Senát má dnes rozhodnout o tom, kdo a jak bude poskytovat údaje daňovým správcům. Změny má přinést novela daňového řádu, kterou hospodářský výbor doporučil horní komoře schválit beze změn. Ústavně-právní výbor ale navrhl, aby úřady žádaly o údaje podle zákona proti praní špinavých peněz jen přes generální ředitelství.

Novela počítá s tím, že se okruh poskytovaných údajů rozšíří v případě bank, spořitelních a úvěrových družstev nebo platebních společností. Advokáti, notáři, daňoví poradci nebo auditoři budou muset poskytovat tyto údaje jen pro mezinárodní spolupráci při správě daní. Kritici se ale obávají prolomení profesní mlčenlivosti.

Povinnost poskytovat daňové správě údaje, které vyplývají ze zákona o boji proti praní špinavých peněz, novela zavádí na základě evropské směrnice. Jsou to data, která už nyní finanční ústavy musí dávat Finančnímu analytickému úřadu.

Schválení nejspíš čeká na novelu, která České národní bance umožní vydávat kromě pamětních mincí také pamětní bankovky a obchodní mince. Horní komora asi potvrdí také zjednodušení podmínek, za nichž je možné používat v tuzemsku zahraniční výbušniny, které byly odzkoušeny v jiném členském státě EU.

Zpřesnění čeká pravidla zahraničního obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné nelidské zacházení.

Horní komora se bude zabývat také návrhy některých unijních nařízení včetně zřízení Evropského měnového fondu nebo senátorskými novelami o sociálních službách a zdravotnických povoláních.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner