Brno 12. března (ČTK) – Ústavní soud se dnes vyjádří k pravidlům rozpočtové odpovědnosti obcí, měst a krajů. Návrh na zrušení série ustanovení různých zákonů podalo 64 senátorů. Argumentují zejména právem na samosprávu. Horní komora parlamentu s uzákoněním pravidel nesouhlasila, ale Sněmovna ji v minulém volebním období přehlasovala.

Právní úprava například říká, že pokud činí výše dluhu v sektoru veřejných institucí nejméně 55 procent nominálního hrubého domácího produktu, uplatní se řada konkrétních opatření v rozpočtové oblasti. Například územní samosprávné celky pak musí své rozpočty na následující rok schvalovat jako vyrovnané nebo přebytkové.

Dále předpisy stanovují, že územní samosprávné celky hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jejich dluhu nepřekročila 60 procent průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. Pokud obec či kraj pravidla nerespektuje a nepodniká kroky k nápravě, ministerstvo financí může pozastavit převod podílu na daňových výnosech.

Senátoři zastávají názor, že pravidla rozpočtové odpovědnosti by měla být zakotvena v ústavních normách, a nikoliv jen na zákonné úrovni. Původně se počítalo i s ústavním rámcem nových pravidel, nicméně ústavní zákon nezískal dostatečnou politickou podporu.

Nutnost sestavit v určité situaci vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet může obcím či krajům podle senátorů fakticky znemožnit řádné financování činností, které jsou povinné zajišťovat. Jde například o vzdělávání, sociální služby, budování a údržbu infrastruktury.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner