V Česku nejsme zvyklí šetřit energií. I v garážích máme vyšší teplotu, než je obvyklé v bytech v Anglii, říká expert

Ilustrační foto (AdobeStock)

Ilustrační foto | FOTO: AdobeStock

Jak se můžou občané připravit na zvyšující se ceny energií? Začít šetřit. To je jednoduché. Je to ten nejlepší způsob, jak docílit snížení spotřeby energií. Ač si to zatím nepřiznáme, tak v Čechách zatím nejsme zvyklí šetřit energií, vyloženě jí plýtváme. Teplota v bytech je 22 až 24 stupňů. Málokdo má 20 až 21, říká v rozhovoru pro deník FORUM 24 předseda Asociace energetických specialistů Roman Šubrt.

Co stojí za zvyšujícími se cenami energií? Je to pouze ruská agrese na Ukrajině?

Z velké části je to samozřejmě ruská agrese na Ukrajině, vyvolání války. To je obrovská část. Další věc je samozřejmě Green Deal. Ať si myslíme, co chceme, tak můj názor je, že česká nebo evropská společnost není připravená na úspory energií a omezení oxidu uhličitého, protože i elektroauta musí jezdit na elektřinu, která se musí někde vyrábět.

Podle našich zákonů emise oxidu uhličitého z výroby elektřiny jsou výrazně větší než z jiných primárních energií. Elektřina se vyrábí buď spalováním uhlí nebo zemního plynu. Tudíž jsou emise výrazně větší. Dál je potřeba si uvědomit, že to jsou ztráty v transformaci nejdřív na vysoké napětí a potom zpátky na nízké, z přenosu energií, a všechno to způsobuje, že ceny energií kolísají.

Dá se odhadnout, kam až ceny energií mohou stoupnout?

Myslím si, že to odhadnout vůbec nelze. Bude především záležet na politicích, jak dalece jsou schopni změnit svoje chování a jednání. Možná bych to řekl tak, že komunikace politiků o úsporách oxidu uhličitého je určitě hezká a přinese jim to spoustu voličů. Bohužel ale tady ty hlavní problémy s ekologií nejsou. V okamžiku, kdy se začali předhánět, kdy se zastaví produkce oxidu uhličitého, tak tím rostou ceny energií.

Jak by se měli občané na zvýšenou cenu energií připravit?

Začít šetřit. To je jednoduché. Zní to naší společností hodně dlouho. Je to ten nejlepší způsob, jak docílit snížení spotřeby energií. Ač si to zatím nepřiznáváme, tak v Čechách zatím nejsme zvyklí šetřit energií, vyloženě jí plýtváme. Teplota v bytech je 22 až 24 stupňů. Málokdo má 20 až 21.

Například v Anglii mají nařízení, že musí mít v bytech hlásiče teploty, které se rozezní varovným signálem, když poklesne teplota v bytě pod 10 stupňů. To tam zavedli z toho důvodu, že měli hodně úmrtí seniorů na podchlazení. Zjistili, že je potřeba je ochránit před tím, aby žili v bytech, kde je teplota pod 10 stupňů. To si u nás nedovedeme představit. I v garážích máme v Česku vyšší teplotu, než je obvyklé v Anglii v bytech.

Rusko hrozí tím, že zastaví dodávky plynu do Evropy. Myslíte si, že taková situace může nastat?

Samozřejmě. Je potřeba si uvědomit, že Rusům nezáleží na ničem, na lidském životě. Záleží jim pouze na tom, aby si zachovali svoji tvář. V okamžiku, kdy začnou skutečně prohrávat, tak začnou kopat kolem sebe jako zběsilí, aby pokud možno neprohráli a neukázalo se, že je jejich postoj chybný. Samozřejmě může dojít k absolutnímu vypnutí plynu z Ruska.

Co by pro Českou republiku to zastavení dodávek plynu znamenalo? Jak by ji to ohrozilo?

Zejména ekonomicky. Politici si nemůžou dovolit vypnout plyn domácnostem. Na vesnicích by to relativně nebyl problém, protože se tam do domů dají obvykle dát kamna nebo kotle. V domech ve městech to ale nepřichází v úvahu. Pokud jsou lidé zvyklí topit plynem, tak nemají jinou možnost. I kdyby chtěli přejít na tepelná čerpadla, tak rozvody elektřiny nejsou dostatečné, aby to vůbec unesly. To znamená, že jediná možnost je plyn.

Politici se musí postarat o plyn pro domácnosti. Znamená to, že zavřou plyn pro podniky, výrobní firmy a ty buď přestanou platit mzdy, nebo přejdou do úsporného režimu, kdy budou platit minimální peníze. Bude u nás spousta nezaměstnaných, bude u nás spousta lidí s minimálními příjmy a celé kolečko ekonomiky se zastaví.

V Evropě by podle vás situace vypadala podobně jako v České republice?

Dá se říct, že ano. Je potřeba si uvědomit, že ve velké části Evropy se elektřina vyrábí ze zemního plynu. V okamžiku, kdy by byly omezeny jeho dodávky, tak dojde k zvýšení cen elektřiny a tím pádem dojde k omezení všeho a kolotoč ekonomiky se zpomalí.

Existuje nějaký krizový scénář pro situaci, kdy by se Rusko rozhodlo k zastavení dodávek plynu?

Politici mohou dělat jediné, a sice apelovat na to, aby lidé šetřili. Bohužel to nemohou nařídit, mohou se snažit dovézt plyn odjinud za jakoukoliv cenu. O to se současná vláda snaží, ale nic jiného s tím dělat nejde. Jsme na plyn zvyklí, jsme na něj napojení a neumíme ho nahradit ničím jiným.

Polsko se už od ruského plynu odstřihlo. Může to v této chvíli udělat i Česká republika?

Myslím si, že nemůže, protože v Polsku mají výrazně menší závislost na plynu. Více se tam používá uhlí, protože tam nedocházelo k tak dramatickému poklesu produkce emisí oxidu uhličitého a nebyl na to takový tlak.

Myslím si, že Česko na to není vůbec nějak připravené. Mělo by to navíc výrazně vyšší dopad než ve většině ostatních zemí. Je potřeba hlavně šetřit energií všude, kde to lze. Naštěstí má v současné době stát různé dotační programy na úspory energií, ať už je to zateplování. Je potřeba, aby se na to jak soukromé osoby, tak podniky zaměřily a uvědomily si, že levná energie už nebude. Může se stát, že energie bude tak málo, že dojde k výraznému omezení, a pokud nebudou podniky šetřit, tak dojde k zastavení průmyslu.

Má vláda nějakou možnost, jak obyvatele motivovat v šetření energiemi?

Pravomoc k nařízení má, nicméně by to muselo projít schvalovacím procesem, což není na chvíli. Možnosti tady jsou. Stát má různá ministerstva s různými dotačními programy, ať už je to program EFEKT, kde lze použít třeba dotaci na poradenství, existuje dotační titul OP TAK, což je pod ministerstvem průmyslu a obchodu dotace pro podnikatele, existují dotace pro obyvatele na úspory v domech a bytech. Dá se říct, že celá škála je pokrytá a lze získávat zdarma informace od odborníků, co a jak udělat.

Uvědomuji si, že nelze nařídit zateplení rodinného domku někde na vsi, když bude stát milion a půl, protože lidé na to nemají. Dá se ale udělat něco s minimálním úsilím. Když to přeženu, tak když se na půdu dá vrstva koberců, tak je to určité zateplení, které nestojí nic. Vždy se dá najít opatření, které je beznákladové a nějakou energii ušetří. Je potřeba se nad tím zamyslet.