Sprej Bioparox, který je využíván jako lokální antibiotikum na angínu, rýmu, záněty nosohltanu či nosních dutin v Česku zřejmě skončí. Důvodem jsou rizika, jež plynou z jeho užívání a která převažují nad pozitivy. Léčivá látka antibiotikum fusafungin má totiž vedlejší účinky, které sice nejsou příliš časté, zato ale závažné. Na fusafungin vznikají alergické reakce včetně život ohrožujícího anafylaktického šoku. Z tohoto důvodu výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC) vydal doporučení ke zrušení registrace léčivých přípravků s obsahem fusafunginu v EU.

V ČR jde o jediný přípravek – Bioparox. Doporučení výboru PRAC získá závaznou platnost pro všechny státy EU, až bude potvrzeno Evropskou komisí. Do té doby Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) doporučuje Bioparox již nepoužívat, ačkoliv jsou podle něj rizika malá.

Zkoumání a hodnocení přínosů a rizik fusafunginu bylo zahájeno v září 2015 na žádost italské lékové agentury (AIFA) po pozorovaném nárůstu hlášení závažných alergických reakcí, včetně anafylaktických reakcí, spojených s užíváním přípravků obsahujících fusafungin, uvádí na svých stránkách SÚKL. U některých závažných alergických reakcí byly popsány projevy bronchospasmu (křeč svalů průdušek vedoucí ke ztíženému dýchání). Podle italské lékové agentury navíc při používání této účinné látky hrozí riziko vzniku antibiotikové rezistence a skutečně prokázaná léčivá účinnost látky fusafungin je nízká.

Fusafungin dle výzkumů pomáhá pouze při zánětu hltanu a nosohltanu, kdy byla ve třech klinických studiích prokázána symptomatická úleva od nepříjemných příznaků v nose čtvrtý den léčby, píše SÚKL.  Pro ostatní zaregistrované indikace fusafunginu nebyla předložena dostatečně průkazná data o účinnosti.

 

 

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner