Návrh TOP 09 na zpřesnění pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců kabinet Andreje Babiše (ANO) zřejmě odmítne. Novela zákona o státním zastupitelství, o níž rozhodnou zákonodárci, by také pevně zakotvila funkční období těchto žalobců. Nyní omezeno není. Poslanci TOP 09 si od změn slibují posílení nezávislosti státních zástupců vůči případným politickým vlivům.

Vládní legislativci v podkladech pro středeční schůzi ministrů uvedli, že předloha přebírá část úpravy, jak ji předložil kabinet v minulém volebním období. Nezabývá se však souvisejícími záležitosti, například výběrem vhodných kandidátů na místa vedoucích státních zástupců, pravidelným hodnocením žalobců a jejich kariérním postupem, napsali.

Nejvyššího státního zástupce by vláda jmenovala podle navrhované novely na deset let. Stejný člověk by funkci nemohl vykonávat opakovaně. Funkční období vrchních, krajských a okresních státních zástupců by bylo sedmileté. Nemohli by působit u stejného zastupitelství dvakrát po sobě. Předloha by rovněž zakotvila kvalifikační požadavky pro tyto žalobce. Kabinet by měl upozornit na to, že na malých okresních státních zastupitelstvích by zřejmě ani nebylo možné všechny podmínky pro výkon funkce dodržet.

Náměstky vedoucích žalobců by jmenoval podle předlohy místo ministra spravedlnosti nejvyšší státní zástupce. Vedoucí státní zástupci by mohli být odvoláni podle novely pouze rozhodnutím kárného soudu v kárném řízení pro závažné porušení svých povinnosti. Nyní může nejvyššího státního zástupce odvolat vláda bez uvedení důvodu, ostatní vedoucí státní zástupce ministr spravedlnosti pro závažné porušení povinností.

V přechodných ustanoveních novela mimo jiné stanoví, že vedoucím státním zástupcům jmenovaným do konce roku 2008 by funkční období skončilo za čtyři roky od nabytí účinnosti předlohy. Účinnost se předpokládá od ledna příštího roku. Žalobcům jmenovaným do vedoucích funkcí mezi léty 2009 a 2018 by stanovené funkční období dnem účinnosti novely započalo. Týkalo by se to i nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který byl jmenován v roce 2010 a funkce se ujal od ledna 2011.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner