První diskuse čeká dnes ministry financí zemí Evropské unie nad návrhem Evropské komise, který by měl umožnit unijním zemím využívat obecný systém přenesené daňové povinnosti při výběru daně z přidané hodnoty. Možnost mechanismu známého jako reverse charge žádá český ministr financí Andrej Babiš, který ovšem dnes svým kolegům zopakuje názor, že v prosinci komisí předložená podoba návrhu je v zásadě nepoužitelná.

Základem systému přenesené daňové povinnosti je přesun platby DPH z dodavatele na odběratele. Bránit má takzvaným karuselovým podvodům, kdy dodavatel daň neodvede a odběratel si ji nárokuje ve formě odpočtu. Babiš o takovou možnost žádá v podstatě od svého nástupu do funkce. V současnosti mohou země mechanismus uplatnit výběrově, na konkrétní komodity.

Prosincový návrh komise, která dává najevo, že při boji s podvody na DPH preferuje jiné řešení, neumožňuje použít systém přímo, ale až na základě povolení ze strany komise. Stát, který o povolení požádá, ale musí splňovat určité podmínky, které jsou z českého pohledu velmi přísné.

Praha proto předpokládá rychlý začátek expertních jednání, která by mohla návrh změnit do přijatelnější podoby. Spolu s ČR o možnost využívat obecnou reverse charge velmi stojí Rakousko. Jiné země ale podobný způsob odmítají. V daňových otázkách přitom musí být mezi členskými zeměmi rozhodnutí přijato jednomyslně.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner