Nová, aktualizovaná verze projekce rozdělení křesel v EP na základě konečných a předběžných výsledků z 26 členských států EU a 2 odhadů:

Tato nová verze rozdělení křesel vychází z následujících dat:

  • konečné výsledky ze sedmi zemí: Chorvatska, Kypru, České republiky, Finska, Francie, Německa a Slovenska
  • oficiální předběžné výsledky z devatenácti zemí: Rakouska, Belgie, Bulharska, Dánska, Estonska, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska, Španělska a Švédska
  • předvolební průzkumy ze dvou zemí: Irska a Spojeného království

Projekce rozdělení křesel v EP se bude stále průběžně aktualizovat na webové stránce https://www.vysledky-voleb.eu/.

Revue Forum Banner