Praha 21. srpna (ČTK) – Vláda dnes schválila poskytnutí půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) 1,5 miliardy eur (asi 40 miliard korun). Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Peníze půjdou z devizových rezerv České národní banky a stát za ně nabídne záruku. Centrální bance budou ze státního rozpočtu částečně kompenzovány vybrané náklady a ušlý zisk.

Peníze Česko půjčovalo MMF i v předchozích letech. Materiál projednávala vláda již v polovině ledna, kdy ale jednání přerušila. Materiál jí byl znovu předložen k projednání letos začátkem května. S ohledem na neúčast ministra financí na jednání vlády byl však stažen. Stanoviska MF a ČNB týkající se podmínek pro poskytnutí půjčky se v té době stále lišila. ČNB trvala na zachování stejných podmínek jako u předcházející půjčky, naopak MF požadovalo z důvodu změněné ekonomické situace zcela opustit kompenzační dohodu a k zajištění ponechat pouze státní záruku.

„Po podrobném projednání všech okolností a alternativ nakonec v červenci 2017 byl dosažen kompromis mezi MF a ČNB. Vzájemně byly odsouhlaseny podmínky přiměřené aktuální ekonomické situaci, za kterých je ČNB ochotna poskytnout bilaterální půjčku ze svých devizových rezerv,“ uvedlo MF.

V EU je ČR již jediným osloveným věřitelem, který nepotvrdil záměr poskytnout novou půjčku. Celkem půjčka odpovídá 182,2 miliardy eur, tedy téměř 4,8 bilionu Kč. Minimální platnost smluv o půjčkách je do konce roku 2019, maximální do konce roku 2020, protože se souhlasem věřitelů lze platnost smluv prodloužit o rok.

Peníze poskytuje věřitel v jednotlivých tranších na základě požadavku MMF. Proti předcházejícím smlouvám o bilaterálních půjčkách se zavádějí pravidla pro aktivaci smluv. Jakoukoli aktivaci musí odsouhlasit věřitelé reprezentující 85 procent celkového objemu uzavřených bilaterálních půjček.

Při posuzování rizikovosti angažovanosti je třeba podle MF vzít v potaz skutečnost, že dlužníkem bude MMF, tedy jeden z nejbezpečnějších dlužníků. Více diverzifikované aktivum než půjčka MMF na trhu v současnosti prakticky neexistuje.

V předchozím období ČNB poskytla MMF dvě bilaterální půjčky za 2,53 miliardy eur. Od roku 2010, kdy bylo zahájeno čerpání, do konce roku 2016 vyplatilo MF na kompenzacích ČNB celkem 120,6 milionu korun.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner