Před pětašedesáti lety, 27. listopadu 1952, byl vynesen rozsudek nad bývalým generálním tajemníkem Ústředního výboru KSČ Rudolfem Slánským a dalšími členy vedení údajného protistátního centra. Ve zinscenovaném procesu, který měl výrazný antisemitský podtext, padlo 11 trestů smrti.

Soud se Slánským byl součástí série politických čistek, jejichž prostřednictvím se Moskva po sovětsko-jugoslávské roztržce v roce 1948 snažila utužit disciplínu ve vedení ostatních komunistických států.

Proces se Slánským byl zahájen před Státním soudem v Praze 20. listopadu 1952. Kromě něj usedlo na lavici obžalovaných dalších 13 významných představitelů vládnoucího režimu, mimo jiné ministr zahraničí Vladimír Clementis či náměstek ministra národní obrany Bedřich Reicin. Podle žaloby vedli spiklenecké centrum, jež usilovalo o vytržení Československa ze spojenectví se Sovětským svazem a sabotovalo politiku socialistické výstavby.

Po týdenním jednání, které mělo předem připravený scénář, vynesl soud verdikt. Rudolf Slánský byl spolu s 10 dalšími osobami odsouzen k trestu smrti, který byl vykonán počátkem prosince. Zbylí tři obžalovaní dostali doživotí.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner