Na příští rok připadají kulatá výročí významných historických událostí, spojených s nástupem či posílením totalitních mocí. Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) proto chystá jejich připomenutí pomocí výstav, přednášek, seminářů, knih a koncertů. Budou se týkat tří zásadních momentů československých dějin – Mnichovské dohody a okupace, Února 1948 a vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968.

Na „osmičkové roky“ bude po celý rok upozorňovat venkovní výstava na frekventovaných místech v Praze. Na reklamních sloupech v retro stylu se postupně objeví dobové materiály k „Vítěznému únoru“, k období Pražského jara a také k okupacím – jak srpnové z roku 1968, tak k té, která následovala po podpisu Mnichovské dohody v roce 1938. Ústav během roku chystá i přednášky pro veřejnost k těmto tématům.

Rok 1948 připomene v únoru dokument České televize o Lidových milicích, který byl natočen právě ve spolupráci s historiky z ÚSTR. Na 27. února je naplánována další akce, která má připomenout atmosféru tehdejší doby. Je to koncert Plzeňské filharmonie s názvem „Tvůrčí ohlédnutí za Únorem 1948 aneb Čelem k masám?“. Na tomto projektu spolupracoval Český rozhlas a Fakulta umění a designu L. Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

V dubnu začne první z akcí k Pražskému jaru, a to výstava o roce 1968 v Senátu. V srpnu připomenou historici spolu s Českým rozhlasem příjezd okupačních vojsk do centra Prahy, a zaměří se přitom hlavně na oběti, které zahynuly v blízkosti budovy rozhlasu. Projekt s názvem Oběti okupace 1968 vyústí ve webovou aplikaci, ze které zájemci budou moci zjistit podrobnosti o tragických událostech.

Do připomínek roku 1968 se zapojí i Národní galerie, která má ve Veletržním paláci stálou expozici umění z let 1938-1989. Na podzim bude upravena tak, aby zdůraznila rok 1968, a zároveň k ní vyjde publikace S lidskou tváří, zaměřená na toto téma.

Podobně jako Únor 1948, i Mnichovskou dohodu a následné události v Československu podtrhne koncert Plzeňské filharmonie, naplánovaný na 26. září. Začne také výstava s názvem Nacistický aparát v okupovaných Sudetech, která ukáže kroky proti sudetským Němcům i to, jak mnozí nacisté začínali svou kariéru v represivních složkách. Výstava bude v září v Praze, poté se přesune do Liberce, Ústí nad Labem a možná i do dalších měst.

Kromě akcí zaměřených na veřejnost pořádá ÚSTR ryze odborné konference a semináře, do kterých se zapojí vědci z Historického ústavu a z Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR.

Na příští rok připadají i další kulatá výročí, významná pro český stát. Na oslavy vzniku Československa v roce 1918, připomenutí Pražského jara a srpna 1968 a na akce k rozdělení Československa a vzniku samostatných států v roce 1993 schválila Sobotkova vláda zhruba 400 milionů korun.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner