V síti protirouškových aktivistů: Děti ve videoagitkách Jany Peterkové

Ilustrační foto (ČTK)

Ilustrační foto | FOTO: ČTK

Nechápal jsem už při studiu na psychologii před pětatřiceti lety, když nám říkali, že týrání dítěte dlouhá léta nikdo neudá. A nechápu to dodnes. A nechápu to tuplovaně, když k tomu jednání dochází opakovaně, na sociálních sítích, a ve facebookovém videokanále aktivistky, která má běžně desítky tisíc shlédnutí. Desetitisíce lidí viděly – a ve dvou videích jako já – naprosto nepřijatelné jednání s dětmi. I záběry dětí, které je potřeba okamžitě – v zájmu těch dětí – odstranit. Alespoň v momentě, kdy dopisuji tento text, jsou však ta jejich videa, kde je paní Peterková ponižujícím způsobem vyslýchá a děti podivně odříkávají jakési výroky, videa, na které nezveřejňujeme linky, bohužel dostupná. A vytvářejí pro děti na nich možná doživotně nesmazatelnou digitální jizvu výsměchu.

Národní zdravotnický informační portál (NZIP) provozuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Publikovaný obsah je garantován Ministerstvem zdravotnictví ČR a zkontrolován odborníky na danou problematiku (primárně Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně a Státní zdravotní ústav):

FORUM 24 (archiv)

„Týráním dítěte se rozumí různé formy úmyslného násilného chování dospělé osoby, nejčastěji rodiče vůči dítěti. Je to jakékoliv nenáhodné, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané, a které poškozuje tělesný, duševní a společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt. Syndrom CAN (z angl. Child Abuse and Neglect) je soubor příznaků týraného, zanedbávaného nebo zneužívaného dítěte, které poškozuje jeho vývoj a postavení v rodině i ve společnosti. Psychickým týráním se rozumí zesměšňování, kritizování, ponižování a terorizování dítěte v soukromí i na veřejnosti nebo naopak nepřiměřené nároky na ně. Psychické týrání typicky probíhá v šesti vývojových fázích, mezi které patří využívání a korumpování.“

Proč lidi mlčí?

Cituji to důležité: „V naší zemi již podezření ze syndromu CAN podléhá oznamovací povinnosti. Povinností občana je oznámit podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte. Oznámení se podává  OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) nebo na Policii ČR. Tyto orgány by měly zajistit vyšetření dítěte u příslušného dětského lékaře, psychologa a další vyšetření a zajistit nápravu v rodině či tam, kde týrání, zanedbávání nebo zneužívání probíhalo.“

Aktivistka opakovaně veřejně vystupuje – pořádá archivovaná živá vysílání na sociální síti facebook – a šíří v nich veřejnému zdraví nebezpečné dezinformace okolo pandemie covid-19. Bohužel začala do svých vystoupení zatahovat děti. Již počátkem března zveřejnila video z demonstrace, kde formuje skupinu dětí k tomu, aby se pokusily prorazit kordon policistů. Jako psycholog považuji takové jednání pro děti za extrémně ohrožující, nepřijatelné a trestuhodné. § 201 – Ohrožování výchovy dítěte: (1) Kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Objektivní stránka činu je, že musí mít za následek ohrožení rozumového, citového či mravního vývoje dítěte. Paní Peterková naváděla děti k protiprávnímu jednání – k napadení policejního kordonu.

O krok dál

Nyní se již paní Peterková dostala ještě dál. Za hranu, kterou by měly úřady, zodpovědné za ochranu dětí, v zájmu bezbranných dětí hlídat. Paní Peterková v jednom ze svých videí zveřejnila rozhovory s několika dětmi na téma, jaká je hrůza, že je ve škole testují na covid. Čtyřminutovou ukázku – bez obličejů dětí a jmen učitelů, které ve videu pomlouvají – najdete zde: https://youtu.be/mviM_Hiau34

Nevím, zda to byly náhodně potkané děti, její děti nebo děti nějakých jiných protirouškových aktivistů. Paní Peterková ve videu vyslýchá dva chlapce, které ukazuje přímo do kamery, a vkládá jim do úst věty, že jim učitelka a ředitel školy hrozili policií, když se nenechají otestovat. Děti zjevně lžou, jedno z dětí si ani bez napovídání nedovede vzpomenout, jak se ten ředitel a učitelka jmenují.

Další dvě děti nechtějí být v záběru, ale paní Peterková je na vteřinu přece jen ukáže, pak už zabírá jen jejich nohy, a opakuje „výslech“ na téma, jak děti testováním trpí. Je až bolestně trapné sledovat, jak děti předříkávají naučené role, a jak opakují věty, které jim paní Peterková vkládá do úst. Toto video má několik desítek tisíc shlédnutí.

Kolik lidí si to video stáhlo z facebooku, neví nikdo. Ale jako vyučený psycholog, který léta monitoruje svět internetové komunikace, vím zcela jistě: Tím videem paní Peterková děti, které v něm jako cvičené opičky předvádí, vystavuje riziku těžké šikany ze stran vrstevníků. Můžou se stát terčem výsměchu, neboť paní Peterková je pro řadu dětí a pubescentů oblíbeným objektem pozorování na facebooku, chápou ji jako humorný zjev. A dítě na jejím videu rozpoznané vrstevníky může být terčem těžkého posměchu, který může vést k vzniku psychických problémů, onemocnění, a dokonce i k celoživotní traumatizaci takto zobrazeného dítěte. Internet nezapomíná.

Soudím, že nové video, ve kterém paní Peterková nechává lhát děti o tom, jak jim učitelé vyhrožují policií a nutí je k testování, a zveřejňuje přitom jejich obličeje, musí v zájmu těch dětí k tomu zneužitých co nejrychleji z internetu být odstraněno. To samozřejmě není v kompetencích OSPOD, ale policie má možnost takový požadavek příslušně odbavit. Ve věci mazání obsahů zachycujících děti je facebook k úřadům vstřícný.

Proč stát mlčí?

První vyslýchané dítě. Na videu je vidět do všech detailů…

Stejně tak plně rozpoznatelné druhé dítě na videích paní Peterkové. A každý – jejich vrstevníci nejsnáze – rozpozná, že ty děti lžou a deklamují prohlášení, které jim paní Peterková, a možná další protirouškoví disidenti, natlačili do hlavy.

Nemyslím si, že by paní Peterková byla v centru zájmu tajných služeb. Ale vzhledem k její roli při organizování a propagaci protirouškových opatření je skoro vyloučeno, aby někdo z bezpečnostních služeb státu občas nekoukl na její facebook. Když mne obvinili z trestného činu šíření toxikomanie anekdotou, byli při výslechu policisté zcela přesně informováni o tom, co jsem den předtím psal na facebook. A šlo o jednu anekdotu.

Paní Peterková spolupořádala a spolusvolávala kvanta „opozičních“ demonstrací, kde se veřejně a manifestačně porušovala nařízená epidemická hygiena a kde kvůli tomu byly stovky lidí ohroženy nákazou. Takže nemyslím, že by taková činnost vůbec nevzbudila zájem policie. Proto vůbec nechápu, jak je možné, že paní Peterkové toto absolutně nepřijatelné jednání k dětem represivní složky trpí. A stejně tak nechápu, že se zatím proti jejímu zacházení s dětmi hlasitě neozvala žádná nevládka hlídající korektnost. Protože jestli je něco opravdu nekorektní, tak je to zneužívání dětí vykolejenými aktivisty k reklamě na ideologii těch aktivistů.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]