Přehled navrhovaných přesunů peněz v návrhu rozpočtu pro příští rok, jak je poslanci přednesli při dnešním druhém čtení předlohy:

Zbyněk Stanjura (ODS): přesun 24,385 mld. Kč do vládní rozpočtové rezervy na úkor kapitol vybraných ministerstev a průřezových ukazatelů, platy zaměstnanců a transfery soukromoprávním subjektům; zvýšení rozpočtu kapitoly ministerstva obrany o 2,28 mld. Kč na investice na úkor všeobecné pokladní správy (podpora exportu 1,9 mld. Kč, penzijní připojištění 200 mil. Kč, stavební spoření 100 mil. Kč, odškodnění obětem trestné činnosti 80 mil. Kč);

Marek Černoch (Úsvit): přesun pěti mld. korun z položky obsluhy státního dluhu do kapitoly ministerstva vnitra pro policii na technické zabezpečení státní hranice; přesun tří mld. Kč z položky obsluhy státního dluhu do kapitoly ministerstva vnitra pro policii na personální zabezpečení státní hranice;

Věra Kovářová (za TOP 09, STAN): přesun 2,28 mld. Kč z kapitoly ministerstva zemědělství – podpory agropotravinářského komplexu – do kapitoly ministerstva obrany na investice; zvýšení rozpočtu ministerstva kultury o 342 mil. Kč na dotační programy na záchranu a obnovu kulturních památek na úkor odškodnění obětí trestné činnosti (100 mil. Kč), penzijního připojištění (100 mil. Kč), obsluhy státního dluhu (92 mil. Kč) a dotací na podporu exportu – Česká exportní banka (50 mil. Kč), nebo na vrub dotací na podporu exportu – doplnění fondů EGAP; zvýšení rozpočtu ministerstva vnitra o 20 mil. Kč na rozvoj e-Governmentu na úkor obsluhy státního dluhu, nebo dotací na podporu exportu – doplnění fondů EGAP;

Ivan Gabal (KDU-ČSL): přesun 2,28 mld. Kč z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu ministerstva obrany na investice (nehlasovatelné kvůli zachování zákonné výše vládní rozpočtové rezervy);

Petr Fiala (ODS): zvýšení rozpočtu ministerstva školství o miliardu Kč na vysoké školy na úkor kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí v položce dávky pomoci v hmotné nouzi;

Zdeněk Soukup (ANO): v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí přesun 600 mil. Kč z dávek v hmotné nouzi do dávek důchodového pojištění;

Vladislav Vilímec (ODS): v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí přesun 550 mil. Kč z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče na příspěvky na péči; v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí přesun 20 mil. Kč z dávek pomoci v hmotné nouzi na sociálněprávní ochranu dětí;

Jan Bartošek (KDU-ČSL): v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí přesun 520 mil. Kč z aktivní politiky zaměstnanosti na příspěvky na péči;

Marta Semelová (KSČM): zvýšení rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí o 500 mil. Kč na platy zdravotních sester v sociálních službách na vrub kapitol státního dluhu (450 mil. Kč) a Ústavu pro studium totalitních režimů (50 mil. Kč); přesun 400 mil. Kč z položky penzijní spoření ve všeobecné pokladní správě do kapitoly ministerstva školství na vysoké školy;

Antonín Seďa (ČSSD): v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí přesun 300 mil. Kč z dávek v hmotné nouzi na podporu obnovy majetku nestátním subjektům v sociální oblasti; v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí přesun 200 mil. Kč z dávek v hmotné nouzi na příspěvky na výkon sociální práce na krajských a obecních úřadech; přesun 15 mil. Kč z obsluhy státního dluhu do kapitoly ministerstva spravedlnosti na rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti;

Antonín Seďa (ČSSD), František Laudát (TOP 09): navýšení rozpočtové kapitoly ministerstva dopravy o 245 mil. Kč na příspěvky na volitelné programy Evropské kosmické agentury (ESA) na vrub položky podpora exportu v kapitole všeobecná pokladní správa;

Stanislav Grospič (KSČM): zvýšit rozpočet ministerstva dopravy o 200 mil. Kč pro Státní fond dopravní infrastruktury na projektovou přípravu železnice z Milovic do obce Všejany nebo Čakovice na úkor všeobecné pokladní správy – všeobecné finanční záležitosti;

Josef Uhlík: přesun 156,9 mil. Kč ze všeobecné pokladní správy (z odvodů do EU, nebo z dotací na podporu exportu – doplnění pojistných fondů EGAP) do kapitoly ministerstva školství na soukromé školy (119,1 mil. Kč) a na církevní školy (37,8 mil. Kč);

Kristýna Zelienková (ANO): zvýšení rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj o 50 mil. Kč pro agenturu CzechTourism na úkor všeobecné pokladní správy (odvodů do EU, nebo dotací na podporu exportu – doplnění pojistných fondů EGAP);

Zdeněk Ondráček (KSČM): přesun 30 mil. Kč z kapitoly Ústavu pro studium totalitních režimů do kapitoly ministerstva vnitra na platy, mj. policistů;

František Adámek (ČSSD): v kapitole ministerstva kultury vyčlenit v položce podpory kulturních aktivit 44,985 mil. Kč na sedm hudebních festivalů (Pražské jaro 17 mil. Kč, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 8,07 mil. Kč, Smetanova Litomyšl 5,915 mil. Kč, Dvořákova Praha pět mil. Kč, Janáček Brno čtyři mil. Kč, České doteky hudby 3,5 mil. Kč, Janáčkův máj 1,5 mil. Kč);

Karel Rais (ANO): v rozpočtové kapitole Technologická agentura ČR přesun 28,4 mil. Kč z výdajů na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací do výdajů na institucionální podporu výzkumu, vývoje a inovací; posílení položky na platy zaměstnanců a zákonné odvody o 13,4 mil. Kč;

František Laudát (TOP 09): navýšení rozpočtu ministerstva životního prostředí o 15 mil. Kč na obnovu a rozvoj turistické infrastruktury v Národním parku České Švýcarsko na úkor podpory exportu ve všeobecné pokladní správě; přesun 758.000 Kč z rozpočtu ministerstva obrany do rozpočtu Ústavu pro studium totalitních režimů na platy a odvody;

Václav Zemek (ČSSD): v kapitole ministerstva životního prostředí přesun 12 mil. Kč z dotací neziskovým organizací (podpora činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy) na zlepšování stavu přírody a krajiny;

Jan Zahradník (ODS): v kapitole ministerstva životního prostředí přesun 12 mil. Kč z dotací neziskovým organizací na podporu obnovy přirozených funkcí krajiny;

Ludvík Hovorka (KDU-ČSL): zvýšení rozpočtu ministerstva kultury o deset mil. Kč na dotační programy na záchranu a obnovu kulturních památek (kostel sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti šest mil. Kč, kostel sv. Michaela Archanděla v Praze-Podolí 2,5 mil. Kč, kostel sv. Vojtěcha ve Slavičíně 1,5 mil. Kč) na úkor obsluhy státního dluhu (devět mil. Kč), nebo dotací na podporu exportu – doplnění fondů EGAP (deset mil. Kč);

Vojtěch Filip (KSČM): posílení rozpočtu ministerstva zahraničí o 300.000 Kč na českou účast na středisku genocidy a holokaustu v Johannesburgu v Jihoafrické republice na vrub kapitoly ministerstva kultury – církevní restituce.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner