Válka mezi ČT a Babišovými médii. Televize zveřejnila otázky MF DNES

archiv F24

Logo ČT | FOTO: archiv F24

Ministr financí Andrej Babiš podal stížnost na pořady České televize kvůli reportážím v pořadech 168 hodin a Reportéři ČT o nejasnostech v nákupu jeho dluhopisů. Babišův deník MF DNES se chystal uveřejnit reportáž o nákupu PR služeb z let 2015 a 2016, ČT jej však předběhla. Mluvčí televize Alžběta Plívová rozeslala do médií celý text i s otázkami redaktora.

Plívová celou věc odůvodnila zejména načasováním článku. „Činíme tak ve snaze neocitnout se zítra v pozici, kdy bychom museli až zpětně dementovat dezinformační text o České televizi. A to navíc v den, kdy bude Rada České televize rozhodovat o volbě nového generálního ředitele České televize a také o aktuálních stížnostech na zpravodajství,“ sdělila. O celé věci jako první informoval web HlídacíPes.org. MF DNES zajímala role agentury Bison & Rose nebo třeba souvislost PR služeb s právě prosazovanou novelou zákona o veřejnoprávních médiích. Tu ve sněmovně tlačí poslanec hnutí ANO Martin Komárek.

ZVEŘEJNĚNÝ TEXT:

K čemu ČT zmíněné služby potřebuje? Co je cílem zakázky? Čemu přesně se bude vybraná trojice agentur věnovat?

Veškeré informace k zakázce jsou dostupné na profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Ct

A ve Věstníku veřejných zakázek: https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Searching/SearchContractName

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form03/Display/9992

Časová osa:

  1. 9. 2015 – veřejná zakázka byla zveřejněna v rámci předběžného oznámení.
  2. 4. 2016 – zakázka byla poprvé vypsána.
  3. 6. 2016 – zakázka byla zrušena, neboť počet uchazečů neumožňoval uzavření rámcové smlouvy.
  4. 7. 2016 – vyhlásila Česká televize veřejnou zakázku podruhé se stejným předmětem plnění.
  5. 1. 2017 – uzavřela Česká televize rámcovou smlouvu se třemi společnostmi.

V těchto dnech probíhá uzavírání smluv na dílčí zakázky vyplývající z rámcové smlouvy. Jedna ze zakázek se týká komunikace nových pořadů České televize na sociálních sítích a internetu, druhá komunikačních a organizačních aktivit České televize v rámci kulturních a charitativních projektů, třetí pak evropské kampaně Evropské vysilatelské unie na podporu médií veřejné služby.

Formální průběh zakázky:

Zakázka byla vyhlášena v otevřeném nadlimitním řízení, informace o ní byly zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek a evropském věstníku TED. Jde o nejtransparentnější druh řízení dle legislativy EU.

Zbyněk Pecák

Hodnotícími kritérii byla z 50 % nabídková cena a z 50 % kvalita návrhu strategie a plánu komunikace ČT mimo televizní vysílání, tedy primárně na internetu.

Jednotlivá hodnoticí kritéria byla konzultována i s profesní asociací PR agentur.

ČT obdržela dne 15. 8. 2016 celkem 4 nabídky, z nichž jedna musela být v rámci posouzení z důvodu nesplnění požadavků vyřazena. Hodnoceny tedy byly 3 nabídky, se všemi 3 uchazeči byla v souladu se zadávacími podmínkami uzavřena rámcová smlouva.

Jde o společnosti Bison & Rose, s. r. o., AMI Communications, spol. s r. o., a Stance Communications, s. r. o.

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je „zajištění strategického poradenství a dalších služeb v oblasti Public Relations (dále jen „PR“) České televize za účelem posílení efektivity komunikace s diváky zejména v oblasti on-line platforem“.

Jde tedy o zakázku, jejímž cílem je zlepšit komunikaci původní tvorby České televize a jejích pořadů primárně na internetu a sociálních sítích. Česká televize nemá v této expertní oblasti vlastní odborné pracovníky a je pro ni neefektivní je dlouhodobě zaměstnávat.

Hodnota zakázky:

Maximální hodnota rámcové smlouvy je 9 700 000 korun na dobu čtyř let, tedy cca 2,5 milionu na rok a tři agentury. Tento objem však pouze určuje rámec, který zadavatel, tedy Česká televize, je oprávněn čerpat na základě svých potřeb dle prováděcích smluv, a částku tedy nemusí vyčerpat celou.

Má zakázka souvislost s návrhem zákona o České televizi a Českém rozhlase, kterou se nyní snaží část poslanců prosadit ve sněmovně? Pracují agentury i v této oblasti?

Žádná souvislost zde není a její hledání je účelové. Obsahově, časově i fakticky jde o zcela nespojitelné události.

reprofoto ČT

a) Zakázka se týká pouze oblasti PR, a to PR ve sféře původní tvorby a pořadů České televize. Žádné jiné aktivity nelze v jejím rámci poptávat ani vykonávat, podobně jako nemůže být například veřejná zakázka na nákup nové kamerové techniky použita na stavební práce.

b) Není zde ani souvislost časová. Zakázka byla poprvé veřejně oznámena již v září roku 2015, tedy v době, kdy ještě žádný takový návrh neexistoval. Ten byl předložen až o rok později.

c) Žádné agentury v této oblasti pro Českou televizi nepracují. Ani v rámci této zakázky, ani mimo její rámec.

Pro doplnění uvádíme, že ani jedna ze tří agentur vysoutěžených v rámci této VZ ještě nezačala pro Českou televizi pracovat, neboť se dílčí zakázky spadající pod danou rámcovou smlouvu teprve připravují.

Má zakázka souvislost s registrem smluv, respektive pozměňovacím návrhem, který podal poslanec Jan Birke? Z jakého důvodu byla zakázka poprvé zrušena ve stejném měsíci, kdy pan Birke pozměňovací návrh podal?

Taková souvislost zde není a vzhledem k předmětu plnění zakázky, době jejího vypsání a dalším skutečnostem ani být nemůže.

a) Zakázka se týká pouze oblasti PR a žádné jiné aktivity nelze v jejím rámci poptávat ani vykonávat.

b) Není zde ani souvislost časová. Zakázka byla veřejně oznámena v době, kdy ještě nebyl ani znám, ani schválen původní zákon o registru smluv. Natož aby již existoval návrh na jeho novelizaci…

reprofoto ČT

c) Zakázka byla poprvé zrušena 15. 6. 2016, a to z důvodu, že Česká televize obdržela pouze dvě nabídky, přičemž jen jedna z nich mohla být na základě splnění požadavků postoupena k hodnocení. Předpokladem veřejné zakázky však bylo uzavření rámcové smlouvy s více účastníky. Česká televize tak zadávací řízení zrušila a vyhlásila jej znovu. Zrušení tendru nemělo souvislost s žádnými jinými skutečnostmi.

Má zakázka souvislost s volbou ředitele ČT? Půjdou finance pouze AMI Communications nebo i sesterské společnosti Pan Solutions, která už v minulosti za pana Dvořáka lobbovala?

Ani zde nelze hledat žádnou souvislost. Česká televize se rozhodla služby, jež jsou předmětem plnění zakázky, poptat už v září roku 2015, tedy dva roky před tím, než uplyne mandát stávajícímu řediteli ČT. Tehdy nepředpokládala, že výběrové řízení se protáhne až do konce roku 2016.

a) Česká televize podepsala na základě výsledků veřejné zakázky rámcovou smlouvu se třemi společnostmi. Žádné jiné společnosti nemohou a ani nebudou v jejím naplňování figurovat.

b) Česká televize žádnou spolupráci se společností PAN Solutions neplánuje. Naposledy probíhala spolupráce mezi Českou televizí a PAN Solutions v prosinci roku 2013, což je veřejně známý fakt.

Mělo vliv na výběr vítězných agentur to, že manželka zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT Františka Lutonského je partnerkou vítězné Bison & Rose?

a) Rámcová smlouva byla uzavřena se třemi uchazeči vybranými na základě předem stanovených hodnoticích kritérií. Hodnocení bylo provedeno hodnotící komisí, jejíž členové nebyli podjati, tj. ani nebyli a nejsou v jakémkoli vztahu s uchazeči či jejich rodinnými příslušníky.

ČTK

b) Pan Lutonský působí na postu zástupce šéfredaktora zpravodajství. Nikdo ze zpravodajství České televize se nepodílel ani na rozhodnutí zakázku vypsat, ani na jejím zadání, na jejím procesu či jejím vyhodnocení.

c) Předmět zakázky nijak se zpravodajstvím nesouvisí.

Mělo vliv na výběr vítězné agentury to, že spolumajitel Bison & Rose Miloš Růžička je poradcem ministra vnitra? 

Ne. Takovému bodu neodpovídá žádné z hodnotících kritérií veřejné zakázky. Obáváme se, že tato i předchozí otázky zcela přehlížejí základní principy zákona o zadávání veřejných zakázek a jsou vedeny snahou účelně propojit nespojitelné jevy.

 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]m

Revue Forum Banner