Obvodní soud pro Prahu 1 zamítl žalobu společností imAGE Alpha na stát o náhradu škody a ušlého zisku za 14,3 miliardy korun. V tiskové zprávě o tom informoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Žaloba souvisela s kauzou IPB, jejím následným převzetím ČSOB a převodem pohledávek do České konsolidační agentury.

Společnost imAGE Alpha, která je v likvidaci, požadovala peníze od roku 2003. Nárok firmy spočíval ve čtyřech úvěrech, které tehdejší IPB poskytla čtyřem českým obchodním společnostem. Závazky z úvěrů následně převzala imAGE Alpha, která později k zajištění splacení úvěrů vystavila zajišťovací směnky. Poté byly pohledávky z těchto úvěrů postoupeny přes další společnosti České konsolidační agentuře. Následně soud uložil firmě zaplatit ministerstvu financí částku odpovídající hodnotě úvěrů. Společnost imAGE Alpha se následně žalobou domáhala vrácení částky, kterou zaplatila. „Soud se však s žalobní konstrukcí neztotožnil a žalobu v souladu s názorem a návrhem ÚZSVM zamítl,“ uvedl úřad.

Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. ÚZSVM také jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner