je nezanedbatelnou aktivitou ministerstva obrany také jeho vydavatelská činnost,“ stojí v materiálu.

Možnosti zapojování občanů do dobrovolných aktivit však podle resortu nejsou zcela využité. Rozvíjet by se mohla spolupráce se sportovními jednotami, spolky a svazy, případně s radioamatéry, kynology, sportovními letci a spolky zaměřenými na poskytování zdravotních služeb či zájmové užívání zbraní. Zájem občanů podílet se na obraně státu mimo výkon branné povinnosti přitom podle ministerstva roste.

Inspiraci je podle resortu možné hledat v české historii či v zahraničí. Připomíná například tělovýchovné spolky vznikající už od druhé poloviny 19. století, začlenění některých spolků do obrany státu v meziválečném období, nebo zákon o branné výchově z roku 1937. V zahraničí mohou legislativci najít vzory v Polsku, Finsku, Dánsku, Maďarsku, Izraeli, Estonsku či Kanadě.

„Základním cílem záměru je vytvořit velmi širokou základnu, která každému občanovi umožní správně reagovat na vzniklé situace ohrožující svrchovanost státu nebo životy, zdraví a majetek osob,“ uvedli předkladatelé. Občané by měli být schopní ochránit sebe, případně přispět k ochraně druhých a současně nesprávným chováním neztěžovat plnění úkolů ozbrojeným silám. „Další částí záměru je oslovení té části občanů, kteří nemají zájem na dobrovolném převzetí výkonu branné povinnosti, ale cítí odpovědnost za obranu státu ve vyšší úrovni, stojí v materiálu.

Pokud vláda návrhu vyhoví, ministerstvo obrany by mělo věcný návrh zákona vypracovat do 31. srpna. Při jeho vytvoření by mělo spolupracovat s ministry vnitra a školství.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner