Filadelfie/Praha 16. září (ČTK) – Ústava Spojených států amerických, která byla podepsána 17. září 1787 ve Filadelfii, zůstává i po 230 letech základním zákonem, ovlivňujícím veřejný i soukromý život v USA. Slavný čtyřstránkový dokument je zároveň považován za předobraz ostatních demokratických konstitucí světa. Ústava má sedm článků a 27 dodatků.

Listinu podepsalo po čtyřech měsících vzrušených debat na závěrečném zasedání ústavodárného konventu celkem 39 z 55 přítomných delegátů, mezi nimiž nechyběli pozdější američtí prezidenti George Washington, John Adams, Thomas Jefferson a další „otcové zakladatelé“. Ti do ústavy zakotvili celý systém kontrolních vazeb a pojistek, které navzájem vyvážily vliv jednotlivých mocenských center a institucí. Ratifikační proces v jednotlivých státech unie završil souhlas virginského sněmu 21. června následujícího roku a 30. dubna 1789 již na ústavu přísahal historicky první americký prezident George Washington.

Důležité opatření obsahoval šestý článek, který nadřadil novou ústavu všem ostatním zákonům země. Pro další vývoj a rozšiřování listiny byl pak klíčový pátý článek, který stanovil možnost přijetí takzvaných dodatků, doplnění původního textu, kterých bylo dosud přijato 27. Obsahují například záruky svobody náboženství, projevu, shromáždění a ochrany soukromí a majetku, právo nosit zbraň či zákaz mučení. Třináctý dodatek ústavy, přijatý 18. prosince 1865, znamenal svobodu pro miliony černošských otroků zemědělského jihu, 19. dodatek z roku 1920 dal ženám volební právo. Jediným přijatým a později zcela zrušeným dodatkem v historii byl ten „prohibiční“ s číslem 18, zakazující v letech 1919 až 1933 výrobu, dovoz a konzumaci alkoholických nápojů.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner