Přehled termínů zavádění elektronické evidence tržeb (EET se od 1. března začne vztahovat i na maloobchodní a velkoobchodní firmy):

1. prosince 2016 – povinnost EET začala platit pro ubytovací služby, restaurace, hostince a bary.

1. března 2017 – do EET se zapojí velkoobchod a maloobchod.

1. března 2018 – do EET se zapojí ostatní činnosti (svobodná povolání, doprava, zemědělství).

1. května 2018 – do EET se zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Některá upřesnění:

– Doplňkové činnosti nebude nutné evidovat dříve. Pokud podnikatel vedle hlavní činnosti vykonává ještě jinou doplňkovou činnost, může začít evidovat tržby z této doplňkové činnosti až s tržbami z hlavní činnosti.

– Spropitné (v kadeřnictví, v hospodách…) je předmětem evidence pouze tehdy, když bude plynout podnikateli. Spropitné pro personál EET podléhá.

– E-shopů se EET bude týkat od 1. března 2017. Výjimkou je prodej vlastních produktů přes internet, který bude podléhat evidenci od 1. března 2018 nebo od 1. června 2018 podle druhu produktu. Letos v únoru vyšlo Generální finanční ředitelství vstříc e-shopům stanoviskem, podle kterého internetové obchody budou muset v EET evidovat přijaté tržby až v okamžiku, kdy se o platbě dozvědí. On-line obchodník tak bude muset zaslat údaje nejpozději ve chvíli, kdy se dozví o tom, že mu platba byla odeslána z účtu zákazníka. Řada e-shopů, především malých a středních, řešila technický problém, jak zaevidovat tržbu, kterou zákazník zaplatil, ale o které obchodník v praxi ještě neví.

– Farmářské trhy se do EET zapojí až 1. března 2018, stejně jako stánkový prodej občerstvení anebo služby účetních, advokátů a lékařů.

– Evidenci nebudou podléhat prodeje přebytků ze zahrádek, tedy nepodnikatelské příjmy.

– EET se nevztahuje na ojedinělé příjmy, tedy výjimečné příjmy v hotovosti nebo příjmy výjimečné svým charakterem, například za ojedinělý prodej vyřazeného majetku. Dlouhodobější rozprodávání např. provozních budov a výrobních strojů naopak on-line evidenci podléhá.

– Veřejně prospěšní poplatníci nebudou evidovat tržby ze své hlavní činnosti. Pokud však vedle této činnosti budou i podnikat, evidence se jich už může dotknout.

– Školní jídelny provozované příspěvkovou organizací mají režim veřejnoprávní instituce, jsou tedy z evidence vyloučeny. Pokud půjde o školní jídelnu soukromé školy, nebude evidovat stravování žáků a zaměstnanců, bude však evidovat tržby od třetích osob.

– V případě poruchy pokladního zařízení bude podnikatel normálně pokračovat v přijímání tržeb. Vzhledem k tomu, že jde o jím nezaviněný stav, nebude za nevydání účtenky a nezaevidování tržby sankcionován. Tržby z tohoto období musí následně zaevidovat jednou sumární částkou, a to okamžitě poté, co porucha skončí (bez ohledu na dovolené, čerpání nemocenské či Vánoce), avšak nejpozději do 48 hodin.

– S údaji o tržbách zasílaných on-line již nejde, na rozdíl od registračních pokladen, následně manipulovat. Manipulace s údaji o tržbách před odesláním by měly být odhaleny na základě analýz zasílaných údajů. Za nezaevidované tržby nebo nevydanou stvrzenku hrozí postih až půl milionu Kč.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner