ÚSTR se ohradil, že by historičku Muriel Blaive propustil z politických důvodů

Bývalá poradkyně ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Muriel Blaive (ČTK)

Bývalá poradkyně ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Muriel Blaive | FOTO: ČTK

V posledních dnech to opět vře kolem Ústavu pro studium totalitních režimů, který v souvislosti s letošním nástupem nového ředitele doc. Ladislava Kudrny prochází reorganizací. V médiích rezonovalo zejména ukončení pracovního poměru historičky Muriel Blaive, která se opakovaně vyjadřuje v tom smyslu, že byla z ÚSTR propuštěna z politických důvodů, ačkoli její badatelské výsledky vykazované za ÚSTR byly prý excelentní. Vedení ÚSTR proto vydalo k situaci tiskovou zprávu, kterou zde zveřejňujeme v kompletním znění.

K reorganizaci Ústavu pro studium totalitních režimů

Nejvyšší orgán Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen Ústav nebo ÚSTR) schválil k 1. říjnu 2022 šesti hlasy ze sedmičlenné Rady Ústavu (nikdo nebyl proti, jeden člen se zdržel hlasování) novou organizační strukturu, v jejímž rámci proběhla reorganizace, a to zcela v souladu se zákoníkem práce. V rámci reorganizace bylo ze zaměstnaneckého poměru v Ústavu pro studium totalitních režimů propuštěno šest osob, kterým bude vyplaceno odstupné, nejenom ve výši dle zákoníku práce, ale výrazně navýšené v souladu s platnou kolektivní smlouvou. V médiích zazněly nejen zavádějící informace, ale i nepravdivé výroky na konkrétní zaměstnance Ústavu, které tímto uvádíme na pravou míru, a to za pomoci čísel, která nikomu nestraní.

Předložené informace vycházejí ze dvou mezinárodně uznávaných databází:

A) Bibliografie dějin Českých zemí, Historický ústav AV ČR uvádí následující publikační činnost u zaměstnanců, stávajících i bývalých ÚSTR, jejichž jména se v poslední době objevila v médiích v souvislosti s reorganizací:

MURIEL BLAIVE … 17 autorských publikací

PETR BLAŽEK … 144 autorských publikací

LADISLAV KUDRNA … 69 autorských publikací

FRANTIŠEK STÁREK … 14 autorských publikací

B) Informační systém výzkumu, vývoje a inovací uvádí následující publikační činnost u zaměstnanců, stávajících i bývalých Ústavu, jejichž jména se v poslední době objevila v médiích, v souvislosti s reorganizací:

MURIEL BLAIVE … 14 bodovaných výsledků, z toho 1 odborná kniha (monografie)

PETR BLAŽEK … 28 bodovaných výsledků, z toho 3 odborné knihy (monografie)

LADISLAV KUDRNA … 23 bodovaných výsledků, z toho 5 odborných knih (monografie)

FRANTIŠEK STÁREK … 9 bodovaných výsledků, z toho 3 odborné knihy (monografie)

Židovský lékař Siegfried Löwy, strýc Franze Kafky (Wikimedia Commons / Public Domain)

Z databáze Bibliografie dějin Českých zemí, Historický ústav AV, vyplývá, že v rámci svého zaměstnání v Ústavu v letech 2014–2022 dr. Muriel Blaive publikovala jednu kolektivní monografii jako editorka, v níž má jednu studii. V rámci 14 bodovaných výsledků v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací za Ústav dr. Muriel Blaive publikovala 6 bodovaných výsledků. Za dobu svého působení v Ústavu pro studium totalitních režimů v letech 2014–2022 nepublikovala dr. Muriel Blaive v ústavních periodicích Paměť a dějiny a Securitas Imperii žádnou studii, článek či recenzi.

Ústav pro studium totalitních režimů není akademické pracoviště. Jeho činnost a poslání jsou definovány zákonem č. 181/2007 Sb. Kromě odborných výstupů zajišťuje popularizaci výstupů zaměstnanců, včetně edukační činnosti. Zaměstnanci Ústavu mají primárně publikovat v rámci instituce pod hlavičkou ÚSTR, včetně ústavních periodik Paměť a dějiny a Securitas Imperii. Granty získané v rámci ÚSTR jsou vítaným bonusem, které vedení podporuje, ale nejsou zaměstnaneckou povinností. Grant, který získala v rámci Ústavu dr. Muriel Blaive a na nějž se mediálně sama odvolává, se musel vrátit do GA ČR, a to, co z něj bylo vyčerpáno, musel Ústav zaplatit ze svého rozpočtu. Grant přesahoval výši 2 milionů Kč. Závěrečná zpráva GA ČR ke grantu, kde řešitelkou byla dr. Muriel Blaive, byla naprosto zdrcující.

Ústav pro studium totalitních režimů pod vedením současného vedení postupoval jako zaměstnavatel vždy plně v mezích svých zákonných pravomocí a v souladu s právními předpisy. Drobná poznámka na závěr – v diskuzi okolo reorganizace ÚSTR byl opakovaně zmíněn argument většího počtu propuštěných žen, který je ale možno označit za zcela tendenční, neboť již nebylo dodáno, že do Ústavu nastoupila nově většina žen, a to včetně důležitých funkcí ve vedení Ústavu.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články