Praha 16. června (ČTK) – Výběr programových priorit Strany zelených pro říjnové sněmovní volby:

Zásadní zvýšení investic do vzdělání

– Zvýšení nástupního platu učitelům na úroveň ostatních vysokoškoláků (31.000 korun), zavedení tvůrčího volna pro učitele základních a středních škol každých pět let.

Podpora inovativního podnikání místo dotací pro montovny

– Zrušení pobídek na místa s nízkou přidanou hodnotou, podpora inovativního podnikání založeného na výzkumu a vývoji.

Výraznější začlenění Česka do Evropy

– Strana chce Evropskou unii jako federaci s co největším množstvím sdílených pravomocí, řízenou demokraticky volenými reprezentanty Evropského parlamentu, kterému musí být plně odpovědná Evropská komise.

Zastavení vývozu zbraní do rukou násilníků

– Moderní stát podle Zelených neobchoduje s násilím a utrpením, chtějí ukončit vývoz zbraní mimo spojence.

Výstavba vysokorychlostních i příměstských železničních tratí

– Budování vysokorychlostních a příměstských železnic (z Prahy do Brna pod 60 minut za 15 let).

Zjednodušení cestování veřejnou dopravou

– Postupné zavedení jednotné jízdenky na všechny druhy dopravy s veřejnou podporou.

Digitalizace státní správu

– Veškerý kontakt se státní správou, který nevyžaduje osobní přítomnost, má být možné řešit také online.

Výběr daní od velkých korporací

– Namísto drobných podnikatelů se chtějí Zelení zaměřit na důkladný výběr daní z příjmů od všech subjektů s důrazem na velké nadnárodní společnosti a boj proti daňovým rájům.

Nižší náklady na elektřinu pro rodiny a obce

– Obnovení podpory pro větrné elektrárny s majetkovou účastí obcí, malé bioplynové stanice na využití odpadu nebo panely na střechách. Podpora ukládání energie a prodeje jejího přebytku.

Reakce na změny na trhu práce

– Strana připraví varianty opatření v podobě přechodu na kratší pracovní týden, zdanění robotů nebo zavedení všeobecného základního příjmu.

Volební právo od 16 let a možnost volit na dálku

– Snížení hranice pro aktivní volební právo na 16 let, možnost korespondenčního způsobu volby.

Podpora umění ve veřejném prostoru

– Zavedení povinnosti věnoval u veřejných staveb dvě procenta rozpočtu na umělecká díla, která vzejdou ze soutěže.

Vyšší daně pro velké znečišťovatele

– Sociálně spravedlivá ekologická daňová reforma.

Zlepšení ovzduší, omezení závislosti na uhlí, ropě a plynu

– Podpora zákona, který stanoví jasné tempo snižování emisí a snižování závislosti na uhlí, ropě a plynu. Strana chce usnadnit obcím zavádění opatření pro zmírňování smogu.

Ochrana krajiny před suchem a povodněmi

– Ne budování přehrad, ale obnova přirozených součástí krajiny jako jsou mokřady, tůně, lužní lesy, nivní louky i malé vodní nádrže.

Zastavení investic do jaderné energie

– Odmítnutí veřejné finanční podpory pro stavbu nových reaktorů v Dukovanech a Temelíně.

Zachování zdravé půdy omezením nešetrných zásahů do krajiny

– Komplexní zákon na ochranu půdy, který omezí všechny typy hrozeb od eroze, přes zábor stavbami až po kontaminaci.

Šetrnější chov zvířat, podpora ekologického zemědělství

– Změna podmínek a způsobů chovu hospodářských zvířat a podpora rozvoje ekologického zemědělství.

Zvýhodnění zdravých potravin

– Podpora zdravých a kvalitních potravin, zejména lokálních; požadavek na stejnou kvalitu jako v ostatních zemích EU.

Omezení povrchových dolů, omezení zisků uhlobaronů

– Zrušení částečného prolomení limitů těžby, zvýšení poplatku z vydobytého nerostu na minimálně 10 procent.

Omezení zátěže nákladní dopravou

– Zavedení satelitního mýtného pro nákladní vozy na všech silnicích.

Stavění bytů pro dostupné nájemní bydlení

– Kormě výstavby nových bytů strana podpoří výkup a rekonstrukci bytů ze strany obcí.

Zajištění sociálního bydlení a služeb i pro ty nejchudší

– Konec byznysu s chudobou na ubytovnách, nový zákon o sociálním bydlení a podpora obcí v této oblasti.

Flexibilní a výhodnější rodičovská podpora

– Zavedení i 12měsíčního rodičovského příspěvku, podpora střídání se rodičů. Zavedení plošné pomoci v mateřství, snížení sociálního pojištění po rodičovské o pět procent.

Více peněz pro zdravotní sestry a lidi v sociálních službách

– Zvýšení minimálních platů pro sestry a vysokoškoláky v sociálních službách na 25.000 korun měsíčně.

Stejné odměňování žen a mužů

– Narovnání platů žen a mužů, v soukromých firmách daňovým zvýhodněním těch, které to prokážou.

Důstojný příjem a dožití ve vlastním bytě pro seniory

– Zpětný odkup bytů od seniorů do veřejného vlastnictví pro zajištění doživotní renty nad rámec důchodu.

Boj proti přebujelým exekucím

– Snížení maximální výše úroků z prodlení a odměn exekutorů, sjednocení exekucí k jednomu exekutorovi, zavedení územní příslušností exekutorů. Usnadnění osobního bankrotu, jednorázová amnestie na úroky z prodlení u dluhů vůči veřejné sféře.

Zvýšení minimální mzdy

– Zvýšení minimální mzdy na 60 procent mediánové mzdy.

Zavedení univerzálního starobního důchodu

– Minimální starobní důchod ve výši 10.000, navýšený o zásluhovou složku; automatické navyšování o inflaci.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner