Německá vláda odškodní německé občany, kteří byli bezprostředně po druhé světové válce nasazeni k nuceným pracím v zemích dříve okupovaných nacisty a následně vysídleni. Rozpočtový výbor Spolkového sněmu pro tyto účely vyčlenil pro příští tři roky celkem 50 milionů eur (1,35 miliardy Kč).

Pracovní tábory pro Němce vznikly po druhé světové válce zejména na území Československa, Polska nebo Jugoslávie. V táborech byli zadržováni váleční zajatci, spolupracovníci s nacistickým režimem i civilisté. Zajatci v táborech byli později na základě dohody vítězných mocností vysídleni do Německa.

Odškodnění pro nuceně nasazené dlouhodobě požadoval Svaz vyhnanců (BdV), který je zastřešující organizací německých vysídlenců ze zemí střední a východní Evropy. „Zima, hlad, nemoci a vyčerpání stály mnoho těchto lidí život, všem se kvůli tomu život zkrátil a zhoršila se jeho kvalita,“ uvedl předseda BdV Bernd Fabritius.

Nynější rozhodnutí poslanců je podle Fabritiuse důležitým gestem, že se stát k vysídlencům hlásí. „Němečtí nuceně nasazení civilisté nesli po druhé světové válce mimořádnou zátěž, často posloužili jako lidské válečné reparace. Nyní se dočkali pozdního odškodnění. Lituji, že mnoho z nich se toho nedožila, o to větší radost však mám, že alespoň někteří poznají toto symbolické uznání vlastního utrpení,“ uvedl Fabritius.

Německo v příštím roce poskytne nuceně nasazeným vysídlencům 20 milionů eur, v letech 2017 a 2018 pokaždé 15 milionů eur.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner