Policejní eskorta přivezla dnes do budovy Národního archivu na pražském Chodovci tři historické listiny z doby Karla IV. Společně s dalšími 14 dokumenty tu budou vystaveny pro veřejnost od pátku do pondělí. Návštěvníci se musí připravit na bezpečnostní prohlídku. Archiv se výstavou připojuje k oslavám 700. výročí narození českého krále a římského císaře. Novinářům to řekli pracovníci archivu.

„Cílem výstavy je prezentovat Karla IV. jako zakladatele Českého státního archivu. Druhým cílem bylo vybrat z těchto »karlovských« listin ty nejzajímavější, nejcennější a nejvzácnější, které se týkají Českého státu,“ řekl archivář Denko Čumlivski.

Policisté na Chodovec doprovodili listinu z dubna 1348, kterou Karel IV. jako římský a český král potvrzuje a obnovuje všechna privilegia, léna, práva a svobody udělené českým králům římskými králi a císaři. Druhý originál je z prosince 1349 a Karel IV. listinou uděluje svému bratru Janu Jindřichovi a jeho dědicům Markrabství moravské. Dokument rovněž řeší nástupnictví v případě, že jeden z bratrů nebude mít mužského potomka.

Třetí archiválie pochází z března 1350 a markrabě braniborský Ludvík jejím prostřednictvím odevzdává Karlu IV. relikvie Kristova utrpení, říšské korunovační klenoty a další posvátné předměty. Listina obsahuje nejstarší soupis celého pokladu Svaté říše římské.

Návštěvníci výstavy si budou moci prohlédnout v originálech výběr celkem 17 nejzávažnějších státoprávních listin Karla IV., zajišťujících postavení českého státu v Evropě, zvláště pak ve vztahu ke Svaté říši římské. Mezi dalšími dokumenty je třeba listina z 1. září 1347 se zlatou pečetí, již uděluje pražským arcibiskupům, tady konkrétně Arnoštu z Pardubic, právo korunovat české krále, které předtím náleželo mohučskému arcibiskupovi. V další listině pak Karel IV. vtělil slezská vévodství Budyšínsko a Zhořelecko k českému státu.

Listiny se dochovaly ve výborném stavu. „Byly chápány jako to nejcennější, co jejich držitel má, protože zaručovaly jeho práva, svobody, držbu území a podobně. Je samozřejmé, že o ně bylo výjimečně pečováno,“ řekl Čumlivski.

Dokumenty pocházejí z Archivu České koruny, který je souborem 2525 písemností z let 1158 až 1935. Jde o nejvýznamnější a nejcennější archivní listiny České republiky. Listiny byly součástí státního pokladu a byly uchovávány společně s korunovačními klenoty. Dnes jsou součástí Národního archivu a jsou uloženy odděleně od královské koruny. V roce 1988 byl soubor písemností vyhlášen národní kulturní památkou.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner