Je v zájmu státu vytvořit živnostníkům a vůbec OSVČ takové podmínky, aby mohli podnikat s co nejmenším množstvím byrokratických překážek. Uvědomme si, že tito lidé po státu nic nechtějí, jen aby jim dal pokoj a nevšímal si jich. Já sám podnikám, tak vím, jaké to je.

Jenomže Česká republika kráčí opačnou cestou a důsledkem je méně podnikatelů, ale více úředníků. Počet státních zaměstnanců vzrostl za posledních pět let o více než 30 tisíc, a výdaje na jejich platy stouply jen v letošním roce o 24 miliard na celkových 186 miliard korun. Vzniklo deset nových úřadů a to logicky znamená další úředníky. Pak se nelze divit tomu, že počet zaměstnanců, kteří i v rámci krajských, městských a obecních úřadů pracuji pro stát, činí v současnosti kolem milionu. To je zhruba čtvrtina všech pracovních sil v České republice.

Na druhou stranu v minulém roce zaniklo na venkově přes tisíc prodejen a to je také důsledek přehnané administrativní zátěže, lidově řečeno zbytečného papírování, pro tyto malé obchodníky a to včetně nedávného zavedení Elektronické evidence tržeb. Nehledě na to, že tato smutná skutečnost komplikuje život hlavně starším lidem, kteří nemají auto, a cesta do obchodů ve městech pro ně bývá složitá.

Čili náš stát, místo toho, aby lidem, kteří chtějí začít podnikat a postavit se na vlastní nohy, pomáhal, jim hází klacky pod nohy. Je dobré se podívat na tento problém také z tohoto úhlu. Podnikatelé dávají práci dalším lidem, a čím více podnikatelů, tím více zaměstnanců a méně nezaměstnaných.

Zmenšení státní správy by určitě prospělo snížení počtu zákonů, ve kterých se už často nevyznají ani právníci, a zjednodušení podmínek pro podnikání. Zase platí přímá úměra, čím méně zákonů, tím méně úřadů a úředníků.

Umím si představit například snížení daní, což nutně nemusí znamenat jejich nižší výběr, ale opak, protože umožní podnikat vyššímu počtu zájemců. Dále se nabízejí zjednodušení daňových přiznání, zvýšení hranice pro neplacení Daně z přidané hodnoty ze současného jednoho milionu korun ročně, zavedení velkorysejšího využívání daňových paušálů, či možnosti placení DPH až tehdy, kdy je zákazník prodávajícímu skutečně uhradí. Nyní slušní podnikatelé doplácejí na nepoctivce, kteří jim neproplatí faktury, ale oni jsou přesto povinni státu odvést DPH.
Tato opatření zase nejsou tolik složitá a dala by se provést v poměrně krátké době včetně zrušení EET. Od něj by měli být osvobozeni alespoň malí a střední podnikatelé.

Autor je podnikatel, kandidát do Senátu

Revue Forum Banner